Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Quảng Ngãi: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- | Thứ Tư, 21/10/2020 20:29 GMT +7

Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng (thứ 5 hàng đầu từ trái sang) và các đại biểu dự đại hội

Các đại biểu dự khai mạc đại hội.

Tham dự Đại hội, có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Trần Văn Túy, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Công tác Đại biểu của Quốc hội; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thươngi; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng 346 đại biểu đại diện cho hơn 54 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội này sẽ tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Tòng Thị Phóng- Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Đại hội phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những hạn chế, yếu kém để đề ra các biện pháp khắc phục một cách kiên quyết và có kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ đến. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: “Đại hội chúng ta cần bàn kỹ vì sao kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển chưa bền vững, còn thấp so mức bình quân chung cả nước; phát triển kinh tế chưa đồng bộ với phát triển văn hóa, xã hội; một số vấn đề xã hội chậm được giải quyết hoặc hiệu quả đạt thấp; vì sao còn để việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư, quản lý sử dụng ngân sách, việc điều động cán bộ, bổ nhiệm cán bộ… còn có sai phạm, khuyết điểm, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân…”

Để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn trong thời gian tới, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền trung, đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý trong năm năm tới Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm tập trung triển khai thực hiện bốn vấn đề cơ bản.

Trước tiên, phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, vì đây là nhiệm vụ then chốt, cần được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thành quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, bảo đảm chất lượng, làm cơ sở phân bố không gian, định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh; thúc đẩy liên kết vùng với các địa phương, nhất là các địa phương trong vùng duyên hải nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên để phát huy lợi thế của tỉnh và huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ngãi; xem đây là nền tảng động lực tinh thần, sức mạnh nội sinh đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của Quảng Ngãi trong những năm tiếp theo; tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững.

Quảng Ngãi là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh. Do vậy, cần phải thường xuyên củng cố tiềm lực về thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức, động viên ngư dân kiên trì ra khơi bám biển, khai thác tại các ngư trường truyền thống, phối hợp các lực lượng quốc phòng, chấp pháp trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi (ảnh trên) trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu rõ quan điểm phát triển, mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiện mỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Năm năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, lãnh đạo quân và nhân dân tỉnh nhà nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đạt một số kết quả quan trọng. Kinh tế, xã hội có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; quy mô tổng sản phẩm tăng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 4,83%/năm. Năm 2020, GRDP của tỉnh ước đạt 82.593 tỷ đồng, gấp 1,36 lần so năm 2015. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 53,14%, dịch vụ chiếm 28,35%, nông nghiệp chiếm 18,51%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.791 USD, gấp 1,2 lần so năm 2015. hạ tầng kinh tế, xã hội có bước phát triển khá. Môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện, có mặt chuyển biến tích cực.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Đồng chí Đặng Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy  báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo- chỉ đạo của BCH- Ban TV khóa XIX tại Đại hội

 Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XIX. Báo cáo đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về thực hiện và lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nguyên nhân ưu, khuyết điểm và một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự bầu BCH Khóa XX

 Bỏ phiếu  bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX.

Bùi Thị Quỳnh Vân, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi phát biểu tại phiên họp BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách nhân sự 58 đồng chí để bầu 51 đồng chí (khuyết 03 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX. Kết quả các đại biểu đã bầu 51 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX với tỷ lệ phiếu đều cao. Ban Chấp hành khoá XX có 07 đồng chí nữ, 03 đồng chí là người dân tộc thiểu số; trẻ nhất là đồng chí Nguyễn Viết Vy, Bí thư huyện đảo Lý Sơn (sinh năm 1983). 

Chiều tối cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tổ chức hội nghị lần thứ Nhất để bầu Bí thư, các phó Bí thư, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}