Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Hiệu quả đối thoại với công dân giải quyết nhiều vướng mắc kéo dài ở Vĩnh Tường

Phúc Vĩnh | Thứ Ba, 18/06/2019 16:04 GMT +7

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tổ chức gần 20 buổi đối thoại với gần 1.000 lượt công dân, cụ thể tại các xã Phú Đa, Tứ Trưng, Vĩnh Sơn, thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Ninh, Lý Nhân, Vân Xuân.

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng có số dân và đơn vị đầu mối hành chính nhiều nhất tỉnh Vĩnh Phúc với gần 21 vạn người; 29 xã, thị trấn. Những năm qua, trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện triển khai nhiều dự án trọng điểm để phát triển KT-XH của tỉnh, huyện nên cần phải thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB), đã phát sinh nhiều đơn thư ở lĩnh vực này. Bên cạnh đó, huyện tiến hành công tác dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) tại 10 xã trên địa bàn huyện cũng nảy sinh những ý kiến khác nhau.

cum cong nghiep dong soc1

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường - Trần Việt Cường đối thoại với 21 hộ dân thị trấn Tứ Trưng liên quan BTGPMB Cụm CN Đồng Sóc ngày 19/4/2019

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần vào sự phát triển KT- XH của huyện và thành tựu chung của tỉnh. Tình hình công dân đến trụ sở tiếp công dân (của huyện, xã) phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo mức độ vụ việc không gay gắt, không xuất hiện nhiều đơn có nội dung mới, cơ bản là các vụ việc cũ. Các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực BTGPMB các dự án, cấp GCN QSD đất, công tác DTĐR của các xã trên địa bàn huyện và số đơn hai cấp (cấp huyện, cấp xã) tiếp nhận giảm.

Trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã tiếp 646 lượt với 902 công dân tăng 172 lượt với 412 công dân. Tổng số đơn nhận là 326 đơn giảm 50 đơn (giảm 14%) so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều vụ việc phức tạp kéo dài trong nhiều năm đã đươc tập trung giải quyết. Điển hình phức tạp, kéo dài trên 13 năm như: Vụ việc của ông Nguyễn Đình Thi - xã Yên Lập đề nghị cấp QSDĐ thổ cư do mua trúng đấu giá; vụ việc tranh chấp đất đai Dòng họ Đỗ - xã Phú Đa kéo dài 9 năm; vụ việc ông Nguyễn Văn Tý - xã Vĩnh Sơn, từ năm 2016; vụ việc ông Lê Huy Năng - xã Tam Phúc, từ năm 2017.

Để giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo (KNTC), Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng ngay từ cơ sở như: chỉ đạo Tổ công tác  giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh và KNTC của nhân dân (gọi tắt là Tổ 3626, Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện làm Tổ trưởng, đồng chí Chánh Thanh tra làm tổ phó và các thành viên là lãnh đạo các cơ quan phòng ban...), với phương pháp “cầm tay, chỉ việc” - trực tiếp hướng dẫn đơn vị cơ sở giải quyết.

Đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết, UBND huyện tổ chức các hội nghị với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung đơn, bàn biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc; trực tiếp đối thoại đối với công dân để nắm rõ nội dung sự việc, giải quyết ngay những bức xúc và giao nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc giải quyết đơn; những vụ việc mới phát sinh, phối hợp với cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giải thích, thuyết phục trong trường hợp công dân còn chưa hiểu các quy định của pháp luật, tránh trình trạng đơn thư vượt cấp, tập trung đông người kéo lên tỉnh, trung ương.

dan phu da vinh tuong3

Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện Vĩnh Tường với người dân xã Phú Đa tạo sự đồng thuận dồn thửa đổi ruộng.

Qua đó, tình hình an ninh trật tự, an ninh trên địa bàn huyện tương đối ổn định, không phát sinh điểm nóng, các vụ việc mà quần chúng nhân dân bức xúc đều đã và đang được xem xét, giải quyết theo quy định.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn KNTC trên địa bàn huyện, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Hàng tháng xây dựng phương hướng, chỉ tiêu giải quyết đơn cho các xã, thị trấn còn tồn đọng nhiều đơn thư, trong đó tập trung vào các vụ việc đã kéo dài, công dân đang bức xúc để hạn chế tình trạng công dân có đơn thư vượt cấp. Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, rà soát đơn thư tồn đọng trên địa bàn huyện để chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan và chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc chấp hành pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, gắn công tác tiếp công dân với công tác giải quyết KNTC góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ huyện đến cơ sở. Phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng. Công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, văn bản pháp luật, nhất là các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý ngân sách.

Ngu-kien

San gạt ruộng trong công tác DTĐR tại xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường

Kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật những người lợi dụng quyền dân chủ để kích động, lôi kéo người khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là những người có vai trò chủ chốt trong các đoàn đông người khiếu nại, tố cáo trái pháp luật; Duy trì mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện với các cơ quan, đơn vị liên quan ở huyện và ở tỉnh để tạo sự đồng thuận thống nhất trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Trong báo cáo của Tổ công tác theo quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trên địa bàn tỉnh có 51 vụ việc khiếu nại tố cáo động người, phức tạp, kéo dài, đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết, có tình, có lý nhưng công dân chưa nhất trí, tiếp tục có đơn gửi các cơ quan của tỉnh để xem xét giải quyết, trong đó thẩm quyền của tỉnh 13 vụ; huyện, thành phố: 36 vụ việc (Phúc Yên 10 vụ, Tam Dương 9 vụ, Bình Xuyên 6 vụ, Sông Lô 3 vụ, Tam Đảo: 3 vụ, TP. Vĩnh Yên 3 vụ, Yên Lạc 2 vụ, Vĩnh Tường 2 vụ).

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}