Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 46)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Năm, 23/07/2020 08:34 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV " NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Dấu tích thành nhà Mạc ở thị trấn Hòa Thuận (Phục Hòa - Cao Bằng). Ảnh: Đàm Diện. Nguồn: baocaobang.vn

Kỳ 46.

Đạo quân đi theo đường Thái Nguyên- Bắc Cạn lên đến Cao Bằng tiến vào Bò Mèo, Khua Mu, xuyên qua rừng Ha đến Đại đồn Khau Cút nhưng gặp phải tuyến phòng thủ bờ tả sông Mã Giang quá kiên cố. Tướng Nguyễn Hữu Đăng ra lệnh: 
 -Vượt sông tấn công.     
 Tướng Hoàng Triều Hoa nói:

-Tấn công như vậy rất tổn thất mà khó thu thắng lợi, nên chờ đạo quân Lạng Sơn lên cùng phối hợp. 

  Nguyễn Hữu Đăng nói:

-Tướng quân nói chí phải.

Đạo quân theo đường Lạng Sơn tháng 5 năm 1677 đến Thất Tuyền.
 Đinh Văn Tả hạ lệnh:

-Đánh bất ngờ cốt ở bí mật, mau hạ cờ im trống tiến quân.

-Tuân lệnh tướng quân.

Đạo quân 3 vạn người im lặng bí mật tiến vào châu Thạch Lan, Cao Bằng, canh ba bao vây tiêu diệt đồn Mục Mã. 3000 quân Mạc đêm đang say rượu và say ngủ, quân Lê-Trịnh tiến vào đâm chết gần như toàn bộ, số còn lại đầu hàng. Mạc Kính Vũ ở Ly Cung ra lệnh cho tuỳ tướng: 

-Tướng quân chạy ngựa gấp báo cho đại đồn Khau Xắm phải chặn được quân Lê-Trịnh, nếu không kinh đô Bản Phủ nguy ngập.

-Mạt tướng tuân lệnh.

  Đinh Văn Tả hỏi thám quan Ma Khánh đã nằm vùng từ 11 năm trước:

-Tướng quân có biết con đường nào gần nhất mà lại bí mật đến Khau Xắm không?

-Dạ, mạt tướng biết.

-Tướng Quân dẫn đường đi.

-Mạt tướng tuân lệnh.

Nhờ có thám quan Ma Khánh, Nông Chuẩn  dẫn đường, đạo quân Đinh Văn Tả, Hoàng Triều Ninh vượt Hoàng Ngà, bí mật tiến đến Tương Cần. Quân Mạc ở Khau Xắm chỉ phòng bị mặt Nam và mặt Đông, không ngờ bị tập kích phía Bắc, chiến lũy phút chốc bị san bằng, 1 vạn quân bị giết, thây chồng như núi, máu chảy đỏ cả một vùng rừng núi. Chiến lũy phòng ngự mạnh nhất của Bản Phủ mở toang. Đến đây Đinh Văn Tả nói với Hoàng Triều Ninh:

-Chúng ta có thể bắc cầu phao, phối hợp với tướng quân Nguyễn Hữu Đăng, Hoàng Triều Hoa, phá tan phòng tuyến tả ngạn sông Mã Giang thì coi như cánh cửa vào Bản Phủ đã mở toang.

-Tướng quân nói phải lắm.

Nhận được pháo hiệu, bên tả ngạn sông, quân của Nguyễn Hữu Đăng, Hoàng Triều Hoa tấn công quân Mạc, bên hữu ngạn sông quân của Đinh Văn Tả theo cầu phao lao sang. Quân Mạc bị kẹp vào giữa, số lượng ít, chiến thuyền bị tiêu diệt, cổng đại đồn mở toang, quân Lê -Trịnh lao vào chém giết, 1 vạn quân Mạc bị tiêu diệt và đầu hàng. Phòng tuyến kiên cố tả ngạn sông Mã Giang, áo giáp của Bản Phủ bị đập nát. Bản Phủ Lâm nguy. Trên đường vào Bản Phủ, quân Lê -Trịnh còn đập nát Đại đồn Đồng Lâm, Đại đồn cuối cùng bảo vệ kinh đô. Quân Lê-Trịnh như cơn gió lốc của rừng núi ào ạt tiến vào Bản Phủ nhưng các cửa thành đã mở toang, trong cung điện, dinh thự không một bóng người. Đinh Văn Tả hỏi thám quan:

-Mạc Kính Vũ chạy lên căn cứ nào, tướng quân có biết không?
Thám quan Ma Khánh nói:

-Theo chỗ mạt tướng biết thì căn cứ hiểm trở nhất là cứ điểm  Đông Đắm, nằm trên núi đá Phúc Tăng, vùng Phúc Sơn. Mạc Kính Vũ chỉ có chạy tới đó mà thôi.

  Hoàng Triều Hoa hỏi:

-Hành quân đường nào tấn công lên đó ?

Thám quan Nông Chuẩn nói:

-Dọc đường có thể đi được thì có rất nhiều cứ điểm và cạm bẫy, đặc biệt là bẫy đá. Bẩy đá mà sập xuống chết một lúc hàng nghìn quân, thậm chí hàng vạn.

Hoàng Triều Ninh hỏi:

-Vậy tiến lên Phúc Tăng bằng cách nào?

Thám quan Ma Khánh nói:

-Mạt tướng cũng biết những đường khác tránh bẫy đá nhưng phải hỏi cụ già ở đây cho chắc chắn.

Đinh Văn Tả nói:

-Tướng quân biết tiếng Tày, phiền tướng quân tìm một cụ già về đây.

Mạt tướng tuân lệnh.

  Canh giờ sau, Thám quan dẫn một cụ già khoảng 60 tuổi về. Các tướng chắp tay thi lễ:

-Kính chào lão trượng.

Cụ già chắp tay:

-Không dám, không dám, chào các tướng quân.

Đinh Văn Tả nói:

-Tại hạ muốn dẫn quân tiến lên núi Phúc Tăng, đi theo đường nào thì tránh được các cứ điểm và bẫy đá, xin nhờ lão trượng chỉ giúp, triều đình không dám quên công ơn.

  Cụ già đáp:

-Tướng quân có thể cho quân leo lên theo con đường dốc đứng lên ngọn Tểnh Dẻ, gọi là Nghiêu Sơn, sang Lũng Tôn, Lũng Nọi thì vào được Đông Đắm. Đó là con đường duy nhất không có bẫy đá. Đông Đắm cũng rất hiểm trở, Tướng quân có thể đem theo chất cháy ép Mạc Kính Vũ tháo chạy ra mà bắt.

-Đa tạ lão trượng. Bay đâu.

-Dạ.

-Đem biếu cụ già 20 lạng bạc.

Đinh Văn Tả trao bạc cho cụ già:

-Đây là quà của triều đình kính công lao của cụ.

Ông già nói:

-Đa tạ tướng quân, đa tạ triều đình, lão phu chỉ vì sự thống nhất giang sơn đất nước, chấm dứt can qua binh lửa cho bách tính thanh bình, đâu dám nhận thưởng. Xin cáo biệt. Chúc các tướng quân thành công.

 Trong cuộc đời chinh chiến, gan của các tướng đã thành thép mà bỗng nhiên bồi hồi xúc động. Tất cả vội chắp tay hành lễ:

(Còn nữa)

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}