Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 36)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Bảy, 29/08/2020 08:30 GMT +7
Trân trọng giới thiệu tiếp Tập V " NỘI CHIẾN TRỊNH – NGUYỄN VÀ NHÀ TÂY SƠN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Tranh minh hoa: Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc với danh nghĩa “Phù Lê diệt Trịnh”. Nguồn: Internet.

Kỳ 36.

 
Nguyễn Huệ trao tấu trình cho Nguyễn Lữ và nói:
 
-Sau khi ta xuất quân, Đông Định Vương hãy cho người cầm tờ trình này cho Thái Đức hoàng đế, còn phải cử người đưa Phạm Ngô Cầu và gia quyến về Quy Nhơn cho triều đình định đoạt.
 
-Mạt tướng tuân lệnh.
 
Liền đó sau khi ăn cơm trưa xong, đại quân Tây Sơn xuất phát. 300 chiến thuyền cờ đỏ rợp biển theo gió nồm mùa hè đi như bay ra biển Bắc. Dân cư ở miền Trung gần bờ biển trông thấy đều nói đó là một hiện tượng chưa từng có bao giờ. Ngày 6 tháng 6 năm 1786, thủy quân Tây Sơn đánh Vị Hoàng, trấn Sơn Nam. Quân Trịnh chưa đánh đã chạy. Nguyễn Hữu Chỉnh lên bờ lấy được trăm vạn hộc lương, ra lệnh canh phòng cẩn mật, cố thủ chờ đại quân của Nguyễn Huệ đến.
 
Cánh quân bộ quân phục nâu, đầu buộc khăn đỏ, cờ đỏ rợp trời, trống cái vang như sấm. Nguyễn Hụê trên mình voi, chiến bào đỏ, mặc giáp đồng, mũ đâu mâu đồng, đi hài nâu, lưng đeo thanh đại đao đi trung quân. Trên đầu voi có lá cờ đỏ lớn đề chữ vàng “Bắc Bình Vương” bay phấp phới. Còn có lá cờ dài hơn ghi dòng chữ “Phù Lê diệt Trịnh”. Đại quân hùng dũng tiến ra Bắc.
 
Sáng hôm sau ba quân vượt cầu phao lên bờ Bắc sông Linh Giang. Từ đó ra đến Thanh Hóa, quân Tây Sơn không gặp một sự kháng cự nào của quân Trịnh. Tướng lĩnh, các quan văn võ trong các đồn, trong các thành trì và trấn trị cứ thấy bóng cờ quân Tây Sơn là bỏ chạy. Quân Tây Sơn như vào chỗ không người. Qua Thanh Hóa, quân Tây Sơn tiến vào Sơn Nam. Trấn thủ Sơn Nam là Đỗ Thế Dận đem quân chạy về bờ sông Phù Sa. Nguyễn Hụê hội quân bộ và quân thủy ở Vị Hoàng, chuẩn bị đánh các đạo quân Trịnh và đánh Thăng Long. Đó là ngày 17 tháng 7 năm 1786. Trong tổng hành dinh của Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Chỉnh trình sơ đồ cho Bắc Bình Vương và nói:
 
-Bẩm Bắc Bình Vương, tướng Trịnh là Trịnh Tự Quyền chỉ huy 2 vạn quân đóng ở Kim Động - Hải Dương. Đạo thứ hai của quân Trịnh do Trấn thủ Sơn Nam Đỗ Thế Dận đóng ở bờ sông  Phù Sa. Đạo thứ ba là đạo thủy binh do Đinh Tích Nhưỡng chỉ huy đóng ở cửa sông Luộc. Cửa sông này giao nhau với sông Hồng tại Hưng Yên, chắn con đường thủy về Thăng Long. Ba đạo quân này tạo thành một phòng tuyến ngăn chặn đường bộ và đường thủy về Thăng Long.             
 
Nguyễn Huệ quyết định:
 
-Đô đốc Nguyễn Văn Lộc.
 
-Có mạt tướng.
 
-Đô đốc đem 2 vạn quân đánh tan đạo quân của Trịnh Tự Quyền ở Kim Động - Hải Dương và tiến vào Thăng Long.
 
-Mạt tướng tuân lệnh.
 
-Đô đốc Vũ Văn Nhậm.
 
-Có mạt tướng.
 
-Đô đốc đem 2 vạn quân đánh tan 2 vạn quân của Đỗ Thế Dận trên bờ sông Phù Sa.
 
-Mạt tướng tuân lệnh.
 
-Bằng Quận Công.
 
-Có mạt tướng.
 
-Bằng Quận Công cho lấy rơm rạ ngoài đồng, cho quân bện thành hình nộm người, đặt lên thuyền nhỏ cho thủy quân Đinh Tích Nhưỡng bắn vào. Khi chúng hết đạn cho thủy quân ta xông lên, địch sẽ tan vỡ, ta ít bị thiệt hại.
 
Nguyễn Hữu Chỉnh nói:
 
-Diệu kế, diệu kế.
 
Sáng sớm thủy binh của Đinh Tích Nhưỡng đã dàn 100 chiến thuyền trên sông Luộc. Cờ vàng bay phấp phới, đại bác trên thuyền chĩa về hướng Đông, nơi thủy binh Tây Sơn xuất hiện để vào Thăng Long. Theo gió nồm gần 50 chiến thuyền loại nhỏ của Tây Sơn dương cánh buồm lướt tới. Những thủy binh đứng hai bên mạn thuyền đông đúc đã dương cung và súng hỏa mai, cờ đỏ trên thuyền bay phấp phới. Khi thấy thuyền Tây Sơn đã vừa tầm, Đinh Tích Nhưỡng hạ lệnh:
 
-Bắn.
 
Các hạng pháo trên thuyền quân Trịnh bắn xối xả. Đạn nổ, lửa khói mù mịt cả dòng sông che lấp cả tầm nhìn của quân Trịnh. Phần do sợ hãi, quân Trịnh cứ bắn, các chiến thuyền Tây Sơn bốc cháy, thủy binh đứng trên mạn thuyền cũng bốc chay. Cả dòng sông ngập chìm trong khói lửa. Bỗng nhiên, tiếng pháo của quân Trịnh im bặt. Đinh Tích Nhưỡng trên đài chỉ huy gào thét:
 
-Bắn.
 
-Dạ, bẩm chủ soái hết thuốc súng và đạn hết rồi ạ.
 
-Hả, sao vậy?
 
-Dạ bẩm chủ soái, trên chiến thuyền Tây Sơn quân lính toàn bằng rơm rạ thôi ạ.
 
-Đinh Tích Nhưỡng kêu lên:
 
-Chết rồi, trúng kế rồi, ta bị lừa rồi.
 
Đang khi đó thì hàng trăm chiến thuyền lớn của Tây Sơn ào ạt rẽ nước tiến lên, nã đại bác như mưa vào chiến thuyền quân Trịnh. Thủy binh Trịnh hết đạn nên không thể bắn trả được, các chiến thuyền nổ tung, bốc cháy và chìm dần, 2 vạn thủy binh trúng đạn tan xác hoặc chết cháy hoặc chết đuối. Đạo thủy binh Trịnh bị tiêu diệt hoàn toàn.
 
Thủy Binh Tây Sơn hướng pháo lên bờ bắn vào bộ binh của Đỗ Thế Dận, lại thêm Vũ Văn Nhậm tiến đánh, bộ binh Trịnh tan vỡ tháo chạy. Tại tổng hành dinh của Bắc Bình Vương, thám mã về báo:
 
-Dạ bẩm chủ soái, đạo quân của Trịnh Tự Quyền đã bị đô đốc Nguyễn Văn Lộc tiêu diệt.
 
Nguyễn Huệ nói:
 
-Vậy là cửa vào Thăng Long đã mở, đánh vào Thăng Long.
 
-Dạ, tuân lệnh chủ soái.
 
Tại phủ chúa ở Thăng Long, trong Nghị Sự Đường, chúa  Đoan Nam Vương Trịnh Khải đang họp với bá quan văn võ, chợt có thám mã về báo:
 
-Dạ bẩm Đoan Nam Vương, các đạo bộ binh, thủy binh của ta ở sông Luộc, bờ sông Phù Sa, Kim Động đã bị quân Tây Sơn tiêu diệt. Quân Tây Sơn đang tiến đánh Thăng Long ạ.
 
Trịnh Khải hoảng hốt:
 
-Hả, sao chúng tiến quân nhanh vậy?
 
Bá quan văn võ bàng hoàng, hoảng loạn. Trịnh Khải hỏi:
 
-Ai có kế sách gì cứu được nước nhà lâm nguy không?
 
Bá quan văn võ im lặng. Trịnh Khải nổi giận:
 
-Ngày thường các ngươi lắm lời nịnh trên, nạt dưới, tham lam vơ vét, đè nén dân lành, mua quan bán tước, lắm mưu nhiều kế hại nước hại dân, khoe khoang giàu có giỏi giang ăn chơi trác táng, không chịu đọc binh thư để mở mang đầu óc. Nay nước nhà lâm nguy thì mặt mày tái xám, sợ run như cày sấy, không hiến nổi được một kế sách hay để cứu nước nhà. Tại sao vậy?
 
Trịnh Khải đập bàn tức giận, thất vọng thở dài ngồi xuống.
 
Đại thần Trần Công Xán tâu:
 
-Dạ bẩm…Vương, thần có kế sách này may ra  bảo vệ được Thăng Long.
 
-Nói đi.
 
-Dạ bẩm, xin cho một đội thủy binh dàn ở sông sông Thúy Ái chặn thủy binh địch, cho tướng Hoàng Phùng Cơ dàn bộ binh ở hồ Vạn Xuân chặn bộ binh địch, cho một đạo quân cùng 100 con voi dàn ở bến Tây Long.
 
Trịnh Khải hỏi:
 
-Ai có thể chỉ huy được đạo quân ở bến Tây Long?
 
Cả triều đình im lặng. Trịnh Khải nói: 
 
-Các ngươi đúng là phường giá áo, túi cơm. Thôi được, ta sẽ thân chính chỉ huy đạo quân này.
 
Sáng 21 tháng 7 năm 1786 thuận theo chiều gió, thủy binh Tây Sơn ào ạt tiến đánh quân Trịnh ở bến Nam Dư - Thúy Ái. Đại bác nổ rung trời đất. Thủy quân Trịnh nhanh chóng tan tác, quân lính số chết, số còn lại nhảy xuống sông bơi vào bờ. Tướng Trịnh Nguyễn Trọng Yên và Ngô Cảnh đứng ở mũi thuyền chỉ huy bị đạn Tây Sơn bắn chết. Nguyễn Huệ ra lệnh:
 
-Đổ bộ lên bờ đánh bộ binh Trịnh ở hồ Vạn Xuân.
 
-Dạ tuân lệnh chủ soái.
 
(Còn nữa)
 
CVL
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}