Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nuốt không trôi

15/01/2017 06:55

Tưởng bở nuốt rõ thật nhiều/ Trời kia đâu có sẵn chiều kẻ tham!/ Nhả ra, còn chút khôn ngoan/ Bụng căng, cố nuốt, thì tàn đời luôn!