Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Nhiều kiến nghị liên quan Dự án KCN Chấn Hưng được giải đáp

Phúc Vĩnh | Thứ Hai, 02/07/2018 10:33 GMT +7

(Vanhien.vn) - Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu công nghiệp (KCN) Chấn Hưng, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) về cơ bản đã hoàn thành trên 90%, tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến của người dân thắc mắc và những nội dung này được huyện Vĩnh Tường giải đáp.

tran-viet-cuong

Huyện Vĩnh Tường tổ chức nhiều cuộc đối thoại lắng nghe ý kiến người dân (ảnh chụp ngày 28/4/2017)

Nội dung 1: Chúng tôi không được bàn bạc và thỏa thuận nhưng các cán bộ gần như ép dân, trước hết ép cán bộ đảng viên và công chức nhà nước, bắt buộc các cán bộ nhận tiền đền bù với giá rẻ như bèo, một sào ruộng với giá hơn chục triệu đồng thử hỏi dân chúng tôi sẽ sống ra sao. Nếu dự án này không nằm trong quy định của pháp luật và quy định của nhà nước thuộc thẩm quyền các cấp, thì mọi người dân chúng tôi có đất nông nghiệp 57ha không bán đất cho doanh nhiệp tư nhân nào và phải giữ đất để cho các đời sau con cháu chúng tôi có tư liệu sản xuất để phục vụ cuộc sống cho nhiều đời sau.

UBND huyện trả lời: 

Khi triển khai công tác bồi thường GPMB KCN Chấn Hưng, UBND huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo và cùng với Đảng ủy, UBND xã Chấn Hưng tổ chức nhiều hội nghị (có cả lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan chuyên môn của tỉnh Vĩnh Phúc về cùng họp với nhân dân) để triển khai dự án và bàn biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc; kết quả đại đa số các hộ đều đồng tình ủng hộ việc triển khai dự án (đã có 631/662 hộ đã nhận tiền bồi thường GPMB) từ năm 2003-2005.

Như vậy, việc một số hộ dân có ý kiến cho rằng nhân dân không được bàn về việc triển khai dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng là không đúng.

chan-hung-vinh-tuong

Nhiều hộ dân đồng tình nhận tiền đền bù Dự án KCN Chấn Hưng (Ảnh chụp sáng ngày 19/04/2018)

Tại thời điểm thực hiện phương án bồi thường GPMB của dự án được áp dụng theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 22/4/1998 của Chính phủ, Quyết định số 2038/1998/QĐ-UBND ngày 9/9/1998 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về đơn giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 1918/QĐ-UB ngày 21/5/2003 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh. Trước khi phê duyệt phương án bồi thường GPMB tại quyết định số 2945/QĐ-CT ngày 25/8/2004, ngày 19/4/2004 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt đơn giá bồi tính đền bù giải phóng mặt bằng tại quyết định số 1238/QĐ-UB với mức giá đền bù áp dụng cho đất nông nghiệp quỹ I. Đồng thời phê duyệt thưởng cho các hộ chấp hành tốt công tác đền bù GPMB: 500.000đ/hộ đối với các hộ nhận tiền đền bù trong thời gian 5 ngày kể từ ngày thông báo nhận tiền; 300.000đ/hộ đối với các hộ nhận tiền đền bù trong thời gian từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 kể từ ngày thông báo nhận tiền. Mức đền bù và thưởng như vậy đã được Sở Tài chính, Vĩnh Phúc khẳng định là mức giá tương đối cao so với các khu vực khác trong tỉnh.

Như vậy, ý kiến cho rằng giá đền bù rẻ như bèo là không đúng vì thời điểm đó giá bồi thường GPMB cho các hộ có đất nông nghiệp nhà nước thu hồi để xây dựng KCN Chấn Hưng là tương đối cao so với các khu vực khác trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án KCN Chấn Hưng thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, không phải dự án nhà đầu tư (hoặc doanh nghiệp) phải thỏa thuận với người sử dụng đất về giá bồi thường GPMB.

Nội dung 2: Cuối năm 2017 - 2018 các cấp ban ngành trong tỉnh, huyện, xã lại ép chúng tôi một lần nữa trả tiền đất dịch vụ với giá 72 triệu đồng/360m2, do Công ty  Finance Land Commerce liên kết phối hợp, dân chúng tôi không được họp bàn, không được ý kiến. Hiện tại có nhiều hộ gia đình vì không hiểu luật pháp và quyền lợi của mình nên đã nhận tiền.

UBND huyện trả lời: Trên cơ sở kiến nghị của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tính toán phương án bồi thường GPMB đối với các hộ có đất thu hồi theo đơn giá bồi thường GPMB hiện nay; đến ngày 9/8/2017 Hội đồng bồi thường GPMB đã phối hợp với UBND xã Chấn Hưng tiến hành niêm yết công khai phương án bồi thường GPMB theo đơn giá hiện hành của nhà nước tại trụ sở UBND xã Chấn Hưng, nhà văn hóa thôn Nội, thôn Quyết Tiến, thôn Xuôi và thôn Nha.

Theo kiến nghị của đa số nhân dân có đất nông nghiệp nhà nước thu hồi thì việc triển khai xây dựng KCN Chấn Hưng đã lâu, hầu hết nhân dân có nguyện vọng nhận tiêu chuẩn đất dịch vụ bằng tiền tương đương với giá bồi thường GPMB hiện hành của nhà nước (88,04%), cụ thể phương pháp tính như sau: Số tiền nhân dân đã nhận + số tiền đất dịch vụ = 83.600.000đ/sào (tương đương khoảng 6 triệu đồng/m2 đất dịch vụ). Ngoài ra Nhà đầu tư Khu công nghiệp Chấn Hưng cũng hỗ trợ thêm an sinh xã hội cho Nhân dân có đất thu hồi là 7.000.000 đồng/sào.

Sau đó UBND huyện phối hợp với UBND xã Chấn Hưng tiến hành chi trả tiền cho các hộ nhận tiêu chuẩn đất dịch vụ bằng tiền tại trụ sở UBND xã Chấn Hưng, đồng thời các hộ có đơn đề nghị nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Như vậy, một số hộ dân thôn Nha, thôn Xuôi có ý kiến cho rằng tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường, xã Chấn Hưng lại ép trả tiền đất dịch vụ và dân không được họp bàn, không được ý kiến là không đúng.

Nội dung 3: Mọi người dân chúng tôi bị các cán bộ thuộc xã Chấn Hưng và cán bộ thuộc huyện Vĩnh Tường và có cả Công an có giấy mời đến từng hộ để vận động nhận tiền bồi thường về đất nông nghiệp để làm dự án KCN Chấn Hưng do Công ty  Finance Land Commerce chi trả bồi thường.

UBND huyện trả lời: Để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường GPMB và trả đất dịch vụ cho Nhân dân xã Chấn Hưng nằm trong quy hoạch xây dựng Công nghiệp và khu đất dịch vụ theo quy hoạch đã được phê duyệt, UBND huyện Vĩnh Tường đã tiến hành họp, bàn, thống nhất xin ý kiến nhân dân và đồng thời niêm yết công khai, đại đa số các hộ dân có đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trong dự án đồng tình ủng hộ chủ trương, phương án chi trả tiêu chuẩn đất dịch vụ và nhận tiền theo quy định.

Tuy nhiên, còn một số ít hộ dân chưa đồng tình, chưa ủng hộ nên Hội đồng bồi thường GPMB đã phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND xã Chấn Hưng đã vận động, tuyên truyền để đồng thuận theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện đã ban hành nhiều thông báo đến việc chi trả tiêu chuẩn đất dịch vụ bằng tiền cho các hộ dân có đất nông nghiệp nhà nước thu hồi trong KCN Chấn Hưng như: Thông báo số 132/TB-UBND, số 140/TB-UBND, số 145/TB-UBND,... và giao Hội đồng bồi thường GPMB phối hợp với UBND xã Chấn Hưng chi trả tiêu chuẩn đất dịch vụ bằng tiền cho nhân dân.

Như vậy, ý kiến cho rằng do doanh nghiệp (chủ đầu tư khu công nghiệp) chi trả tiền bồi thường GPMB cho Nhân dân là không đúng.

Nội dung 4: Dự án KCN Chấn Hưng thuộc cấp có thẩm quyền nào phê duyệt và quyết định dự án theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 của Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. Đề nghị cho người dân biết cụ thể việc thu hồi đất để thực hiện dự án này thuộc cấp nào phê duyệt và quyết định dự án 57ha.

UBND huyện trả lời: Việc thu hồi đất để xây dựng Khu công nghiệp Chấn Hưng được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; cụ thể UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2945/QĐ-CT ngày 25/8/2004, số 487/QĐ-CT ngày 21/2/2005 về việc phê duyệt phương án bồi thường GPMB Cụm công nghiệp Chấn Hưng; Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 7/2/2005, số 1501/QĐ-UBND ngày 02/6/2005 về việc thu hồi và tạm giao đất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Chấn Hưng. Mặt khác tại khoản 6, Điều 210, Luật Đất đai năm 2013 quy định: Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này. Như vậy, phương án bồi thường GPMB KCN Chấn Hưng được thực hiện theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nêu trên.

Trong thời gian tới huyện Vĩnh Tường tập trung chỉ đạo và bàn giao khoảng 3ha đất nông nghiệp cho UBND xã Chấn Hưng để xã tổ chức giao, dồn trả 25 hộ dân đăng ký nhận đất nông nghiệp mà giai đoạn 2003-2005 chưa nhận tiền BTGPMB, một số nhận một phần Bồi thường GPMB; đồng thời đối với 35 hộ dân đã nhận tiền bồi thường GPMB giai đoạn 2003-2005, nay chỉ được nhận chính sách đất dịch vụ (nhận đất hoặc bằng tiền) của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường sẽ không bố trí trả lại đất nông nghiệp mà các hộ dân đã lấy tiền bồi thường GPMB.

Đồng thời, UBND huyện Vĩnh Tường và xã Chấn Hưng tiếp tục vận động, tuyên truyền để các hộ dân còn lại nhận chính sách đất dịch vụ và bàn giao mặt bằng cho hội đồng GPMB và huyện Vĩnh Tường báo cáo UBND tỉnh tiến hành triển khai dự án; đưa khu công nghiệp Chấn Hưng sớm đi vào hoạt động; góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân, phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp; phát triển kinh tế xã hội của xã Chấn Hưng; đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đại đa số nhân dân Chấn Hưng.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}