Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 28)

PGS TS Cao Văn Liên | Chủ Nhật, 05/07/2020 09:20 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV " NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

 

Trịnh Thành Tổ
Trịnh Tùng
  鄭松

Tranh minh hoạ: Chân dung Trịnh Tùng trong Trịnh gia chính phả. Nguồn: vi.wikipedia.org

Kỳ 28

Trịnh Vĩnh Thiệu nói tiếp:

-Từ khi được phong Tiết chế đến nay, Trịnh Cối ngày đêm say sưa trong tửu sắc, không lo gì đến việc quân.

  Lê Anh Tông nói:

-Vậy thì nguy to rồi. Các khanh có kế sách gì không?

  Phan Công Tích nói:

-Mong hoàng thượng ra chỉ dụ phong Phúc Lương Hầu Trịnh Tùng làm Tiết chế. Phúc Lương Hầu dù còn trẻ nhưng tài thao lược có thể chống lại được Mạc Kính Điển.

  Lê Anh Tông nói:
-Thôi cũng đành như vậy để cứu Nam Triều. Phúc Lương Hầu Trịnh Tùng nghe chỉ:

-Nay phong Phúc Lương Hầu làm Tiết chế, nắm mọi quyền quân sự, dân sự của Nam Triều.

  Trịnh Tùng khấu đầu đáp:

-Đa tạ hoàng thượng, thần tuân chỉ.

  Lê Cập Đệ nói:

-Một quân đội không thể có hai Tiết chế. Mong hoàng thượng thu hồi chức Tiết chế của Trịnh Cối.

  Lê Anh Tông đáp:

-Chuẩn tấu, nay thu hồi chức Tiết chế của Trịnh Cối.

  Trịnh Tùng nói:

-Tâu hoàng thượng, hiện nay Trịnh Cối có trong tay 1,5 vạn quân bản bộ, mong hoàng thượng cùng chúng thần xa giá về Vạn Lại đề phòng Trịnh Cối tấn công.

-Chuẩn tấu.
  Ngay đêm đó Trịnh Tùng đem quân bản bộ hộ giá vua Lê Anh Tông cùng bọn Lê Cập Đệ và triều đình bí mật về kinh đô Vạn Lại.

  Trong tư dinh ở An Trường, Trịnh Cối đang ôm mỹ nhân say sưa uống rượu và đàn hát. Chợt thám mã về báo:

-Dạ bẩm Tiết chế, có bố cáo của hoàng thượng.

  Trịnh Cối đọc. Bố cáo viết: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay Trịnh Cối nhận trọng trách Tiết chế mà không có tài thao lược, lại suốt ngày say sưa tửu sắc không đoái hoài đến quân đội. Nay mai quân Mạc tiến đánh thì Nam Triều lâm nguy. Nay theo nguyện vọng của Triều đình và các tướng lĩnh và để cứu Lê Trung Hưng khi còn chưa muộn, thu hồi ấn tín Tiết chế của Trịnh Cối, bổ nhiệm Phúc Lương Hầu Trịnh Tùng làm Tiết chế quân thủy bộ Nam Triều, nắm quyền về quân sự, dân sự và hành chính của Nam Triều. Khâm thử. Niên hiệu Chính Trị năm thứ 3”.

  Trịnh Cối đọc xong vùng dậy khỏi ghế, hất mỹ nhân ngã xuống nền nhà, miệng thét:

-Bay đâu.

-Dạ.

-Tập trung quân đội đến vây cung vua Lê Anh Tông.
-Dạ bẩm Tiết chế, hoàng thượng đã được Trịnh Tùng và các đại thần hộ giá về Vạn Lại rồi ạ.

-Cứ tập trung quân kéo về tấn công Vạn Lại.

-Dạ, tuân lệnh Tiết chế.

  Rồi Trịnh Cối cùng bọn Phúc Quận Công Lại Thế Mỹ, An Quân Công Lại Thế Khanh, Lâm Quận công Nguyễn Sư Doãn, Thạch Quận Công Vương Trân, Hùng Tra Hầu Phạm Văn Khoái, Tráng Quận Công Vũ Sư Thước kéo 1,5 vạn quân bao vây Vạn Lại đánh Trịnh Tùng.

  Tại Đông kinh, khi đó Mạc Kính Điển đang uống trà trong Tổng hành dinh, chợt có thám mã về báo:

-Dạ bẩm Khiêm Vương, Nam Triều đang loạn to.

-Loạn thế nào?

-Dạ, Trịnh Kiểm chết, hai con là Trịnh Cối và Trịnh Tùng đang đánh nhau, giành dật nhau chức Tiết chế nắm binh quyền Nam Triều ạ.

  Mạc Kính Điển cười ha hả:

Ha!ha!ha! Trời cho ta thành công chuyến này rồi. Bay đâu.

-Dạ.
-Đem 700 chiến thuyền, 10 vạn quân, hành quân nhanh chóng theo đường biển vào sông Mã, sông Chu, sông Cầu Chày tấn công Vạn Lại-An Trường.

-Dạ, tuân lệnh.

  Trong ngày, 700 chiến thuyền chở 10 vạn quân Mạc, tinh kỳ rợp trời phấp phới xé nước sông Cấm theo cửa Nam Triệu ra biển gần và tiến vào Nam, vào cửa Lạch Trường thẳng tới sông Mã, sông Chu, sông Cầu Chày, tới Vạn Lại-An Trường mà không gặp một sự kháng cự nào của quân Nam Triều.

  Tại hành dinh ở Vạn Lại, Trịnh Cối đang đốc thúc Lại Thế Mỹ, Lại Thế Khanh, Vũ Sư Thước đánh thành, chợt có thám mã về báo:

  -Dạ, bẩm Tiết chế, 700 chiến thuyền và 10 vạn quân Mạc do Mạc Kính Điển chỉ huy đang tiến về Vạn Lại tấn công quân ta.

  Trịnh Cối cả sợ:

-Nguy to rồi, sau lưng là 10 vạn quân Mạc, trước mặt là 2 vạn quân của Trịnh Tùng, ta chỉ có 1,5 vạn quân làm sao mà chống lại được?

  Vũ Sư Thước nói:

-Tuấn Đức Hầu hãy về với Trịnh Tùng, dù sao cũng là người của Nam Triều, là anh em cùng cha khác mẹ, có thể dung thân mà không mang tiếng phản nghịch Lê Trung Hưng.

  Lại Thế Mỹ nói:

-Nhà Mạc đang chiến tranh với Nam Triều nên có chính sách thu hút nhân lực thiên hạ, kể cả của Nam Triều. Tuấn Đức Hầu cứ về với nhà Mạc rồi tìm cơ hội tính sau, còn về với Trịnh Tùng là không có chỗ dung thân vì cuộc đấu tranh giành quyền Tiết chế là một mất một còn.

  Trịnh Cối thở dài:

-Ta với Trịnh Tùng cùng cha khác mẹ nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau như nước với lửa. Thôi đành về với nhà Mạc vậy.

  Bèn sai người sang hành dinh của Mạc Kính Điển xin hàng. Mạc Kính Điển nói:

-Tiết chế Nam Triều về hàng là tốt nhưng hãy đem quân cùng ta đánh Vạn Lại-An Trường lập công.

  Trịnh Cối đem 1,5 vạn quân phối hợp với quân Mạc Kính Điển ra sức tấn công Vạn Lại-An Trường. Vạn Lại-An Trường đúng là nơi hiểm địa, núi cao, sông sâu rất khó tấn công. Hàng nghìn quân Trịnh Cối và quân Mạc leo lên đều bị tên đạn, máy bắn đá dội xuống chết vô kể chồng chất trên đồi hay trôi dạt xuống dòng sông Càu Chày, sông Chu. Trong tiếng reo hò và chiêng trống vang lừng của những đợt tấn công, quân Mạc và quân Trịnh Cối chết như lá rụng. Mạc Kính Điển bảo Trịnh Cối:

-Tướng quân cứ  bao vây thành, quân Trịnh Tùng hết lương thực phải ra hàng. Ta sẽ đem quân đánh phá các nơi trong trấn Thanh Hóa để lấy lương thực, đồng thời triệt nguồn lương thực của Trịnh Tùng.

  Trịnh Cối đáp:

-Mạt tướng tuân lệnh Khiêm Vương.

  Trịnh Cối cùng 1,5 vạn quân bao vây Vạn Lại. Mạc Kính Điển cho quân tràn xuống cướp bóc ven hai bờ tả hữu ngạn sông Chu, sông Mã. Quân Mạc còn tiến xuống Nông Cống, Thụy Nguyên (Thiệu Hóa), Đường Nang (Quảng Xương), Bút Sơn (Hoằng Hóa). Chiến tranh lan tràn khắp Thanh Hóa. Dân cư hỗn loạn chết chóc đau thương trong cơn binh lửa. Trong thành Vạn Lại, Trịnh Tùng nói với Lê Anh Tông:

-Mạc Kính Điển mở rộng chiến tranh ra khắp trấn Thanh Hóa. Sự oán giận của bách tính ngút trời đất, lòng người đang nổi giận. Hoàng thượng ra chỉ dụ kêu gọi anh hùng hào kiệt, hào trưởng, bách tính nổi dậy đánh giặc khắp nơi, binh lực giặc bị phân tán để đối phó, chắc ta phá được giặc.

(Còn nữa)

CVL

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}