Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiến Dũng | Thứ Ba, 05/01/2021 12:05 GMT +7

Năm 2020, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã tiếp 852 lượt lượt công dân, giảm 229 lượt so với cùng kỳ năm trước; Tổ chức đối thoại với dân 4 cum xã (mỗi cụm 7 xã) với 44 ý kiến gồm 96 nội dung cần giải quyết. Trong đó công tác tiếp công dân đã xử lí và giải quyết được hơn 70 % ý kiến bức xúc của người dân. Các ý kiến, phản ánh của nhân dân trong các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được hồi đáp. 100%, các vấn đề nêu ra được xử lí trong thẩm quyền cấp huyện. Những vấn đề vượt thẩm quyền cấp huyện đã được báo cấp trên, đang đợi chỉ đạo giải quyết.

Để tiếp tục giải quyết tốt hơn nữa tiếp công dân, ông Vũ Đức Kim – Chánh Thanh tra huyện cho biết: UBND huyện Vĩnh Tường, đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu các các phòng, ban chức năng tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện và để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trước và sau Tết nguyên đán Tân Sửu..

le nguyen thanh trung

 Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường - Lê Nguyễn Thành Trung tiếp công dân định kỳ vào mùng 10 hàng tháng

Cụ thể, yêu cầu các phòng, ban chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

UBND huyện yêu cầu xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, dứt điểm từ cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân đột xuất và định kỳ theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời. tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người tại địa phương. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành cần kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xem xét, xử lý và chỉ đạo giài quyết theo quy định.

UBND huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, phân loại các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có tính chất phức tạp nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền đối với từng vụ việc, trên cơ sở đó tham mưu với Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng vụ việc ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện tổ chức đối thoại với người dân liên quan đến những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.Phối hợp với Phòng Nội vụ tiến hành kiểm tra công vụ đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực thi công vụ, nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện

Công an huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an xã, thị trấn chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự không để bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu kích động khiếu kiện, tụ tập đông người, chống đối, gây rối an ninh, trật tự xã hội; lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân.

Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tập thể. Đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Đối với các xã, thị trấn khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp ngăn chặn các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Ban Tiếp công dân huyện, các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý, ngăn chặn kịp thời các vụ việc đông người, vượt cấp, hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện đông người vượt cấp lên huyện, tỉnh và Trung ương (nhất là trong các dịp diễn ra các sự kiện trọng đại: bầu cử đâị biểu Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Lễ, tết, kỷ niệm).

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp kích động, lôi kéo công dân tham gia khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện, để gây rối trật tự công công. Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, pháp luật, hành chính, kinh tế để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Phải công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}