Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sự kiện:

 

Việt Yên: Chi bộ phố 2 Thị trấn Bích Động nâng cao sức chiến đấu của chi bộ đảng

Vũ Hoàng Thương | Thứ Hai, 16/03/2020 16:26 GMT +7

Sáng 15 tháng 3 năm 2020, Chi bộ khu phố 2 - TT BĐ đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đến tham dự có Lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và 87 đảng viên của chi bộ.

Nhiệm kỳ 2017-2020 hoạt động của chi bộ đã đạt nhiều kết quả. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ TT BĐ, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành; Chi bộ và nhân dân Phố 2 đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TT BĐ và chi bộ đã đề ra về các nặt công tác lãnh đạo đảng, Văn hóa xã hội, Y tế dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác chính sách xã hội, Thông tin&TDTT; An ninh quốc phòng; Xây dựng đảng và xây dựng chính quyền...

Chi bộ và nhân dân Phố 2 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, thu hút được các nguồn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, do đó đã đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trên địa bàn dân cư; phát huy được yếu tố về thiên thời địa lợi nhân hòa, do đó Chi bộ đã có NQ, sự lãnh đạo mọi tầng lớp cán bộ đảng viên, nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thể hiện là vị trí trung tâm KTXH của huyện Việt Yên.

Đại hội đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn tồn tại, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù kinh tế của nhân dân Phố 2 có sự phát triển khá, nhân dân tích tham gia xây dựng mọi phong trào nhưng kết quả chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Thu nhập bình quân đầu người chưa cao so với mặt bằng chung của khu vực; kết quả thực hiện chương trình xây Phố 2 theo hướng đô thị hóa còn chậm, chưa tương xứng với lợi thế hiện có. (Quy hoạch khu vui chơi giải trí, nghĩa địa cho người đã mất, chợ thương mại dịch vụ...) Sự quan tâm đầu tư của các ngành các cấp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng Phố 2 là trung tâm phát triển Kinh tế xã hội của huyện. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh có đảng viên có mặt còn hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm.

Đồng chí Dương Thanh Phương Bí thư Đảng bộ Thị Trấn Bích Động về dự và phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan, đóng góp cho Đại hội những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ tới. Bước sang nhiệm kỳ 2020-2020, trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen. Chi bộ Phố 2 và nhân dân phát huy tốt những lợi thế vốn có cho sự phát triển của một thị trấn sớm đưa Phố 2 trở thành Phố là Trung tâm KTXH của huyện Việt Yên theo lộ trình xây dựng trong nhiệm kỳ tới.  Tập trung phát triển dịch vụ, thương mại, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của Phố theo quy hoạch của Thị trấn Bích Động và huyện Việt Yên; đẩy mạnh và phát huy khai thác hiệu quả các dự án đầu tư, phát triển kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa đi đôi với công tác quản lý môi trường trên địa bàn Phố và TT BĐ. Gắn phát triển cơ sở vật chất hạ tầng cơ sở với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, y tế, giáo dục...; Đẩy mạnh phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn... Thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng các khu dân cư tự quản trên địa bàn phố 2 tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để tập trung phát triển kinh tế- xã hội. Xây dựng Chi bộ thực sự TSVM để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lựi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ đảng, xây dựng chi bộ đảng TSVM kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, trên tinh thần thương yêu đồng chí, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống truyền thanh để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền trên địa bàn phố 2.

Đại biểu tham luận

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã sáng suốt lựa chọn bầu ra 3 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, uy tín để tham gia vào Chi ủy khoá mới. Đại hội cũng đã bầu chọn 22 đồng chí đảng viên tiêu biểu thay mặt cho 103 đảng viên trong chi bộ đi dự Đại hội Đảng bộ TT Bích Động trong thời gian tới,

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Đại biểu thực hiện công tác bầu cử Ban chi ủy nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng cấp trên

 Ban chi ủy chi bộ Phố 2 Thị trấn Bích Động nhiệm kỳ mới

 

     

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}