Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 45)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Tư, 22/07/2020 08:31 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV " NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Ảnh minh họa phủ chúa Trịnh do Samuel Baron vẽ năm 1685 - Ảnh: T.L

Chúa Trịnh Tạc (1606 - 1682) và Trịnh Căn (1633 - 1709) được Samuel Baron mô tả nhiều trong thời gian ông lưu lại Đông Kinh (tên gọi của Hà Nội thời Lê - Trịnh). Nguồn: Internet

Kỳ 45

Trịnh Kiều rút quân về thì Mạc Kính Khoan lên thay, biết không đủ lực lượng chống lại Lê-Trịnh, Mạc Kính Khoan dâng biểu xin thần phục, được vua Lê Thần Tông phong là Thái úy Thống Quốc Công, con cháu được trông coi đất Cao Bằng, hàng năm chỉ nộp cống mà thôi. Mùa xuân năm 1638 Mạc Kính Khoan qua đời, ở ngôi 13 năm (1625-1638).

  Con Mạc Kính Khoan là Mạc Kính Vũ lên ngôi, họp triều đình Bản Phủ ở Ly Cung. Mạc Kính Vũ nói:

-Mười ba năm nay, phụ vương ta do chưa đủ lực lượng mà thần phục Lê-Trịnh. Nay lực ta đủ mạnh, lại dựa vào địa thế hiểm yếu của Cao Bằng, từ nay ta không thần phục, không nộp cống nữa. Các khanh có tấu gì không?

  Văn võ bá quan đồng thanh:

-Hoàng thượng anh minh.

-Ta lấy đế hiệu là Thuận Đức hoàng đế.

-Hoàng thượng vạn, vạn tuế.

-Các khanh bình thân.

-Đa tạ hoàng thượng.

Từ đó, nhà Mạc cắt đứt quan hệ với Lê-Trịnh. Từ năm 1638 đến năm 1666 chúa Trịnh liên tục sai các tướng mang quân tấn công Bản Phủ. Nhưng do địa thế hiểm yếu, khí hậu khắc nghiệt, quân Lê -Trịnh nhiều lần phải lui binh. Có lần chúa Trịnh Tráng thân chinh nhưng phải rút quân vì quá nóng nực.

  Ngày 28 tháng 5 năm 1657, chúa Trịnh Tráng qua đời, hưởng thọ 81 tuổi, ở ngôi chúa được 34 năm, được truy phong Văn Tổ Nghị Vương.  Con là Trịnh Tạc lên ngôi chúa, là vị chúa thứ tư tính từ thời Trịnh Kiểm.

  Tháng 9 năm Đinh Mùi 1667, Trịnh Tạc quyết dồn đại binh tiêu diệt bằng được Mạc Kính Vũ. Trịnh Tạc ra lệnh:

-Thái Phó Trịnh Đống, Thiếu úy Trịnh Kiều, Thiếu phó Lê Thời Hiến, Đô Đốc Đồng Tri Đinh Văn Tả, Tả thị Lang Hoàng Triều Ninh nghe lệnh.

-Dạ có chúng mạt tướng.
-Các tướng quân do Đô đốc Đồng Tri Đinh Văn Tả thống lĩnh đem quân tiến theo đường Lạng Sơn tới Cao Bằng.

-Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh.

-Thị Lang Nguyễn Năng Thiệu, Lê Sĩ Triệt, Dương Hào do Dương Hào làm đốc tướng theo đường Thái Nguyên, Bắc Cạn tiến lên Cao Bằng.

-Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh.

  Trịnh Tạc nói tiếp:

- Ta sẽ đi theo đường Lạng Sơn lên Cao Bằng và thống lĩnh cả hai đạo quân.

- Các tướng quân rõ chưa?

- Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh.

Trời mùa thu, gió se lạnh, mây bay lẫn với sương mù như quấn khăn mỏng mơ màng trên cây lá. Núi rừng đường Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng ở phía Tây cũng như ở phía Đông Kinh Bắc, Lạng Sơn rung chuyển bởi bước chân của 6 vạn quân Lê -Trịnh, cờ vàng rợp trời bay  phấp phới, tiếng ngựa kêu, voi gầm dữ tợn. Hai đạo quân họp lại tại Bó Lài chuẩn bị tấn công Bản Phủ.

   Tại Bản Phủ, Mạc Kính Vũ đang họp triều đình bàn cách đối phó với quân Lê-Trịnh. Phụ Quốc Công Thượng tướng quân Kim Pha nói:
-Bẩm hoàng thượng, quân Lê- Trịnh thiện chiến, lại đông đến 6 vạn, ta tạm thời lánh sang châu Tiểu Trấn Yến của Trung Quốc, dựa vào thế lực của Tây Vương nhà Thanh Ngô Tam Quế, xin nhà Thanh gây áp lực với Lê -Trịnh cho ta cai trị vĩnh viễn Cao Bằng.

   Mạc Kính Vũ nói:

 -Khanh nói chính hợp ý ta. Ta ra lệnh rút quân đội, triều đình khỏi Bản Phủ, dời xa giá sang châu Tiểu Trấn Yến.

    Bản Phủ bỏ không, Trịnh Tạc kéo quân vào cho hiểu dụ bách tính Cao Bằng, cắt cử quan lại cai trị các châu. Chợt có tùy tướng vào báo:

-Dạ, bẩm Tây Định Vương, có sứ giả của vua Lê Huyền Tông tới.

 -Cho vào.

  Sứ giả vào hành lễ và nói:

-Kính chào Tây Định Vương, có thư của hoàng thượng.

  Trịnh Tạc cầm và mở thư ra đọc. Thư viết: “Mạc Kính Vũ đã chạy sang đất của Ngô Tam Quế và nhờ Ngô Tam Quế nói với nhà Thanh. Nhà Thanh đã cử sứ giả Lý Tiến Càn đến Đông Kinh xin cho Mạc Kính Vũ và con cháu được cai trị trên đất Cao Bằng mà không bị ràng buộc bởi triều Lê Trung Hưng ta. Trẫm nghĩ khanh nên cho chúng ngủ trọ vài đêm ở Cao Bằng, khi có thời cơ lấy lại cũng chưa muộn”.
  Trịnh Tạc giận dữ nói:

  -Cái thằng Mãn Thanh này nhờ Ngô Tam Quế mở cửa Sơn Hải Quan ở Vạn Lý Trường Thành mới vào được Trung Quốc mới hai năm mà đã dám can thiệp vào Đại Việt ta ư?
  Tả tướng Đinh Văn Tả nói:

-Bẩm nguyên soái, không chấp nhận sẽ gây quan hệ căng thẳng với nhà Thanh, cứ tạm thời nhân nhượng, vài năm sẽ phát sinh cơ hội lấy lại cũng chưa muộn.

 -Trịnh Tạc nguôi giận:

  -Đành vậy thôi.

  Tả Thị Lang Hoàng Triều Hoa nói:

-Nhà Mạc đã chiếm Cao Bằng 75 năm, trước sau đất nước cũng phải thu về một mối. Nguyên Soái nên để nhiều quân do thám ở lại nắm tình hình các vùng, đặc biệt là địa thế Cao Bằng, cách bố phòng của nhà Mạc để sau này tác chiến dễ dàng.

  Trịnh Tạc nói:

  -Khanh đúng là biết nhìn xa trông rộng.

  Rồi Trịnh Tạc ra lệnh rút quân về Đông Kinh.

  Mạc Kính Vũ lại quay về Bản Phủ, cai trị Cao Bằng và liên minh chặt chẽ với Tây Vương Ngô Tam Quế nhà Thanh.

  11 năm sau, vào năm 1677, thám mã báo về phủ chúa ở Đông Kinh:

-Dạ bẩm Tây Định Vương, Tây Vương Ngô Tam Quế làm phản chống lại nhà Thanh. Mạc Kính Vũ theo Ngô Tam Quế nên bị nhà Thanh ruồng bỏ rồi ạ.

  Trịnh Tạc cả mừng:

  -Bay đâu.

-Dạ.

-Cho gọi Trịnh Kiều vào đây.

-Dạ.

  Trịnh Kiều vào hành lễ. Trịnh Tạc nói:

-Con hãy cầm thư này đi sứ nhà Thanh.

-Kiều nhi tuân lệnh.

  Vài ngày sau Trịnh Kiều và đoàn sứ bộ đi Bắc Kinh về. Trịnh Kiều nói:

-Dạ Bẩm Tây Định Vương, vua Khang Hy nhà Thanh nói: “Mạc Kính Vũ đã theo Ngô Tam Quế làm phản. Đất Cao Bằng tùy thuộc Đại Việt xử lý.”.

  Tháng 2 năm 1677, Trịnh Tạc ra lệnh:

-Tướng quân Đô Đốc Đinh Văn Tả cùng Thiếu úy Hoàng Triều Ninh đi theo đường Lạng Sơn tấn công Bản Phủ.

-Mạt tướng tuân lệnh.

-Thái Phó Nguyễn Hữu Đăng, Thiếu úy Hoàng Triều Hoa dẫn quân đi theo đường Thái Nguyên-Bắc Cạn đánh Bản Phủ.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

(Còn nữa)

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}