Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh  viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Đại Phúc, các ban ngành, đoàn thể từ phường tới các khu phố, các cơ quan, đơn vị, các nhà trường trên địa bàn phường xác định công tác phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần phải tập trung chính vì vậy đã huy động toàn thể hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, cùng toàn dân triển khai có hiệu quả và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan bùng phát sảy ra trên địa bàn phường.

Trụ sở UBND phường Đại Phúc

Thực hiện các văn bản nêu trên UBND phường Đại Phúc báo cáo kết quả công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona trên địa bàn phường Đại Phúc cụ thể như sau:

Công tác xây dựng kế hoạch và thành lập BCĐ phòng, chống dịch

Đảng ủy phường ban hành kết luận số 01-KL/ĐU ngày 31/01/2020 của BTV Đảng ủy phường về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona.

Ngày 31/01/2020 UBND phường xây dựng kế hoạch và ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona;

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 31/01/2020; Công văn số 10/CV-UBND ngày 31/01/2020; Công văn số 05/CV-UBND ngày 10/02/2020 về việc tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn phường Đại Phúc;

Công tác thông tin tuyên truyền

Chỉ đạo Đài phát thanh phường tuyên truyền 3 lượt/ngày với tổng 33 lượt; Đài truyền thanh khu phố:  tuyên truyền 3 lượt/ngày với tổng 220 lượt; Tuyên truyền lưu động: Tại khu vực chợ và các khu vực tập trung đông người,  tuyên truyền 3 lượt/ngày với tổng 33 lượt; Chỉ đạo cán cộ VHTT treo 200 pano, áp phích bằng giấy in mầu, do thời tiết mưa ẩm Đảng ủy phường chỉ đạo in bổ sung 200 pano, áp phích trên chất liệu bạt treo tại các trục đường chính, các khu phố, chợ, các trường học trên địa bàn phường; Phát trên 1.000 tờ rơi tới từng hộ gia đình trên địa bàn phường…

Ngoài ra, phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo Ban quản lý các khu di tích làm tốt công tác tuyên truyền về việc dừng toàn bộ các hoạt động lễ hội đầu xuân; Thiết lập và công bố số điện thoại đường dây nóng của Trưởng ba, và phó trưởng ban chỉ đạo để tiếp nhận và xử lý các thông tin có liên quan đến dịch bệnh.

Công tác vệ sinh môi trường

Ngày 03/02/2020 UBND phường tổ chức di chuyển 08 điểm tập kết rác thải sau tết, chỉ đạo các khu phố đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm … thời gian 16 giờ. Tổng số 10 xe, khối lượng rác là: 60 m3; Ngoài ra UBND phường ra văn bản chỉ đạo các khu phố, các nhà trường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường tiếp tục triển khai tổng vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona vào 16 giờ chiều thứ 6 hàng tuần.

Chỉ đạo các nhà trường tổ chức lau bàn ghế bằng chất khử trùng và tổng vệ sinh phòng, lớp học, khuôn viên nhà trường vào chiều chủ nhật hàng tuần. Phát khẩu trang tới 100% cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường.

Công tác tập huấn và rà soát, quản lý đối tượng

Ngày 06/02/2020 Đảng ủy, UBND phường đã cử các thành phần có liên quan tham gia lớp tập huấn đẩy đủ, sau tập huấn các thành viên đã phát huy tốt được những nội dung mà BCĐ phòng, chống dịch thành phố hướng dẫn triển khai; Công tác rà soát, quản lý đối tượng là người nước ngoài dang lưu trú tại địa phương, đặc biệt là người Trung Quốc và các công dân từ vùng dịch quay trờ lại làm việc sau tết nguyên đán.

Kết quả rà soát cho thấy, tính đến ngày 10/02/2020: Có tổng số người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn phường là: 342 người, trong đó người Trung Quốc là 178 người; người Hàn Quốc: 137 người; Quốc tịch khác: 27 người. Trong 178 người trung Quốc có 05 người đến từ Hồ Bắc, 04 người đến từ ngày 05,10,12/01/2020; 01 người đến từ ngày 01/02/2020.

 

Ngày 05/02/2020 công phường đã báo cáo Đảng ủy, UBND phường, công an thành phố, trung tâm y tế thành phố đã xuống làm việc trực tiếp với các trường hợp trên, qua kiểm tra, xác minh thì các trường hợp này không thuộc diện phải đưa đi cách ly, hiện đang cho giám sát, nắm tình hình tại chỗ.

UBND phường đã chỉ đạo Công an tiếp tục phối hợp với các khu phố, các ngành liên quan rà soát, nắm chắc các cơ sở cho thuê lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn phường báo cáo kịp thời đối với các trường hợp phát sinh. Cụ thể, tổng số có 838 trường hợp được Ban chỉ đạo hướng dẫn cách ly tại chỗ, trong đó có 136 trường hợp đã qua thời gian cách ly là 14 ngày; 247 trường hợp đang trong thời gian cách ly và được y tế phường theo dõi sức khỏe hàng ngày qua sự giám sát của Công an phường;

Tuyên truyền khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế

Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất thuốc mem, dụng cụ phòng hộ và nhân lực hoạt động trong công tác phòng, chống dịch. Ngoài số lượng thuốc được cấp là 12kg, UBND phường chỉ đạo trạm y tế mua bổ sung 35 kg clominB, tổ chức phun phòng, chống dịch tại các nhà trường, trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND phường, Công an phường, các khu phố, khu chợ Vũ, chợ Cóc, các điểm đông người trên địa bàn phường. Phường đã mua 7.500 chiếc khẩu trang, trong đó phát cho các nhà trường 3.000 chiếc, phát miễn phí 3.500 chiếc, 1.000 chiếc phát tại bộ phận một cửa khi công dân đến giao dịch.

Chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ cho công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chăn, xử lý kịp thời đối với các trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh và xây dựng phương án đảm bảo ANTT trong tình huống khi có dịch bệnh bùng phát. Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona theo đúng quy định.

Đánh giá chung về công tác phòng, chống khống chế dịch bệnh  trên địa bàn, ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc cho biết: “Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, công tác triển khai thực hiện đồng bộ của các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương, từ phường tới các khu phố, chính vì vậy mà công tác phòng, chống dịch virus Corona trên địa bàn phường Đại Phúc trong thời gian qua đã được tỉnh, thành phố kiểm tra, đánh giá là đơn vị chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch virus Corona….”

Đồng thời, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc cũng đã chỉ ra những khó khan cần phải tháo gỡ, cụ thể như: Do địa bàn phường rộng, đông dân cư, khu phố nhiều; Đối tượng người nước ngoài cư trú tại địa phương tương đối đông, do bất đồng về ngôn ngữ, lên mỗi khi kiểm tra mà không có phiên dịch gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm tra ngay lập tức, việc đi lại giao thông qua địa bàn xuống khu công nghiệp nhiều; Số lượng trang thiết bị, thuốc dự phòng chưa đảm bảo không đủ để phòng dịch...

Tuyên truyền các biện pháp cách ly

Ông Thiện cũng cho biết UBND phường Đại Phúc cũng đã đề ra một số giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả chống dịch Covid 19.

Thứ nhất, Ban chỉ đạo phường tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của thành phố, tỉnh và các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục chỉ đạo đài truyền thanh phường và các khu phố thông tin, tuyeent ruyền trên hệ thống thông tin của khu phố và qua các kênh như dán pano, apphich, tờ rơi… để nhân dân biết về cách phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền liên tục 03 lần/ngày vào buổi sáng, buổi trưa và chiều…

Thứ hai, Chỉ đạo cán bộ đài trruyeenf thanh phường tăng cường công tác tuyên truyền theo công văn chỉ đạo và tiếp âm đài thành phố, đồng thời kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền của các khu phố, đôn đốc các khu phố tuyên truyền hàng ngày, báo cáo về trưởng ban, phó ban chỉ đạo, giao ban hàng tuần sẽ nhắc nhở đối với những khu phố làm chưa tốt về công tác tuyên truyền. Chi bộ các khu phố tiếp tục quan tâm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin của khu  phố dể người dân tham gia phòng, chống dịch một cách đồng bộ;

Thứ ba, Trạm y tế, Đội cơ động phản ứng nhanh tiếp tục trực 24/24 giờ để kiểm soát dịch bệnh khu có ca nghi nhiễm dịch, báo cáo kịp thời về Ban chỉ dạo phường và Trung tâm y tế thành phố để kịp thời cách ly, xử lý ca nghi nhiễm.

Thứ tư, Công an phường: Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, giám sát chặt chẽ các đối tượng người nước ngoài, đặc biệt là người đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản và người từ quốc gia khác, vùng có dịch về địa phương. Chỉ đạo và triển khai tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn phường phòng, chống dịch Covid – 19 và dịch A/H5N6. Trước diễn biến về tình hình dịch bệnh virus Coronacũng đã đề nghị Thành phố Bắc Ninh cấp bổ sung thuốc, quần áo bảo hộ y tế và trang thiết bị dự phòng để đảm bảo khi có dịch bùng phát thì xử lý ngay.

Có thể nhận thấy, UBND phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh đã và đang quán triệt công tác phòng, chống dịch bệnh là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các đoàn thể tại địa phương, đồng thời xác định trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành, UBND tỉnh và thành phố về phòng, chống dịch bệnh CoVid-19; tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh tại công đồng, tận hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, khu giải trí, tham quan…bằng nhiều hình thức; chỉ đạo các đơn vị, địa phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh, của ngành; đảm bảo cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh; các chỉ đạo từ, Chính phủ, bộ, ngành và tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị, địa bàn quản lý của địa phương và đề ra những biện pháp kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh CoVid-19./.