Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh giản biên chế

Lê Hoàn | Thứ Bảy, 23/09/2017 15:16 GMT +7

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) ở Vĩnh Phúc đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc, cần phải quan tâm giải quyết.

ngay19.4yenlac

Yên Lạc sẽ thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện trên
cơ sở nâng cấp bộ phận "một cửa". Ảnh: Thanh Nga

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công ở Vĩnh Phúc chiếm số lượng không nhỏ, gần 31 nghìn người. Số lượng CB,CC,VC đó so với yêu cầu công việc và tình hình thực tiễn vẫn còn cao. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố vượt  12.072 người so với quy định của Trung ương.

Chính số lượng cán bộ vượt quy định này đã gây áp lực nặng nề đối với ngân sách nhà nước để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Trong khi đó, nhu cầu chi đầu tư phát triển đang rất bức xúc để cải thiện tiềm lực kinh tế, phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà trong tương lai chưa được đảm bảo.

Tại một số cơ quan, sắp xếp bộ máy công tác chưa phù hợp với vị trí việc làm, hiệu quả công việc thấp; thiếu giải pháp và chưa quyết liệt trong sắp xếp, tinh giản CB,CC,VC yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, không đảm bảo về sức khỏe; cơ cấu biên chế chưa cân đối ở một số ngành, lĩnh vực, còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước, trong đó có Vĩnh Phúc đã tiến hành triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, qua thực tế tổ chức triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát hiện những khó khăn, bất cập và những thách thức trong thực hiện tinh giản biên chế.

Cụ thể, thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, theo quy định đến năm 2021, tại huyện Yên Lạc phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế, tương đương với 12 người và không được tuyển dụng quá 50% số người ra khỏi biên chế. Trong khi đó, theo quy định của Luật Lao động, từ nay đến năm 2021 huyện có 16 người nghỉ hưu đúng tuổi, chưa kể những cán bộ công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Như vậy, theo quy định của Nghị định 39 và Nghị 108, từ nay đến năm 2021 ngoài các chỉ tiêu tinh giản biên chế, huyện chỉ được tuyển dụng 8 người và không được giao chỉ tiêu biên chế mới. Hơn nữa, việc thành lập Hội đồng nhân dân huyện đòi hỏi cần có 4-6 cán bộ, công chức giúp việc cho bộ phận này khiến việc tổ chức, sắp xếp cán bộ của huyện thực sự không dễ dàng.

ha

Cán bộ bộ phận "một cửa" UBND huyện Vĩnh Tường giải quyết công việc trên cơ sở phân cấp trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch. Ảnh Dương Hà

Không chỉ tại huyện Yên Lạc mà tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đều phải đối mắt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện việc sắp xếp, tinh giản biên chế. Bởi ngoài nhiệm vụ giải thể hoặc sáp nhập một số đơn vị, các địa phương còn phải tiến hành tinh giản số lượng cán bộ công chức, viên chức khá lớn. Chẳng hạn như huyện Tam Dương, theo Đề án tinh giản biên chế, đến năm 2021, khối cơ quan quản lý nhà nước và sự nghiệp khác sẽ tinh giản 11 người; khối sự nghiệp 109 người; cấp xã 28 người. Huyện Lập Thạch sẽ tinh giản 11 người khối quản lý nhà nước và sự nghiệp khác; khối sự nghiệp giáo dục 144 người; cấp xã 43 người và 1.632 người hoạt động không chuyên trách. Huyện Tam Đảo tinh giản 13 người khối quản lý nhà nước và sự nghiệp; 92 người khối sự nghiệp giáo dục; 20 công chức, viên chức cấp xã và 667 người hoạt động không chuyên trách. 

Ngoài ra, trong quá trình rà soát và thực hiện Đề án, nhiều khó khăn vướng mắc khác xuất hiện như: Tư tưởng trì trệ, ngại đổi mới, làm việc theo thói quen cá biệt có biểu hiện tiêu cực, cản trở, gây khó khăn trong quá trình sắp xếp. Thêm nữa là khi tổ chức sắp xếp lại bộ máy, đội ngũ cán bộ ít nhiều gây ra sự xáo trộn nhất định nên các cơ quan, đơn vị sẽ gặp khó khăn bước đầu trong thực hiện. Cuối cùng là khả năng thích ứng của đội ngũ CB,CC; sự hoàn thiện của các quy chế, quy định và giải pháp khắc phục. Sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, một số CB,CC,VC ở Vĩnh Phúc chưa kịp thích ứng với công việc và nhiệm vụ mới do sự thay đổi phương thức làm việc, quản lý giữa cơ quan với các tổ chức, doanh nghiệp và công dân, có những xáo trộn, khó khăn nhất định.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}