Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Vĩnh Phúc: Xây dựng đời sống văn hóa gắn xây dựng Nông thôn mới

Bài, Ảnh: Lê Hoàn | Thứ Tư, 24/04/2019 11:01 GMT +7

(Vanhien.vn) Vĩnh Phúc phát triển rộng khắp phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới (NTM).

Lan tỏa phong trào

IMG_1233

Mô hình "Đoạn đường tự quản" tại Vĩnh Phúc tạo chuyển biến tích cực trong khu dân cư. Ảnh: Lê Hoàn

Ông Quảng Đức Hạnh, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Phúc cho biết, Vĩnh Phúc có 137 xã, phường, thị trấn với 1.384 thôn, tổ dân phố. Trong đó có 112 xã với 1.088 thôn và có 40 xã thuộc miền núi. Trong những năm qua ngành VH-TT&DL đã tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa,thể thao; UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, tránh nợ đọng trong việc xây dựng NTM. Triển khai hướng dẫn thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh… Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng có hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thân cho người dân. Kết quả cụ thể đến nay có 105 xã đạt chuẩn NTM về văn hóa và có 2 huyện hoàn thành và đạt chuẩn huyện NTM (huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên).

Tính đến đầu năm 2019, toàn tỉnh có 137/137 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa (đạt 100%), có 105/137 xã, phường, thị trấn có sân vận động, nhà luyện tập TDTT và các hạng mục đảm tiêu chí hoạt động của Trung tâm văn hóa (chiếm 76,6%) 35 xã còn lại đang trong quá trình triển khai xây dựng. Hiện nay có 1.019 nơi sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ thể thao cho người cao tuổi tại các nhà văn hóa thôn đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. Các thiết chế văn hoá thể thao trên địa bàn tỉnh cơ bản được khai thác và sử dụng có hiệu quả.

IMG_1231

Băng rôn tuyên truyền chấp hành pháp luật tại khu dân cư địa bàn xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ảnh: Lê Hoàn

Năm 2017, Vĩnh Phúc có 262.601/297.966 gia đình văn hóa đạt 88,13%; 1.196 làng, thôn, khu phố văn hóa, đạt 86,41 %; đến hết năm năm 2018 toàn tỉnh đã có 279.811/312.962 gia đình văn hóa đạt 89,4% (tăng 1,27% so với năm 2017). Phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá phát triển đồng đều ở các địa phương với số lượng và chất lượng ngày càng cao.

Gắn xây dựng Nông thôn mới

Việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, tổ dân phố đã phát huy được vai trò hạt nhân của mỗi gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa NTM. Các gia đình văn hóa là hạt nhân nòng cốt, tích cực, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước cộng đồng, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Đồng thời tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương nơi cư trú, góp phần không nhỏ vào thành công chung của phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo riêng trong bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống. Đề án học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả ở khắp các địa phương. Ở nhiều địa phương có thư viện cấp xã, phòng đọc sách báo cơ sở, nhiều thiết chế văn hóa truyền thống như đình, đền, chùa... tạo nên không gian văn hóa đa dạng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân....

gio dai ngan

Vở chèo "Gió đại ngàn" (ngày 19/7/2018) nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Phúc Vĩnh

Thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất, văn hóa và thôn văn hóa, tỉnh đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, khuyến khích các địa phương thực hiện. Qua khảo sát trong 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa là một trong những tiêu chí thực hiện hoàn thành đã khó nhưng giữ vững lại càng khó hơn, để giữ vững và nâng cao tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa nói riêng, các tiêu chí xây dựng NTM nói chung đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận cao của người dân địa phương.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM tại Vĩnh Phúc đã tạo nên diện mạo mới ở các địa phương. Thông qua việc xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm giúp cho mỗi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Quảng Đức Hạnh, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc chia sẻ: Duy trì hiệu quả đạt được, thời gian tới, ngành Văn hóa tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}