Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường sẽ cưỡng chế, thu hồi đất đối với 5 hộ không chịu bàn giao mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc

Phúc Vĩnh | Chủ Nhật, 29/09/2019 00:25 GMT +7

Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) sẽ cưỡng chế, thu hồi đất đối với 5 hộ do không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc. Các hộ đó là bà Đặng Thị Vân, bà Đỗ Thị Thanh, ông Lê Văn Bình, ông Lê Văn Dương, ông Đặng Văn Luận -  cùng trú tại khu 4, thị trấn Tứ Trưng.

cuong che cum cn dong soc

Hình ảnh san gạt Cụm công nghiệp Đồng Sóc ngày 28/7/2019

Dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt1) tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 21-02-2019, (đợt 2) tại Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 05-7-2019 với tổng số tiền phê duyệt là: 104.948.211.544đ, số hộ là 721 hộ, diện tích là 430.496,4m2.

Đến nay, Hội đồng bồi thường GPMB công trình đã phối hợp với chủ đầu tư, UBND thị trấn Tứ Trưng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được 716 hộ với số tiền đã nhận hơn 104 tỷ đồng/427.450,10m2 (đạt khoảng 98%). Còn 05 hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và không bàn giao mặt bằng với diện tích là 3.046,3m2.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 16-4-2019 về việc giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án với phần diện tích 39,578 ha của các hộ đã nhận tiền BT-GPMB.

Trong thời gian dài, các cơ quan chức năng đã nhiều lần gặp gỡ, vận động, thuyết phục, đối thoại nhưng 05 hộ gia đình: bà Đặng Thị Vân, bà Đỗ Thị Thanh, ông Lê Văn Bình, ông Lê Văn Dương, ông Đặng Văn Luận khu 4, thị trấn Tứ Trưng vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB với các lý do là phải tăng giá bồi thường, chủ đầu tư phải thỏa thuận,... làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc (phần thuộc địa phận thị trấn Tứ Trưng, đợt 1).

Đối với những kiến nghị của 5 hộ nêu trên là phải tăng giá bồi thường, hỗ trợ GPMB, chủ đầu tư phải thỏa thuận,... đã được lãnh đạo UBND huyện, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, Hội đồng bồi thường GPMB, UBMT TQ Việt Nam huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Tứ Trưng, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Tứ Trưng và các tổ chức đoàn thể đã giải thích, trả lời, đưa ra các giải pháp và đối thoại theo quy định của pháp luật nhưng các hộ gia đình vẫn không đồng ý, không chấp hành.

Do đó, cơ quan chức năng xác định cần thiết phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 05 hộ gia đình: bà Đặng Thị Vân, bà Đỗ Thị Thanh, ông Lê Văn Bình, ông Lê Văn Dương, hộ ông Đặng Văn Luận khu 4, thị trấn Tứ Trưng với diện tích là 3.046,3m2. Quyết định cưỡng chế hiện đã được chuyển đến cho 05 hộ gia đình nói trên biết, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn Tứ Trưng và nhà văn hóa khu 4.

Cụm công nghiệp Đồng Sóc (huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) nằm trong danh mục công trình, dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017, đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 8-9-2017; phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 cấp tỉnh, huyện; đã được HĐND tỉnh thông qua dự án Nhà nước thu hồi đất tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22-12-2015 của HĐND tỉnh, được Chính phủ đồng ý cho phép mở rộng, điều chỉnh qui hoạch tại Văn bản số: 4074/VPCP-CN ngày 04-5-2018 về phía Nam thuộc địa giới hành chính thị trấn Tứ Trưng; đã được các cấp phê duyệt điều chỉnh mở rộng thành Cụm công nghiệp Đồng Sóc với diện tích 75 ha theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28-7-2019, UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức san gạt mặt bằng Cụm công nghiệp Đồng Sóc. Tính đến thời điểm này, diện tích được san gạt ước đạt gần  40ha. Dự kiến Cụm công nghiệp Đồng Sóc đi vào hoạt động đầu năm 2020, thu hút khoảng 15.000 lao động, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư vào khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}