Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

Vũ Xuân Bân | Thứ Bảy, 03/02/2018 23:02 GMT +7

(Vanhien.vn) Cách đây vừa tròn 88 năm, ngày 3/2/1930 , Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đây là bước ngoặt lịch sử, là mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.


Gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam.


Từ ngày có Đảng lãnh đạo, cách mạng nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về đường lối, cả dân tộc triệu người như một đứng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tổ quốc.


Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, nhưng vô cùng oanh liệt để chúng ta phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực tế đất nước 88 năm qua khẳng định, sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng đã không ngừng rèn luyện, trưởng thành, dày dạn thêm kinh nghiệm để vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh đến bến bờ vinh quang, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định bản chất của một đảng cách mạng, khoa học và chân chính, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.


Năm nay, là năm thứ ba toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ và thách thức đan xen, đặt ra nhiệm vụ vô cùng nặng nề và khó khăn, đòi hỏi cả dân tộc phải nêu cao khí thế cách mạng, đoàn kết quanh Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị hãy biến niềm tin yêu với Đảng thành hành động, việc làm cụ thể, quyết liệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, năng lực, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thật sự là công bộc của dân.


Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã tiến thêm một bước, chỉ ra nguyên nhân các "căn bệnh," có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm.

Từ đó, Trung ương Đảng khẳng định trong công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình cần tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.


Công tác chống tiêu cực, tham nhũng “không có vùng cấm” và ngoại lệ, nói đi đôi với làm như xử án vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh về “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), PVP Land; kỷ luật nguyên Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh; nguyên Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Văn Vong; xoá tên đảng viên và đình chỉ chức vụ giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư của Lê Phước Hoài Bảo (Quảng Nam), kỷ luật nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái Phạm Sĩ Quý về bổ nhiệm "người nhà" không bảo đảm tiêu chuẩn, không bổ nhiệm "người tài"… đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên và bộ máy hành chính. Qua đó góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gây dựng lại lòng tin của nhân dân. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng, hoàn thành trọng trách mà nhân dân tin cậy giao phó, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục không ngừng rèn luyện để có đủ bản lĩnh, năng lực, trí tuệ lãnh đạo đất nước, trong đó công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.


88 năm qua, toàn Đảng luôn đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, gắn bó với nhân dân, tạo nên sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Bài học ấy vẫn nguyên giá trị trong mọi hoàn cảnh. Giai đoạn cách mạng mới khó khăn phức tạp bộn bề, đòi hỏi Đảng ta phải phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}