Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Hà Nội ngày về

21/12/2017 07:55

Thơ: Nguyễn Đình Thi - Nhạc: Phạm Việt Long.

Thơ: Nguyễn Đình Thi - Nhạc: Phạm Việt Long. Biểu diễn: Hiền Anh, Thành Chung và Hợp xướng Linh An.