Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Ba, 19/01/2021 22:39

Địa phương:

 

Vĩnh Yên khẳng định vị thế đô thị trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc

Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên | Thứ Năm, 02/01/2020 17:23 GMT +7

Được thành lập ngày 29/12/1899, đến nay đã trải qua 120 năm lịch sử, Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích hơn 5.000 ha, dân số trên 16 vạn người, có 9 đơn vị hành chính gồm 7 phường và 2 xã. Đảng bộ Vĩnh Yên hiện có 36 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 8.000 đảng viên. Trải qua một số lần chia tách, sáp nhập, đến ngày 1/1/1997, Vĩnh Yên trở thành trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2004, Vĩnh Yên được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và công nhận là đô thị loại III. Năm 2006, Vĩnh Yên là thành phố trực thuộc tỉnh. Năm 2014, Vĩnh Yên vinh dự được công nhận là đô thị loại II.

GIAI KK -  VD1 (44)

Thành phố Vĩnh Yên ngày càng khang trang, hiện đại

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Yên hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với địa thế thuận lợi, có tuyến quốc lộ 2A, đường sắt Hà Nội- Lào Cai, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua, cận kề thủ đô Hà Nội và sân bay quốc tế Nội Bài, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; đồng thời có truyền thống đoàn kết, anh hùng trong chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong xây dựng quê hương, đất nước, Vĩnh Yên có đầy đủ yếu tố để trở thành một đô thị phát triển hiện đại.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã trải qua 20 kỳ Đại hội, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ, Đảng bộ luôn vận dụng sáng tạo các chủ trương của Trung ương và của tỉnh lãnh, chỉ đạo tập trung phát huy tốt nội lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực và động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng địa phương. Với quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể nhân dân, thành phố đã có những bước phát triển đột phá cả về kinh tế - xã hội; từng bước tạo nên diện mạo mới về một đô thị hiện đại và ngày càng khẳng định vị thế của thành phố trung tâm trong sự phát triển chung của cả tỉnh.

Thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ. Những năm 1996-1997, cơ cấu kinh tế của Vĩnh Yên chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp còn nhỏ bé, lạc hậu. Đến năm 2019, kinh tế thành phố đã có bước phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế từng bước phù hợp với yêu cầu của 1 đô thị trẻ: Ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 99,5%, ngành nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm 0,5%. Sản xuất, kinh doanh phát triển toàn diện, tạo điều kiện tăng thu - chi ngân sách. Năm 1996, thu theo phân cấp chỉ đạt 4,1 tỷ đồng, năm 2019 đạt trên 2.700 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 67.000 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Nét nổi bật của thành phố là duy trì tốt lĩnh vực thu ngân sách; huy động có hiệu quả các nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh,thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch - xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng có những chuyển biến tích cực. Hạ tầng cơ sở kỹ thuật được xây dựng và nâng cấp nhanh. Thành phố đã triển khai thực hiện các quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ; triển khai các dự án trọng điểm, tạo điểm nhấn cho đô thị.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục. Tình hình an ninh - chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 94%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 90%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76%. Thành phố giải quyết việc làm mới cho hơn 1.300 lao động… Năm 2019, Vĩnh Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở được củng cố trên cơ sở tích cực cải cách hành chính, do đó, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án của thành phố góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa các vi phạm của tập thể, cá nhân trong đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Có được những kết quả trên là do Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nắm vững lợi thế và thời cơ, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2019 là động lực để thành phố tự tin vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra tiếp theo.

cvqt vinh yen

Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh điểm nhấn Đô thị Vĩnh Yên (Ảnh: Khánh Linh)

Năm 2020, thành phố tập trung giữ vững ổn định kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 16,7%. Cơ cấu giá trị sản xuất của thành phố là: Công nghiệp - xây dựng chiếm 86,1%; dịch vụ chiếm 13,4%; nông nghiệp chiếm 0,5%. Thành phố giải quyết việc làm cho 1.300 lao động; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 95,5% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 90% khu phố đạt văn hóa; 100% người dân được dùng nước sạch; 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh đó, thành phố tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại; phát triển văn hóa - xã hội toàn diện, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và thành phố; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Để đạt được những mục tiêu trên, trong thời gian tới, thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh bằng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, đảng viên dần đi vào thực chất, khắc phục tình trạng né tránh, ngại va chạm trong phê bình và tự phê bình. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thành phố. Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế toàn diện về quy mô, chất lượng, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của đô thị trung tâm tỉnh lỵ. Triển khai có hiệu quả các giải pháp đạt tiêu chí của đô thị loại I, nhất là các tiêu chí khó thực hiện...

Thứ ba: Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo một cách đồng bộ, toàn diện, đưa giáo dục - đào tạo của thành phố vào tốp đầu của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập của thành phố; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao trình độ dân trí, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng và phát triển đô thị, bảo đảm tiêu chuẩn đô thị sinh thái “Xanh, sạch, đẹp”, tạo lập nếp sống văn minh trong xã hội.

Thứ tư: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị vào công cuộc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ cương, xử lý nghiêm những vi phạm của tập thể và cá nhân, thường xuyên biểu dương, khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt. Lựa chọn những việc cần tập trung quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phát huy truyền thống quý báu của một đô thị hơn trăm năm tuổi, Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên quyết tâm thi đua phấn đấu, biến mong muốn thành hiện thực các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trước mắt là thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}