Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 47 )

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Sáu, 24/07/2020 09:58 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp kỳ cuối Tập IV " NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

 

Chân dung Trịnh Tạc trong Trịnh gia chính phả
Đại nguyên soái chưởng quốc chính Thượng sư Tây Vương
Tại vị 1657 – 1682. Nguồn: vi.wikipedia.org

Kỳ 47.

-Đa tạ lão trượng, đa tạ.

  Đinh Văn Tả ra lệnh:

-Tướng quân Hoàng Triều Ninh, tướng quân Nguyễn Hữu Đăng.

-Có mạt tướng.

-Hai tướng quân chuẩn bị chất cháy, chọn ra 5000 binh sĩ khỏe mạnh nhất, chuẩn bị vài chục trượng dây thừng đề phòng phải leo núi theo tướng quân Ma Khánh dẫn đường theo lời cụ già chỉ tấn công vào núi Phúc Tăng, đánh sập căn cứ Đông Đắm, giết hoặc bắt Mạc Kính Vũ. Còn các tướng quân khác đem quân vây chân núi Phúc Tăng bịt đường chạy của Mạc Kĩnh Vũ.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh.

Một ngày trôi qua, Đinh Văn Tả nóng lòng chờ tin báo của 5000 quân leo dốc đánh Đông Đắm, núi Phúc Tăng, bỗng có thám mã về báo:


-Dạ bẩm Đô đốc, quân ta lên Phúc Tăng, dùng hỏa công đốt cháy thành Đông Đắm nhưng Mạc Kính Vũ đã chạy thoát về thành Bó Hoài ở Lũng Lai rồi ạ.

  Đinh Văn Tả ra lệnh:

-Tướng quân Hoàng Triều Hoa, tướng quân đem 1 vạn quân do tướng quân Nông Chuẩn dẫn đường tiến đánh thành Bó Hoài.

-Mạt tướng tuân lệnh.

Một ngày sau lại có thám mã về báo cho Đinh Văn Tả:

-Dạ bẩm đô đốc, Mạc Kính Vũ từ thành Bó Hoài chạy ra thành Phục Hòa rồi ạ.

- Mạc Kính Vũ quả là tay khó chơi, chuẩn bị rất nhiều căn cứ để lẩn trốn. Bay đâu.

-Dạ.

-Truyền lệnh ta cho tướng Hoang Triều Hoa từ Bó Hoài theo đường Tốc Rú đi Kỳ Chỉ, hợp quân với ta ở Mưng Thiên cùng tiến đánh Phục Hòa.

-Mạt tướng tuân lệnh.

5 vạn quân Lê -Trịnh họp nhau ở Mưng Thiên ào ạt đánh thành Phục Hòa nhưng vào đến nơi chỉ là tòa thành trống rỗng, chỉ còn vài người lính bị thương nằm lại. Đinh Văn Tả hỏi:

-Mạc Kính Vũ chạy về đâu, nói ta tha mạng.

-Dạ tướng quân tha mạng, Mạc Kính Vũ đã chạy sang Long Châu - Trung Quốc rồi ạ.

-Đem bao nhiêu quân sang Long Châu?

-Dạ chỉ đem theo gia đình và vài tướng tùy tùng thôi ạ.

-Quân đội đi đâu hết?

-Dạ, họ tử trận và số lớn chạy về quê nhà hết rồi ạ.

  Đinh Văn Tả cho thám mã đi do thám tung tích của Mạc Kính Vũ khắp Cao Bằng, kể cả Long Châu - Trung Quốc. Sau khi thám mã từ Long Châu về báo chính xác Mạc Kính Vũ trốn sang Trung Quốc, sống ẩn dật vì sợ nhà Thanh truy bắt, Đinh Văn Tả mới tin rằng thế lực nhà Mạc hoàn toàn chấm dứt ở Cao Bằng năm 1677, mặc dù vai trò chính trị quốc gia đã chấm dứt từ năm 1592. Ở Cao Bằng, nhà Mạc được thêm ba đời vua kế tục nhau: Mạc Kính Cung (1592-1625), Mạc Kính Khoan (1625-1638), Mạc Kính Vũ (1638-1677), cát cứ được 85 năm. Năm 1677 chấm dứt cuộc nội chiến Nam Bắc Triều. Nhà Lê -Trịnh đưa Cao Bằng về với triều đình bao gồm 4 châu: châu Thanh Lâm, Quảng Nguyên, Thượng Lang và châu Hạ Lang. Trong buổi thiết triều tại Đông Kinh, vua Lê Hy Tông nói:

-Công lao đưa Cao Bằng về với Triều đình Lê -Trịnh năm 1677 thuộc nhiều thế hệ, nhiều tướng lĩnh, sự hy sinh của nhiều quân sĩ. Nhưng công lao lớn nhất là các tướng trong cuộc tấn công cuối cùng năm 1677 như Đinh Văn Tả, Nguyễn Hữu Đăng, Hoàng Triều Hoa, Hoàng Triều Ninh. Bốn tướng nghe chỉ:

 Bốn tướng vội quỳ hành lễ. Quan Nội thị tuyên chỉ:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: xét công lao các tướng trong chiến công dẹp nhà Mạc, thu hồi trấn Cao bằng cho Triều đình:
Nay phong Đinh Văn Tả làm Thượng tể, phong Nguyễn Hữu Đăng làm Thái phó, phong Hoàng Triều Hoa chức Tổng Trấn Cao Bằng, được cấp thái ấp vùng Phúc Tăng, phong Hoàng Triều Ninh tước Thắng Quốc Công, chức Tư mã, thống lĩnh toàn bộ quân cơ ở trấn Cao Bằng, được cấp thái ấp vùng Xuân Lĩnh, vùng vương phủ Cao Bình, đóng ở thành Na Lữ.

Niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ hai. Khâm thử”.

Bốn tướng đồng thanh:

Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế.

-Miễn lễ, các ái khanh bình thân.


-Đa tạ hoàng thượng.

Cuộc nội chiến Nam-Bắc triều kéo dài 12 đời vua Lê Trung Hưng: Lê Trang Tông (1533-1548), Lê Trung Tông (1548-1556), Lê Anh Tông (1556-1573), Lê Thế Tông (1573-1599), Lê Kính Tông (1599-1619), Lê Thần Tông (1619-1643), Lê Chân Tông (1643-1649), Lê Thần Tông (1649-1662), Lê Huyền Tông (1663-1671), Lê Gia Tông (1672-1675) và Lê Hy Tông (1676-1704). Chiến tranh kéo dài 4 đời chúa: Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (1545-1570), Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng (1570-1623), Văn Tổ Nghị Vương Trịnh Tráng (1623-1652), Hoằng Tổ Dương Vương Trịnh Tạc (1653-1682). Chiến tranh qua 9 đời vua Mạc: Mạc Thái Tổ (1527-1529), Mạc Thái Tông (1529-1540), Mạc Hiến Tông (1540-1546), Mạc Tuyên Tông (1546-1561), Thuần Phúc Đế Mạc Mậu Hợp (1562-1592), Vũ An Đế Mạc Toàn, Mạc Kính Cung (1593-1621), Mạc Kính Khoan (1621-1638) và Mạc Kính Vũ (1638-1677).

Chúa lật đổ vương triều Mạc, đưa triều Mạc rời khỏi vũ đài chính trị là Trịnh Tùng (1570-1623), chúa đánh bại nhà Mạc cát cứ là Trịnh Tạc (1653-1682). Trịnh Tạc mất ngày 24 tháng 9  năm 1682, thọ 76 tuổi, được truy phong là Hoằng Tổ Dương Vương, mai táng ở cố đô Vạn Lại, Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Nội chiến Nam-Bắc triều kết thúc nhưng cuộc đấu tranh quyền lực giữa các dòng họ của giai cấp quý tộc phong kiến vẫn chưa kết thúc. Một cuộc nội chiến mới: Trịnh - Nguyễn phân tranh kéo dài 200 năm lại bắt đầu. Đại Việt lại bước vào cuộc chia cắt, nội chiến tương tàn đầy biến động đau thương trong các thế kỷ XVII-XVIII.

(Hết Tập IV)
CVL.
Hà Nội 15-2-2020


(Mời các bạn xem tiếp “Việt Nam diễn nghĩa” Tập V: Nội chiến Trịnh – Nguyễn và Nhà Tây Sơn của PGS TS Cao Văn Liên”

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}