Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Tư, 20/01/2021 01:24

Sự kiện:

 

Quảng Ngãi: Năm 2019 kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm và CTV | Thứ Năm, 12/12/2019 11:05 GMT +7

​Từ ngày 09-11/12, HĐND tỉnh khóa XII tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình kinh tế -xã hội của tỉnh năm 2019, đề ra mục tiêu, giải pháp năm 2020.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Các ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành, 48/54 đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, điều hành kỳ họp.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên DK TW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của tỉnh trong năm 2019; bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trình bày báo cáo KT-XH của UBND tỉnh tại kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo trước kỳ họp về hoạt động chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Trong năm 2019, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, có nhiều chuyển biến tích cực. 

Về lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 55.102 tỷ đồng tăng 6,7% so với năm 2018, đạt kế hoạch năm. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 29.162,9 tỷ đồng, tăng 7,3%; khu vực dịch vụ ước đạt 16.948,8 tỷ đồng, tăng 7,3%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 8.990,3 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2018. GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu ước đạt 37.710,5 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2018. GRDP bình quân đầu người đạt 67,4 triệu đồng/người, tương đương 2.868 USD/người, vượt kế hoạch (kế hoạch: 2.682 USD). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 20.496 tỷ đồng, vượt 2,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Về cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 53,64%; dịch vụ 29,17%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 17,19%.

 Trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm đều có tiến bộ. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, giảm nghèo được quan tâm với nhiều biện pháp thiết thực. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Trong đó, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới trong năm cho khoảng 40.500 lao động; 1.900 người lao động tham gia xuất khẩu lao động. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo đối tượng người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ luôn được quan tâm. Tiếp tục thực hiện các chính sách về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và an sinh xã hội. Đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 7,79%, giảm 1,6%; trong đó, miền núi còn 31,5%, giảm 5,48% so với cuối năm 2018.

Chủ trương sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai nghiêm túc. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các lực lượng chức năng đã triển khai đấu tranh, triệt phá, giải quyết một số vụ việc nổi cộm, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển và đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với mục tiêu năm 2020 đã được xác định là: “Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, tỉnh Quảng Ngãi tập trung các nguồn lực để tiếp tục thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế - xã hội miền núi. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nêu rõ: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước và là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Lê Viết Chữ đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, bám sát các định hướng lớn của tỉnh đó là: Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quyết định các nội dung liên quan theo thẩm quyền; thể chế thành các cơ chế, chính sách và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; khắc phục khâu yếu kém trong tổ chức thực hiện; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy khóa XIX và các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XII... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Ông Đặng Văn Minh- Bí thư Thành ủy Thành phố Quảng Ngãi thảo luận nội dung Tờ trình về Chủ trương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của thành phố​

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh- bà Trần Thị Mỹ Ái- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đọc các Tờ trình trước kỳ họp​

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để đị biểu tập trung thảo luận, xem xét toàn diện các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, nhất là về khế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, các dự án Trung tâm y tế  Quân- Dân y kết hợp huyện Lý Sơn; dự án Đường ven biển Dung Quất- Sa Huỳnh và Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi...

Các đại biểu thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã nhất trí thông qua 16 báo cáo, tờ tình và thông qua  24  Nghị quyết tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng- Phó Bí thư  thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 đã được Kỳ họp thông qua. Theo đó, thời gian đến tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục kiên trì chủ trương phát triển nhanh và bền vững, hướng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ từ khâu phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đến cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu, quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả một số nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm…

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}

Tin nóng

  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}