Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Tag :

Phiêng xe  

Lai Châu: Xây dựng bản, tổ dân phố văn hóa

28/02/2021 8:44:00 SA

Xây dựng bản, tổ dân phố văn hóa - một trong 7 nội dung cụ thể hóa từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được huyện Tân Uyên chú trọng triển khai thực hiện. Đây là nền tảng đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; yếu tố quan trọng trong thực hiện tiêu chí văn hóa đối với xây dựng nông thôn mới.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}