Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công việc

30/01/2017 15:46

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá về những việc tâm đắc nhất mà Thủ tướng và Chính phủ đã thực hiện được trong thời gian vừa qua; đồng thời chia sẻ những điều còn băn khoăn.

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc