Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Trân trọng mời đại diện 14 hộ dân xã Chấn Hưng có 7 kiến nghị về GPMB nhưng không đến dự

Phúc Vĩnh - Lê Hoàn | Thứ Sáu, 18/01/2019 11:51 GMT +7

(Vanhien.vn)  Sáng 18/1/2019, tại Trụ sở tiếp công dân, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc chờ đợi tiếp  đại điện một số hộ dân xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường) đã có giấy mời để trực tiếp đối thoại, trả lời 7 nội dung kiến nghị liên quan đến dự án Khu công nghiệp (KCN) Chấn Hưng. Tuy nhiên, đại diện các hộ dân được mời đã không đến dự mà không rõ lý do.

IMG-0229

Ông Nguyễn Văn Trì (người đứng), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì buổi tiếp công dân

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì chủ trì tiếp công dân cùng với sự tham gia của đại diện các Sở; Ban, Ngành chức năng của tỉnh; Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường và xã Chấn Hưng.

 

Giấy mời của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã gửi tận nơi 14 hộ dân đại diện có đơn kiến nghị liên quan đến dự án KCN Chấn Hưng. Đó là các vị Nguyễn Thị Thơm, Tô Thị Chanh, Vũ Thị Hóng, Nguyễn Thị Thọ... xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường). Cả mười bốn hộ dân đó đã nhận được giấy của UBND tỉnh mời đến gặp mặt, đối thoại, giải quyết những thắc mắc nhưng không đến và cũng chưa rõ lý do vì sao không đến. Đây thêm một lần nữa thể hiện thiện chí của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc muốn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe ý kiến thắc mắc, kiến nghị của người dân để cùng chia sẻ, thấu hiểu, tìm cách giải quyết nhưng đã bị từ chối.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gồm Sở TNMT phối hợp với văn phòng UBND tỉnh và Thanh Tra tỉnh cần sớm trả lời bằng văn bản 7 kiến nghị của một số hộ dân Chấn Hưng, đồng thời gửi cho địa phương, các cơ quan liên quan trước ngày 25/1/2019. Giao SởTNMT và các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu huyện Vĩnh Tường, xã Chấn Hưng, các cơ quan báo chí của tỉnh, trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đồng hành cùng với tỉnh, phối hợp tuyên truyền để nhân dân xã Chấn Hưng hiểu, chấp hành. Giao các cơ quan chức năng của tỉnh,  huyện Vĩnh Tường và xã Chấn Hưng phối hợp các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, tham mưu xử lí những vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đề xuất biện pháp cần thiết xử lý những trường hợp cố tình  không chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, gây rối trật tự an ninh tại địa phương.

IMG-0230

Đại diện sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phan Tuệ Minh (người đứng), Phó Giám đốc phụ trách nêu 7 ý kiến thắc mắc và dự kiến trả lời đề nghị của một số công dân xã Chấn Hưng huyện Vĩnh Tường. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về nội dung Dự án KCN Chấn Hưng theo quy định của Luật Đất đai sau 3 năm không triển khai theo kế hoạch sử dụng đất thì phải điểu chỉnh sang mục đích khác hoặc hủy bỏ?

Đối với nội dung này ông Phan Tuệ Minh nêu rõ, Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng đã triển khai thực hiện, chứ không phải là không triển khai. Việc triên khai dự án chưa đúng với kế hoạch là vì công tác mặt bằng chưa xong, còn ít hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Vì vậy dự án không thuộc loại dự án sau 3 năm không thực hiện để hủy bỏ, điều chỉnh và công bố theo quy đinh.

Thứ hai, về ý kiến năm 2003, Nhà nước mới hỗ trợ hoa màu cho các hộ dân bị thu hồi hết năm 2013 (mới hỗ trợ 11 năm). Hết năm, đề nghị giao trả lại đất các hộ dân được tiếp tục sản xuất canh tác theo quy định của Luật đất đai? Nội dung này thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2003, hiện nay hầu hết các hộ dân bị thu hồi đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (631/662). Theo như quy hoạch đây là khu công nghiệp không còn là đất nông nghiệp, do đó nội dung đề nghị Nhà nước giao trả đất để tiếp tục sản xuất canh tác là không đúng quy định của Pháp luật.

Thứ ba, về nội dung kiến nghị Văn bản số 2622/UBND-TNMT ngày 17/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường có nộ dung: KCN Chấn Hưng không cần phải xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích là đúng hay sai? Theo văn bản trả lời số 2622/UBND-TNMT ngày 17/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường thì đối với phần diện tích đất lúa này thuộc phạm vi đã được giao đất năm 2005 không phải áp dụng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa do tại thời điểm giao đất Quốc hội, Chính phủ chưa bao hành quy định về việc bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Như vậy, văn bản của UBND huyện Vĩnh Tường trả lời công dân là đúng.

Thứ tư, về nội dung Dự án KCN Chấn Hưng không có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh đến từng hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm năm 2003 và không giao quyết định thu hồi đất cho các hộ dân bị thu hồi đất nên không có cơ sở để chi trả đất dịch vụ. Do vậy đề nghị bồi thường thiệt hại do không sản xuất được năm 2018?

Trả lời về nội dung trên, các hộ gia đình, cá nhân đã bị thu hồi đất và đã được nhà nước phê duyệt phương án bồi thường GPMB theo quy định tại thời điểm; ngoài ra, được hỗ trợ thêm đất dịch vụ theo chính sách đặc thù riêng của Vĩnh Phúc; đối với các hộ không nhận tiền bồi thường cũng được địa phương bố trí trị trí khác để canh tác. Quyền lợi của các hộ đã được nhà nước xem xét giải quyết thỏa đáng. Việc đồi hỏi thêm quyền lời không có cơ sở để giải quyết.

Thứ năm, đối với nội dung kiến nghị của một số hộ công dân về vấn đề tháng 9/2014, Nhà nước giao cho chủ đầu tư dự án đến nay đã quá 03 năm chưa thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, dự án này thuộc dự án treo cần phải điều chỉnh và hủy bỏ?

Trả lời ý kiến trên, đây là Dự án đã triển khai thực hiện, chứ không phải là không triển khai. Dự án chưa đúng với kế hoạch là vì công  tác GPMB chưa xong, còn một số hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Vì vậy, Dự án này không thuộc loại dự án sau ba (03) năm không thực hiện để hủy bỏ, điều chỉnh và công bố theo quy định của Luật Đất đai 2003.

Thứ sáu, một số hộ dân có kiến nghị về vấn đề từ năm 2003 đến nay, tổ chức, doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư KCN thực hiện nộp tiền thuê đất đối với Nhà nước chưa?

Trả lời, năm 2005, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất nhưng hiện trạng đất người dân vẫn canh tác, thu lợi cho người dân, chưa giao thực tế cho chủ đầu tư, chưa có hợp đồng thuê đất thì chưa có cơ sở nộp tiền thuê đất theo quy định. Sau khi có quyết định giao cho thuê đất chính thức, chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, kiến nghị về xác mình thông tin báo chí đăng về việc các hộ dân nhận bồi thường: 131.000.000 đồng/sào?

Kiến nghị này được lý giải: Các khoản tiền như Tiền bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp từ năm 2003-2005 là 11.392.900 đ/sào; Tiền hỗ trợ giá đất dịch vụ theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc là 4.000.000đ/m2 x12m2/sào= 48.000.000 đ; Tiền hỗ trợ đất dịch vụ của chủ đầu tư khoảng 2.000.000đ/m2 x 12 m2/sào= 24.000.000đ; Tiền hỗ trợ an sinh của Chủ đầu tư là 7.000.000đ; Tiền hỗ trợ 108 kg thóc/5 năm là 108 kg/sào x 5 năm x 7.000đ/kg= 3.780.000đ/sào. Đối với tiền bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp là 11.392.900đ/sào các hộ đã nhận tiền từ giai đoạn 2003-2006 với giá vàng thời điểm tháng 5/2005 là 816.000đ/chỉ. Nếu quy ra vàng thì số tiền bồi thường gải phóng 1 sào đất nông nghiệp  tương ứng với 11.392.900đ chia cho 816.000đ- 14 chỉ vàng (quy đổi 14 chỉ vàng giá hiện nay x 3.670.000đ= 51.380.000đ). Cộng tất cả các khoản tiền trên đến thời điểm năm 2018 thì số tiền người dân nhận được là 134.164.000đ/sào.

Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã được triển khai hơn 16 năm từ năm (2002-nay) với diện tích 57,2 ha, các hộ dân có đất  nhận được tiền BT-GPMB gần 100% diện tích, đã san gạt hơn 35 ha.

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Chấn Hưng (tiền thân là Cụm công nghiệp Chấn Hưng), có chủ trương triển khai từ tháng 9/2002; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006. Trải qua 16 năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã 3 lần cho thay đổi, điều chỉnh giao chủ đầu tư dự án. Ngày 06/9/2014, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Công ty Finance Land Commerce làm chủ đầu tư dự án theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND.

Kể từ khi có chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường và các ngành chức năng đã ban hành nhiều văn bản liên quan. Nhiều cuộc đối thoại giữa chính quyền địa phương và người dân đã được tổ chức, nhiều phương án giải quyết chế độ cho người dân được đưa ra, hàng chục tỷ đồng tiền bồi thường GPMB đã được chi trả..., nhưng mặt bằng “sạch” vẫn chưa hoàn chỉnh.

Dự án khu công nghiệp Chấn Hưng, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết làm tại chỗ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, phát triển kinh tế xã hội không chỉ của xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}