Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thời cuộc:

 

Lai Châu: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Nam Phong | Chủ Nhật, 17/05/2020 06:25 GMT +7

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng... giúp Đảng bộ Y tế huyện Tân Uyên- Lai Câu đạt 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

db

Cán bộ, đảng viên Trạm Y tế xã Tà Mít (huyện Tân Uyên) trao đổi nghiệp vụ

Đảng bộ Y tế huyện Tân Uyên có 52 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức triển khai, học tập kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”. Từ năm 2015 - 2020, Đảng bộ đã ban hành 17 nghị quyết, 45 kế hoạch, 7 chương trình thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05).


Đồng thời, đưa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (gọi tắt là Nghị quyết TW 4) vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc và từng đảng viên thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động hằng năm và đột xuất theo quy định trên cơ sở cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đề cao tính gương mẫu kiểm điểm, trách nhiệm nêu gương của cấp trên, người đứng đầu đơn vị; xây dựng kế hoạch, đăng ký từng nội dung cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm. Sát sao đôn đốc rà soát, xây dựng bổ sung kế hoạch khắc phục khuyết điểm, yếu kém phát sinh. Việc triển khai Nghị quyết TW 4 đã tác động quan trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của ngành Y tế huyện.

Công tác cán bộ được Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ qua, đã cử trên 200 lượt người đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Trong đó, đại học y, dược, điều dưỡng 6 đồng chí; cao cấp chính trị 1 đồng chí, trung cấp 10 đồng chí; bồi dưỡng ngắn hạn 250 lượt cán bộ, đảng viên. Thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ thực hiện giải thể 3 phòng khám đa khoa khu vực, thành lập 1 trạm y tế xã, sáp nhập Trung tâm Dân số vào Trung tâm Y tế huyện thực hiện đa chức năng; kết nạp 13 đảng viên mới (đạt 118 chỉ tiêu nghị quyết).


Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ tự kiểm tra đối với cán bộ, đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Theo đó, cấp ủy đã thực hiện kiểm tra 3 cuộc, giám sát 3 cuộc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra 3 cuộc, giám sát 3 cuộc. Đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.


Tà Mít là xã vùng sâu của huyện Tân Uyên, đời sống của bà con chủ yếu gắn bó với ruộng nương, trình độ nhận thức không đồng đều, còn tồn tại một số tập quán lạc hậu. Trạm Y tế xã đã chú trọng sắp xếp nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; quán triệt thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và 12 điều y đức đối với cán bộ y tế. Y sỹ Lý Công Bằng - Trưởng Trạm Y tế Tà Mít chia sẻ: Đội ngũ cán bộ y tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập và làm theo Bác về tinh thần, thái độ, trách nhiệm đối với công việc. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể xã, những năm qua, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân của đơn vị được nâng lên. Bà con chủ động đến Trạm để được thăm khám, điều trị, không mời thầy mo, thầy cúng như trước. Từ đầu năm đến nay, Trạm thực hiện khám, chữa bệnh cho hơn 500 lượt người; không có bệnh nhân chuyển tuyến.


Nỗ lực vượt khó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hằng năm được đầu tư nâng cấp; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cung cấp tới mọi người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 10/10 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (so với đầu nhiệm kỳ tăng 3 xã, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trước 2 năm); 100% trạm y tế triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Hằng năm, Đảng bộ và 100% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Những kết quả ngành Y tế Tân Uyên đạt được những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống Nhân dân nói riêng.

Nguồn: baolaichau.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}