Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 39)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Năm, 16/07/2020 08:29 GMT +7
Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV " NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.
 
Thành tổ Triết Vương Trịnh Tùng (1550-1623) vị chúa đầu tiên trong các chúa Trịnh. Minh hoạ của Lê Phương. Nguồn:  antgct.cand.com.vn
 
Kỳ 39.
 
Trịnh Tùng mừng rỡ nói:
 
-Đây là một tin mừng đối với Nam Triều, ta chưa thắng được nhà Mạc vì thiếu thủy quân nên cứ Mạc Mậu Hợp chạy sang Bồ Đề là thoát. Nay trời giúp ta thành công trong cuộc Trung Hưng này rồi.
 
-Bay đâu, cầm thư này phi nhanh đến Lạch Trường đưa cho tướng quân Bùi Văn Khuê, còn bảo tướng Nguyễn Thất Lý mở cửa Lạch Trường cho tướng Bùi Văn Khuê đi về Vạn Lại-An Trường.
 
 Tại Lạch Trường, Bùi Văn Khuê nhận được thư của Trịnh Tùng, mở đọc. Thư viết: “Nam Triều vinh hạnh được đón tướng quân, các tướng lĩnh, binh sĩ và gia đình. Tướng quân về đến Vạn Lại-An Trường, tại hạ sẽ đón tiếp trọng thể. Kính Thư. Tiết chế Trịnh Tùng”.
 
  Sáng hôm sau, Nguyễn Thất Lý ra đưa tiễn, 200 chiến thuyền của Sơn Quận Công Bùi Văn Khuê theo sông Mã vào sông Chu, sông Cầu Chày và cập bến Vạn Lại-An Trường. Trên bờ đã thấy quân đội Nam Triều dàn ra, cờ vàng bay phấp phới, trống phách nhã nhạc vang lên. Bùi Văn Khuê bước lên, theo sau là gia đình và các gia tướng, tùy tướng và 1 vạn chiến binh. Trịnh Tùng và các tướng lĩnh Nam Triều trực tiếp ra tận cầu cảng sông Cầu Chày- An Trường đón tiếp. Bùi Văn Khuê cúi mình hành lễ:
 
-Mạt tướng Bùi văn Khuê, nghe đại danh của Đô tướng Tiết chế đã lâu, nay mới được về dưới cờ cùng Tiết chế phấn đấu cho sự nghiệp Trung Hưng.
 
  Trịnh Tùng đỡ Bùi Văn Khuê đứng dậy và nói:
 
-Nghe đại danh của tướng quân đã lâu nay mới được gặp, quả là thỏa lòng mong ước. Tướng quân về dưới cờ là trời giúp nhà Lê Trung Hưng thành công, thống nhất bờ cõi trong nay mai.
 
  Gia đình và các tướng lĩnh của Bùi Văn Khuê lần lượt tới chào Trịnh Tùng và các tướng lĩnh của Nam Triều. Quân sĩ của Bùi Văn Khuê cũng lên bờ dự tiệc do Trịnh Tùng chiêu đãi Bùi Văn Khuê và các tướng lĩnh quân sĩ nhà Mạc về với Nam Triều. Tiệc rượu vui vẻ kéo dài mãi tới đêm khuya.
 
 Ngay ngày hôm sau, Trịnh Tùng nói với vua Lê Thế Tông phong Bùi Văn Khuê làm Mỹ Quận Công chỉ huy quân bản bộ và thủy quân, cấp dinh thự cho gia đình ở An Trường. Phan Ngạn được phong là Kế Quận Công, Ngô Đình Nga được phong Tráng Quận Công. Các tướng lĩnh nếu đem theo gia đình cũng được cấp dinh thự ở Vạn Lại-An Trường. Hôm sau có thám mã ở Đông Kinh về báo:
 
-Dạ bẩm Đô tướng Tiết chế, tướng sĩ quân đội nhà Mạc đang rối loạn vì tướng Bùi Văn Khuê, các tùy tướng, một vạn quân bản bộ và hầu như toàn bộ lực lượng thuỷ binh nhà Mạc đã về với Nam Triều.
  Liền ngay sau đó lại có thám mã về báo:
 
-Dạ bẩm Đô tướng Tiết chế, Mạc Mậu Hợp chỉ huy 5 vạn quân đánh vào Sơn Nam, đang chuẩn bị đánh vào Thanh Hóa đòi Nam Triều trả lại Bùi Văn Khuê.
 
-Bay đâu.
 
-Dạ. Nổi trống tập trung toàn bộ tướng lĩnh và 7 vạn quân tiến ra giải phóng Đông Kinh, tiêu diệt nhà Mạc.
 
-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.
 
  Trịnh Tùng thống lĩnh 7 vạn quân, hầu hết các tướng lĩnh, do Hoàng Đình Ái đi tiên phong, Bùi Văn Khuê chỉ huy 200 chiến thuyền cùng tiến ra Thanh Liêm Sơn Nam, nơi 5 vạn quân của Mạc Mậu Hợp đang tập kết. Trịnh Tùng đóng tổng hành dinh ở núi Kẽm Trống, xã Nham Kênh, Thanh Liêm. Sau khi quan sát trận địa, Trịnh Tùng ra lệnh:
 
-Tướng Bùi Văn Khuê và tướng Hoàng Đình Ái.
 
-Có mạt tướng.
 
-Hai tướng ban đêm dùng thuyền bí mật chở 2 vạn quân đánh tập hậu quân Mạc, ta sẽ đánh mặt trước, quân Mạc chắc đại bại.
 
-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.
 
  Đêm đó Trịnh Tùng dẫn 5 vạn quân đánh quân Mạc. Mạc Mậu Hợp đem 5 vạn quân ra chống cự. Quân Nam Triều và quân Mạc lao vào nhau hỗn chiến. Thốt nhiên trận địa quân Mạc rối loạn vì bị Bùi Văn Khuê và Hoàng Đình Ái từ cửa sông đổ bộ đánh tập hậu. Quân Mạc tan vỡ, thây đổ máu phun. Tiếng chiêng trống, tiếng la hét, tiếng ngựa kêu trong trận giáp lá cà đẫm máu. 3 vạn quân Mạc bị giết. Các tướng liều chết mở đường máu cho Mạc Mậu Hợp chạy thoát. Tướng Trần Bách Niên nhà Mạc đầu hàng. Quân Nam Triều giải phóng một vùng rộng lớn từ Ninh Bình, Sơn Nam, Thái Bình. Đến đâu Trịnh Tùng cũng phủ dụ bách tính an cư lạc nghiệp, thi hành 3 điều quân luật gắt gao nên quân sĩ không dám đụng đến lê dân. Thiên hạ vui mừng cảm ơn đức Đô tướng Tiết chế Trịnh Tùng và theo về vô kể.
 
Tháng 12 năm 1592, trịnh Tùng kéo đại quân lên Sơn Tây.  Mạc Ngọc Liễn đem 3 vạn quân dàn trận ngăn chặn quân Trịnh Tùng ở cửa sông Hát. Trịnh Tùng trên voi trỏ gươm thét:
 
-Xông lên giết.
 
  Quân Nam Triều như bão táp xông lên. 1 vạn quân Mạc bị giết, còn lại tháo chạy. Mạc Ngọc Liễn chạy trốn lên Tam Đảo. Quân Nam Triều thừa thắng tiến vào đánh Đông Kinh. Đông Kinh hầu như không còn lực lượng phòng thủ, cổng thành phía Nam phút chốc mở toang. Quân Nam triều tràn vào làm chủ Đông Kinh. Mạc Mậu Hợp bỏ chạy về Kim Thành rồi về Dương Kinh. Quân Nam Triều tấn công truy kích đến Kim Thành, bắt được hoàng thái hậu, mẹ cả của Mạc Mậu Hợp. Khi quân Nam Triều áp tải về Đông Kinh, thái hậu đã nhảy xuống sông Hồng tự vẫn. Trong khi đó, quân Nam Triều tiếp tục truy kích tiêu diệt tàn quân Mạc. Tại Hải Dương, Trịnh Tùng đánh bại Mạc Kính Chi ở Thạch Hà, thu phục các huyện và Dương Kinh. Phạm Văn Khoái thu phục các huyện Kinh Bắc. Mạc Mậu Hợp đưa con là Mạc Toàn lên ngôi, xưng là Vũ An Đế, tự mình làm tướng, đốc thúc quân ra trận nhưng quân sĩ hầu hết lũ lượt ra hàng. Mạc Mậu Hợp chạy trốn. Khi đó tổng hành dinh của Trịnh Tùng ở Ninh Giang, Hải Dương. Có thám mã về báo:
 
-Dạ bẩm Đô tướng Tiết chế, có một người dân muốn vào gặp.
 
-Cho vào.
 
-Dạ.
 
  Người dân bận quần áo nâu, quấn khăn nâu, vào quỳ hành lễ:
 
-Dạ, bẩm Đô tướng Tiết chế, thảo dân biết chỗ trốn của Mạc Mậu Hợp ạ.
 
-Ở đâu?
 
-Dạ! Mạc Mậu Hợp giả làm nhà sư đang trốn ở chùa Mô Khuê, Phượng Nhãn, Bắc Giang ạ.
 
-Ngươi có thể dẫn đường không?
 
-Dạ, được ạ.
 
-Bay đâu.
-Dạ.
 
-Gọi Trà Quận Công Nguyễn Đình Luân và Liêm Quận Công Lưu Chản đến đây.
 
-Dạ.
 
 Hai tướng bước vào:
 
-Dạ, Đô tướng Tiết chế cho gọi.
 
-Hai tướng quân đi theo người này dẫn đường bắt Mạc Mậu Hợp. Cầm 20 lạng bạc này bắt được thì thưởng cho anh ta, không bắt được thì chém.
 
-Dạ mạt tướng tuân lệnh.
 
Ngày 6 Tết âm lịch 1592, Mạc Mậu Hợp bị bắt, bị trói đưa về hành dinh. Trịnh Tùng ra lệnh:
- Quỳ xuống hành lễ. 
 
Bọn mưu sĩ của Trịnh Tùng bàn vào:
 
-Dạ, bẩm Đô tướng Tiết chế, nên đem Mạc Mậu Hợp tùng xẻo, sau đó cắt đầu đem về Vạn Lại-An Trường cho vua Lê Thế Tông tế Lê Chiêu Tông, Lê Cung Hoàng, thái hậu Trịnh Thị Loan bị tổ tiên ông ta giết.
 
  Trịnh Tùng nói:
 
-Ta còn bận chinh chiến đánh tàn quân nhà Mạc, các ngươi cứ như vậy mà làm đi.
 
-Dạ, tuân lệnh Đô tướng Tiết chế.
 
Mạc Mậu Hợp bị đem treo sống, ba ngày sau mới đem chém ở Bồ Đề, thủ cấp đem về dâng vua Lê Thế Tông ở Vạn Lại-An Trường dâng tế linh hồn vua Lê Chiêu Tông, Lê Cung Hoàng, thái hậu Trịnh Thị Loan.
 
(Còn nữa)
 
CVL
 
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}