Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sĩ đi B

11/03/2019 21:05

vanhien.vn - Chương trình cầu truyền hình của Truyền hình Quốc hội dài 5 giờ đồng hồ với nội dung về công trạng của những cán bộ dân chính, trong đó có các nhà giáo, thầy thuốc, văn nghệ sĩ đi B, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhà văn Phạm Việt Long là khách mời của chương trình này.