Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Tỷ lệ giải ngân đầu tư công không đạt kế hoạch đề ra

Đức Dũng | Thứ Ba, 05/01/2021 06:04 GMT +7

Mặc dù đã đề ra những chương trình hành động cụ thể, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không đạt kế hoạch đã đề ra. Theo đó, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đạt 5.814,381 tỷ đồng, bằng 87,8% kế hoạch vốn đầu tư công do Chính phủ giao và bằng 45,6% kế hoạch vốn năm 2020 do địa phương giao, cụ thể: Giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 chuyển sang thanh toán năm 2020 đến hết tháng 10 năm 2020 đạt 1.595,818 tỷ đồng – bằng 44,5% so với tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2019 chuyển sang thanh toán năm 2020. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đạt 4.218,562 tỷ đồng – bằng 63,7% kế hoạch vốn giao đầu năm và bằng 46,2% so với kế hoạch vốn năm 2020 do địa phương giao.

benh vien sản nhi vinh phuc

Giải ngân đầu tư chậm là một trong những nguyên nhân dự án Bệnh viện Sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc chậm được đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay, ảnh hưởng tới việc thăm khám của người dân địa phương và các tỉnh lân cận.

Đặc biệt, theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài của Vĩnh Phúc là 0%.

Nguyên nhân việc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp là do công tác quản lý đất đai tại địa phương yếu, kém dẫn đến nhiều vị trí không xác định được nguồn gốc đất, loại đất và quy chủ khó khăn dẫn đến kéo dài công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.  Lực lượng làm công tác bồi thường GPMB tại các địa phương còn kém về trình độ năng lực, trong khi khối lượng cần bồi thường GPMB hiện nay là rất nhiều. Cán bộ có năng lực tại các Ban Quản lsy chuyên ngành và khu vực còn ít, trong khi số dự án đang triển khai nhiều nên đã ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng hồ sơ dự án (không kiểm soát được dự án, phụ thuộc chính vào tư vấn và nhà thầu…

Trong khi đó, nhận thấy việc giải ngân vốn đầu tư chậm, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc  đã tổ chức yêu cầu các địa phương trong tỉnh ký cam kết hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng ban hành Chương trình hành động số 02, trong đó nêu rất rõ về mục tiêu đạt tỷ lệ 100%  kế hoạch đầu tư công. Đề cao vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân. Kết quả giải ngân đầu tư công là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi. Trường hợp không hoàn thành sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, người đứng đầu và nếu kết quả giải ngân dưới 100% sẽ không xét thi thua hoàn thành nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan…

Những biện pháp, phương án, kế hoạch cần thiết đã triển khai nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không đạt như kế hoạch đã đề ra. Đây cũng là thách thức của địa phương khi năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}