Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Cười vỡ bụng - Nghĩ nát óc

18/11/2018 22:25

vanhien.vn - Cùng nhà văn Phạm Việt Long cười vỡ bụng qua tác phẩm "Cười vỡ bụng - Nghĩ nát óc", NXB Dân trí vừa ấn hành.