Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhà văn với chiến trường B

27/01/2018 20:53

Nhà văn Phạm Việt Long và nhà văn Ngô Quang Hưng trao đổi trên Truyền hình Hà Nội về văn học với chiến trường B, và với cuộc Tổng tấn công - nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.