Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sơn Đoòng hang động lớn nhất thế giới

01/08/2016 20:59

"Khúc ruột miền Trung: là nơi sơn thủy hữu tình, có nhiều danh lam thắng cảnh say lòng người.