Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn nghệ sỹ:

 
TP.HCM : Văn nghệ sỹ cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại

TP.HCM : Văn nghệ sỹ cần cơ chế phát triển văn hoá truyền thống cho nhiệm vụ đối ngoại

Giới văn nghệ sỹ TP.HCM kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ đề ra những quyết sách, chủ trương đúng đắn, tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá nghệ thuật phục nhu cầu của quần chúng nhân dân và các công tác khác.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}