Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường sẽ cưỡng chế 4 hộ chây ỳ bàn giao mặt bằng xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao xã Nghĩa Hưng

Tiến Dũng | Thứ Hai, 16/09/2019 13:42 GMT +7

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh phúc) thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Huyện đã có giải pháp mang tính đột phá được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai, chung sức xây dựng nông thôn mới.

nghia hưng

Khu đất sẽ xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) nhưng còn vướng 4 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đến nay, Vĩnh Tường đã có 25/26 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, chỉ còn xã Nghĩa Hưng vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa xây dựng được Trung tâm văn hoá thể thao trong khi đã có kinh phí xây dựng nên chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Theo quy hoạch và kế hoạch, Trung tâm văn hoá thể thao xã Nghĩa Hưng xây dựng trên khu đất rộng 11.714,5 m2. Đã có 44/48 hộ có đất trong quy hoạch với diện tích 10.626,6 m2 để xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao xã Nghĩa Hưng đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, chỉ còn 4 hộ với diện tích 1.087,9 m2 chưa nhận tiền bồi thường GPMB. 

Ý kiến thắc mắc của 4 hộ, trong đó hộ ông Bùi Văn Ân đề nghị được bồi thường là đất vườn ao. Ông Ân khiếu nại trả lời của UBND xã đối với phần diện tích thu hồi là đất 5%. Ba gia đình gồm các ông Nguyễn Văn Học, Nguyễn Hữu Tình, Phan Văn Lập (vợ là Đỗ Thị Bình) đề nghị được ưu tiên cắm 01 ô đất thổ cư, đổi đất nông nghiệp tại vị trí khác giáp TL309, không nhất trí thu hồi và bồi thường GPMB (diện tích đất 3 hộ này đều là đất nông nghiệp).

Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị đã được Lãnh đạo UBND huyện, Hội đồng BT GPMB, UB MTTQ huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện Vĩnh Tường, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hưng đã giải thích theo quy định của pháp luật, đối với các hộ có nhu cầu nhận đất canh tác, UBND xã Nghĩa Hưng đã bố trí quỹ đất nông nghiệp để đổi nhưng các hộ này vẫn không đồng ý.

Cụ thể, 3 hộ gia đình ông Tình, ông Học, ông Lập không phối hợp kiểm kê đã được Hội đồng BT GPMB, UBND xã vận động tuyên truyền nhiều lần vào các ngày 06-12-2017; 18-12-2017; 28-12-2017; 23-01-2018; 24-1-2018; 02-4-2018;... Tuy nhiên, các hộ không chấp hành. Vì vậy, UBND huyện Vĩnh Tường đã phải tiến hành kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

Sau khi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, Hội đồng BT GPMB và UBND xã đã tuyên truyền vận động đối với 04 hộ vào các ngày 12-11-2018; 14-11-2018; 19-11-2018 nhưng các hộ không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. UBND huyện phải ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trước khi chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất, UBND huyện đã có Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 6-9-2019 về việc tổ chức tuyên truyền vận động đối với 4 hộ ông Nguyễn Hữu Tình, hộ ông Phan Văn Lập, hộ ông Bùi Văn Ân, hộ ông Nguyễn Văn Học. Các hộ này không nhận tiền bồi thường nên không bàn giao được đất cho UBND xã Nghĩa Hưng thực hiện  hoàn thành xây dựng công trình Trung tâm văn hóa thể thao.

Ngày 12-9-2019, UBND huyện, UBMT TQVN huyện Vĩnh Tường và các tổ chức thành viên, Đảng ủy, UBND xã, UBMT TQVN xã Nghĩa Hưng tiếp tục tổ chức 2 tổ đi tuyên truyền vận động đối với 4 hộ gia đình trên nhưng ý kiến 03 gia đình ông Học, ông Tình, ông Lập là không nhận tiền bồi thường GPMB, không đồng ý nhận đổi ruộng tại các vị trí mà UBND xã đã chuẩn bị, đề nghị được đổi đổi đất nông nghiệp tại vị trí khác giáp tỉnh lộ 309; hộ ông Ân vẫn yêu cầu phải được bồi thường là đất vườn.

Mặc dù nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng 4 hộ nói trên vẫn cố tình không nhận tiền bồi thường GPMB. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường sẽ cùng xã Nghĩa Hưng tiến hành cưỡng chế giải phòng mặt bằng đối với 04 hộ vẫn chây ỳ này không chịu bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật để xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao xã Nghĩa Hưng vì mục đích phúc lợi xã hội chung của cộng đồng dân cư xã này nhằm hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}