Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn dồn thửa đổi ruộng thành công ở Phú Đa

Phúc Vĩnh | Thứ Tư, 24/04/2019 13:06 GMT +7

(Vanhien) – Hiện nay công tác san gạt, làm kênh mương ở xã Phú Đa, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phục vụ việc dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) đã hoàn thành hơn 95% khối lượng công việc.

dtdr phu da vinh tuong1

Đường trục chính vào cánh đồng rộng hơn 5m

Thực hiện dồn thửa đổi ruộng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta để xóa tình trạng manh mún về ruộng đất, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Việc chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp của các hộ đã được giao đất theo Nghị định số 64 năm 1993 từ nhiều thửa xuống còn 1-2 thửa, tạo ra những thửa ruộng có diện tích rộng, tạo tiền đề để xây dựng các vùng chuyên canh, đưa cơ giới, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo thuận lợi cho việc liên kết giữa các hộ nông dân và giữa nông dân với doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân.

dtdr phu da vinh tuong2

Chủ tịch xã Phú Đa, Hoàng Mạnh Hồi trao đổi với PV Vanhien.vn

Ông Hoàng Mạnh Hồi, Chủ tịch UBND xã Phú Đa cho biết: Phú Đa có tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 643,03 ha; trong đó, đất nông nghiệp là 496,49 ha chiếm 77,2% tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã. Bình quân mỗi hộ tại thôn Gồ và Yên Định có 7 thửa/hộ, các thôn: Thượng, Trung, Tam Dinh và Đông) có 17 thửa/hộ.

Đến nay, các đơn vị thi công đã thực hiện được trên 90% khối lượng (bao gồm cả khối lượng phát sinh). Thôn Yên Định và thôn Gồ đã tổ chức cho các hộ nhận diện tích đất quy hoạch trang trại gắp thăm trước. 04 thôn (Thượng, Trung, Tam Dinh, Đông) đã nhận vị trí ruộng của thôn sau khi đào đắp đường, mương (04 thôn có đất nông nghiệp xen kẽ). Hiện nay, 06 thôn trên đang tiến hành lập phương án DTĐR, phân hạng đất, xác định hệ số K làm cơ sở xin ý kiến Đảng viên trong Chi bộ và triển khai xin ý kiến toàn thể Nhân dân

Thời gian tới, chúng tôi sẽ đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiên độ nhất là việc san gạt làm đường, mương nội đồng; Đối với các trang trại chăn nuôi thuộc diện phải di dời nhanh chóng kiểm kê tài sản cho nhân dân, làm phương án bồi thường;  Niêm yết công khai đất 5% (đất công ích) tại các nhà văn hóa thôn, khu dân cư, loa phát thanh của xã đến từng thôn; Đôn đốc các tiểu ban DTĐR ở thôn nghiệm thu các khối lượng thi công đã hoàn thành; Các tiểu ban DTĐR xây dựng dự thảo niêm yết lấy ý kiến của nhân dân.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 11/11/2016, Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 15/12/2016 về dồn thửa đổi ruộng.

dtdr phu da vinh tuong6

Các nhà thầu tập trung thi công 

Từ khi có chủ trương, xã Phú Đã đã thành lập Ban chỉ đạo DTĐR, tổ chức quán triệt Chỉ thị của tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, xã và Kế hoạch DTĐR tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã; UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ giúp việc DTĐR; Chi bộ các thôn đã ban hành Nghị quyết về việc lãnh đạo thực thiện dồn thửa, đổi ruộng, thành lập Tiểu ban dồn thửa đổi ruộng tại 06 thôn (thôn Gồ, Yên Định, Thượng, Trung, Tam Dinh, Đông), tổ chức triển khai dồn thửa đổi ruộng mỗi hộ có từ từ 1-2 thửa.

dtdr phu da vinh tuong4

Lòng mương rộng gần 10m đảm bảo phục vụ tưới tiêu

Trong quá trình triển khai từ bước đầu diễn ra thuận lợi nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Số hộ xác nhận phiếu điều tra hiện trạng sử dụng đất trên toàn xã là 961/989hộ (đạt 97,17%) và tỷ lệ các hộ ký xác nhận bản cam kết DTĐR đạt 957/989 hộ (đạt 96,76%). Có thôn như thôn Đông: 163/163 hộ đã ký phiếu điều tra hiện trạng sử dụng đất đạt 100%. 162/163 hộ đã ký bản cam kết thực hiện DTĐR đạt 99,4%.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị họp dân (20/2/2019) để thống nhất hệ số K, phương án chia ruộng để gieo cấy vụ xuân hè kịp thời vụ nhưng nhân dân các thôn không tham gia họp để bàn bạc, thống nhất phương án DTĐR hoặc tham gia họp nhưng không đảm bảo số lượng theo quy định.

Nguyên nhân nhân dân không dự họp xoay quanh 7 nội dung: Đề nghị chia diện tích đất công ích để lại vượt quá 5% cho Nhân dân. Đề nghị làm rõ quỹ đất 863 và chia trả cho Nhân dân. Việc thi công hạ tầng đồng ruộng gồm: Giao thông nội đồng, kênh mương, san gạt mặt bằng còn một số nơi không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Đề nghị làm rõ địa giới hành chính giữa xã Phú Đa với xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh. Đề nghị phá dỡ các trang trại hiện hữu, san gạt mặt bằng để thực hiện DTĐR. Nhân dân thôn Yên Định và thôn Gồ đề nghị chia diện tích giáp kênh N1, N2 cho Nhân dân. Nhân dân thôn Yên Định đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai ven làng, ven lũy.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, triển khai DTĐR ở Phú Đa, Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt tại xã Phú Đa tổ chức nhiều cuộc đối thoại lắng nghe ý kiến của nhân dân, đưa ra hướng giải quyết có lợi nhất cho dân, xử lí dứt điểm những nội dung còn băn khoăn để DTĐR sớm hoàn thành giao ruộng cho nhân dân.

Ngày 27/2/2019, BTV Huyện ủy Vĩnh Tường đã Ban hành Thông báo số 1134/TB/HU về chủ trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác DTĐR tại xã Phú Đa; ngày 11/3/2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy huyện với đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phú Đa về DTĐR; Thường trực Huyện ủy phân công Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ tại 06 thôn xã Phú Đa.

UBND huyện Ban hành Thông báo số 70/TB-UBND ngày 27/2/2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tiếp công dân xã Phú Đa về triển khai công tác dồn thửa đổi ruộng. Chủ tịch UBND huyện đối thoại giải đáp thắc mắc với gần 300 hộ dân xã Phú Đa. Thông báo số 80/TB-UBND ngày 05/3/2019 về việc Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị nghe báo cáo tiến độ giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác DTĐR tại xã Phú Đa; ngày 19/3/2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp đối thoại với nhân dân 04 thôn Phú Đa

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân; từ ngày 27/2/2019, UBND huyện Vĩnh Tường đã tăng cường lãnh đạo, cán bộ xuống trực tiếp xã Phú Đa để rà soát, chỉ đạo triển khai các nội dung, giải quyết kiến nghị của nhân dân, phân công 02 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn xuống trực tiếp chỉ đạo tại xã, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

UBND huyện đã cùng nhân dân, lãnh đạo xã, tổ giám sát kiểm tra, lập biên bản các hạng mục. Yêu cầu UBND xã, tổ thợ, đơn vị thi công thực hiện theo đúng thiết kế, đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng tiến độ thời gian đã cam kết, điều chỉnh một số hạng mục cho phù hợp với thực tế, đến nay đã thi công cơ bản đạt yêu cầu.

Có thể nói, các nội dung kiến nghị của nhân dân xã Phú Đa về công tác DTĐR đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện và cơ sở tập trung giải đáp thắc mắc, giải quyết tồn tại; để nhân dân sớm có ruộng sản xuất đòi hỏi sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ của nhân và giải quyết quyết liệt, kịp thời của các cấp, các ngành.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}