Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Đêm Sắc Màu 2018: Sắc Doanh Nhân- Hồn Dân Tộc

24/01/2018 18:29

Bài dự thi số 03: Sắc doanh nhân: Hội viên Phạm Thị Trúc Thy, Tổng giám đốc Công ty Ngôi Nhà Tuổi Thơ - Ban văn thể mỹ Giáo dục văn hóa nghệ thuật, sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; Quảng cáo, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động sáng tác; Nhận dạng thương hiệu, Đào tạo các tài năng nhí,