Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Y tế:

 
Nghiên cứu lâm sàng về tác dụng phòng ngừa cảm cúm của Probiotics

Nghiên cứu lâm sàng về tác dụng phòng ngừa cảm cúm của Probiotics

Kết luận này được rút ra từ nghiên cứu lâm sàng lớn nhất thế giới về Probiotics của Tập đoàn men sống hiện đại Châu Âu Chris Hansen.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}