Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Hòa Bình: Cao Phong lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Hồng Ngọc | Thứ Năm, 04/03/2021 05:42 GMT +7

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Cao Phong (Hòa Bình) thời gian qua đã thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện.  Các tuyến đường giao thông xã Tây Phong (Cao Phong) được đổ bê tông giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

doi song van hoa hoa binh

Các tuyến đường giao thông xã Tây Phong (Cao Phong) được đổ bê tông giúp người dân đi lại thuận tiện hơn

Bám sát các nội dung của phong trào và xuất phát từ thực tiễn, Ban chỉ đạo phong trào các cấp huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nội dung và 7 phong trào cụ thể. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào kết hợp xây dựng NTM ở các xã đã phát huy những hiệu quả tích cực, các thiết chế văn hóa được xây dựng, củng cố. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở được tổ chức thường xuyên, phục vụ nhu cầu hưởng thụ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đến nay, phong trào được phát triển sâu rộng, thấm sâu vào nhận thức của mỗi người dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. 100% khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước, được người dân chấp hành nghiêm chỉnh. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu, lồng ghép với phong trào xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân có nhiều cải thiện. Các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết chế văn hóa gắn với Chương trình MTQG xây dựng NTM ở các địa phương, từ đó từng bước đáp ứng nhu cầu và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 9.083/11.301 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 83%; 81/88 thôn, xóm, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, chiếm 92%; 73/89 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa, đạt 82%. Phong trào thể dục thể thao quần chúng có bước phát triển cả về chất lượng, số lượng, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27%, số hộ gia đình thể thao đạt 22%; toàn huyện có 5 xã về đích NTM, các xã còn lại đạt từ 14,5 tiêu chí trở lên…
Các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đã góp phần thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH. Phong trào học tập, lao động sáng tạo, xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị cấp tỉnh, huyện, ngành. Các hình thức giúp đỡ nhau cho vay vốn phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, làm tăng thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi người, mọi nhà, cộng đồng dân cư chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới đã tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Công tác phát triển kinh tế hộ được đẩy mạnh với nhiều mô hình đem lại thu nhập cao, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động.
Với việc triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa trong cộng đồng, phong trào TDĐKXDĐSVH  đã góp phần tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững ANCT-TTATXH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}