Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Chấm dứt sử dụng viên chức biệt phái

Phúc Vĩnh - Thỏ Ba Tai | Thứ Sáu, 09/08/2019 17:59 GMT +7

Một số đơn vị sự nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc đã bước đầu thực hiện việc không sử dụng viên chức biệt phái theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc “ thực hiện kiến nghị, khắc phục các hạn chế tại kết luận số 260/KL-TTBNV ngày 3/6/2019  của Thanh tra của Bộ Nội vụ” .

so noi vu vinh phuc

Trụ sở Sở Nội vụ Vĩnh Phúc

Đó là Phòng Giáo dục các huyện Yên Lạc, Tam Dương, Bình Xuyên đã không sử dụng viên chức biệt phái. Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Lạc (Vĩnh Phúc) hiện có 7 công chức, trong đó 1 Trưởng phòng, 2 Phó phòng và 5 chuyên viên đều là công chức.

Đây là kết quả bước đầu thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc theo văn bản số 4590/UBND-TH1 ban hành ngày 21/6/2019 về việc “ thực hiện kiến nghị, khắc phục các hạn chế tại kết luật Thanh tra của Bộ Nội vụ”.  
 
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lí, số lượng các phó và quản lí hồ sơ công chức. Chủ động rà soát, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đã được Thanh tra Bộ Nội vụ kết luật về quản lí biên chế, bố trí sử dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức lãnh đảo quản lí, số lượng các phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Không phân bổ biên chế công chức đã giao cho cho đơn vị sự nghiệp hoặc phân bổ biên chế viên chức đã giao cho cơ quan hành chính nhà nước. Sử dụng biên chế công chưc, viên chức, lao động hợp đồng trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị sự nghiệp cần rà soát, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức bổ nhiệm giữ chức vụ quan lí từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng quy định để có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngay trong năm 2019, miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiên, tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ. Chấm dứt việc sử dụng viên chức biệt phái làm việc tại các cơ quan nhà nước và bố trí sử dụng công chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp. Bố trí, sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐCP theo đúng quy định hiện hành.

Các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực kiểm tra, rà soát các trường hợp đối với các viên chức biệt phái ở các đơn vị. báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở Nội vụ trước ngày 30/9/2019 để báo bảo UBND tỉnh trước ngày ngày 30/11/2019.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}