Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Hợp - Phát triển ngành Dịch vụ - Thương mại có tỷ trọng cao nhất

Tiến Dũng | Thứ Năm, 19/03/2020 12:26 GMT +7

Sáng 19/3, Đảng bộ phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng toàn thành phố.

unnamed_1

Các đại biểu tham dự đại hội 

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên cùng các đồng chí Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã dự Đại hội Đảng bộ phường Hội Hợp. 

IMG-0041

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh (ảnh trên, ngoài cùng bên phải) đã phát biểu chỉ đao Đại hội, nêu rõ: Đảng bộ phường Hội Hợp là Đảng bộ lớn của Thành uỷ Vĩnh Yên có 131 đại biểu chính thức đại diện cho 488 đảng viên tham dự Đại hội, được vinh dự chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng toàn Thành uỷ. Đảng bộ phường Hội Hợp trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Vĩnh Yên "Xanh, sạch, đẹp, văn minh, thanh lịch"

Để hoàn thành các mục tiêu đại hội trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hội Hợp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới: 

Một là, thảo luận những vấn đề quan trọng trước mắt cũng như lâu dài phường; đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định những ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao.

Hai là, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, tiềm năng thế mạnh và yêu cầu phát triển chung của thành phố và tỉnh. Đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế, phát triển các ngành dịch vụ, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện tốt chế độ chính sách, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, quốc phòng.

Ba là, tiếp tục xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong cấp uỷ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nghiêm túc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; phát triển đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

IMG-0058

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên  tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bốn là, Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, lựa chọn để bầu được các đồng chí xứng đáng nhất vào BCH khóa mới và bầu được đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26. Đặc biệt, phường Hội Hợp là đơn vị duy nhất của thành phố được Thành ủy chỉ đạo bầu đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp tại Đại hội.

Năm là, đảm bảo mỗi cấp ủy, đảng viên đều được phát huy trí tuệ tham gia thảo luận các quan điểm, mục tiêu, định hướng, chủ trương, định hướng lớn, hiệu qua được nêu tại Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XXI của Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đối với chi, đảng bộ ngoài việc đảm bảo tổ chưc Đại hội Đảng, phải tập trung, quyết liệt làm tốt công tác phòng dịch Covid -19 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVII và Đại hội XIII của Đảng.

IMG-0076_1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Trên cơ sở gợi mở của Bí thư Thành uỷ thành phố Vĩnh Yên, các đại biểu đã thảo luận nhất trí phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ phường Hội Hợp: Huy động nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng diện rộng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, coi đây là mũi nhọn góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển ngành dịch vụ - thương mại trở thành ngành có tỷ trọng cao nhất; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Hội Hợp phát triển bền vững, đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16 - 17 %; tốc độ tăng bình quân thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 10 -12%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn dưới 0,5 %; phấn đấu đến 2025 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, có 12/12 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp xảy ra; MTTQ và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm kết nạp 18 đảng viên trở lên…

Nghiêm túc kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hội Hợp đã lãnh đạo hệ thống chính trị nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm là 15,8%, vượt mục tiêu 0,8%. Tổng giá trị sản xuất đạt 2.153 tỷ đồng (tăng 1.212 tỷ đồng so với đầu nhiệm kì). Thu ngân sách đạt 147,2 tỷ đồng (bình quân hàng năm tăng 10,5%, đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao). Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin, thể thao tiếp tục được quan tâm và có nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm chỉ còn 0,53% (vượt 1,27% mục tiêu nghị quyết). Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đảng bộ phường Hội Hợp là đơn vị duy nhất trong 9 xã, phường được Thành ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là 1 trong 2 đơn vị của thành phố được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ phường khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư BCH Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần XXI; Thông qua và biểu quyết Nghị quyết Đại hội; Thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}