Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Tuyên Quang: Lâm Bình đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Thái Sơn | Thứ Bảy, 21/11/2020 14:19 GMT +7

Ngay sau Ðại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Ðảng bộ huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã kiện toàn bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

z2069004297635_9d80217afd29836ae249312155c1d07a

Lâm Bình phát triển du lịch gắn bảo tồn văn hóa truyền thống. Ảnh: Bản sắc văn hóa dân tộc Dao ở xã Thổ Bình vẫn được gìn giữ và phát huy

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết: Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân sẽ thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tế. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Huyện ủy giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các phòng, ban chuyên môn huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn để tiếp tục tổ chức sâu, rộng tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp xuống triển khai tuyên truyền, học tập tại các xã. Ngoài ra, hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng hóa như: qua mạng xã hội, các ấn phẩm báo chí, tập san, hệ thống loa phát thanh... Nhờ đó, người dân cơ bản nắm bắt các mục tiêu, định hướng phát triển của huyện nhiệm kỳ 2020-2025; thể hiện rõ quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lâm Bình xác định hai khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm, 18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025; Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững... phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt hơn 330 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 337 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 5,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng/người/năm; nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó duy trì ba xã đạt chuẩn, có thêm ít nhất hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}