Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

Nguyễn Phú Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên | Thứ Năm, 15/02/2018 16:10 GMT +7

(Vanhien.vn) Năm 2018, năm bản lề để phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) xác định: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó chú trọng công tác xây dựng Đảng là giải pháp quan trọng. Do vậy, cấp ủy các cấp của thành phố trước mắt cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

IMG_8803

Tp Vĩnh Yên  phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ nhất: Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết trong tập thể BCH, BTV và cấp uỷ các cấp trên cơ sở nguyên tắc, điều lệ đảng, trong đó đặc biệt quan tâm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thứ hai: Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu và của mỗi đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên tự nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, kiên định mục tiêu, lý tưởng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong chỉ đạo, điều hành cấp uỷ phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, các hoạt động phải hướng về cơ sở, thường xuyên đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, qua đó rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, kịp thời có biện pháp giúp đỡ các đơn vị còn khó khăn, vướng mắc, lúng túng nâng cao hiệu quả hoạt động. 
Thứ ba: Tăng cường việc phân công cấp uỷ theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở. Đẩy mạnh phong trào xây dựng chi, đảng bộ TSVM. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên định hướng các nội dung cho phù hợp với thực tiễn địa phương, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy.

Kịp thời tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt từ chi bộ dưới cơ sở. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm cần thực hiện nghiêm túc trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, dần đi vào thực chất. Nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng, tổ chức tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết ngay từ chi bộ, quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới hàng năm.
Thứ tư: Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của đảng, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo điều lệ đảng và tình hình diễn biến thực tế của địa phương. Kịp thời ngăn chặn các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện điều lệ đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.Thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Thứ năm: Tăng cường công tác dân vận theo hướng sát dân, sát cơ sở. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của các cấp, các ngành và của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân , vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đô thị Vĩnh Yên với bề dày gần 120 năm hình thành và phát triển, từ khi tái lập tỉnh, Vĩnh Yên trở lại là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học của tỉnh nhà. Đảng bộ thành phố có 40 chi, đảng bộ trực thuộc (9 đảng bộ xã, phường, và 31 chi, đảng bộ trực thuộc), có 240 chi bộ dưới đảng bộ, với gần 7200 đảng viên. 
Năm 2017, Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Xác định rõ chủ đề công tác năm: “Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng đô thị, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, xã hội và văn hóa, văn minh đô thị”, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt được thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}