Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Tiếp tục thực hiện các quy định về tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021

Tiếp tục thực hiện các quy định về tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021

Theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}