Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 10)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Hai, 03/08/2020 07:43 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập V " NỘI CHIẾN TRỊNH – NGUYỄN VÀ NHÀ TÂY SƠN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Bìa truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan.
Nguyễn Phúc Lan là vị chúa Nguyễn thứ ba ở Đàng Trong. Ông là con trai thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Năm 1635, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời, các quan tôn Nguyễn Phúc Lan làm Tiết chế thủy bộ chư dinh, kiêm Tổng Bình Chương quân quốc trọng sự, Thái bảo Nhân quận công, thường gọi là Chúa Thượng. Nguồn: Internet.

Kỳ 10.

  Đến đây thì Trịnh Tráng như đuối lý. Thực ra không có bằng chứng xác đáng nào là Nguyễn Khắc Liệt làm phản, ví dụ như bức thư do chính tay của Nguyễn Khắc Liệt viết. Tất cả chỉ là tin đồn đại, còn thư cũng chỉ là của phía bên kia để ly gián chúa tôi nhà Trịnh. Nhưng tính cách của Nguyễn Khắc Liệt từ lâu đã làm cho Trịnh Tráng ghét. Vả lại nay trị một người còn là kế “rung cây dọa khỉ”, đe nạt những kẻ hai lòng trong nay mai. Nghĩ vậy Trịnh Tráng quát:

-Ngươi nghĩ rằng ngươi vô tội ư, riêng việc làm mất Bắc và Nam Bố Chính đã đáng tội chết chưa nếu xét theo quân luật. Võ sĩ đâu.

-Dạ.

-Lôi ra ngoài chém.

-Dạ.

Nguyễn Khắc Liệt bị lôi đi, vẫn quay đầu lại kêu lớn:

-Chúa công, thần bị oan, hãy tha tội,  thần sẽ lấy công chuộc tội. Chúa công, thần bị oan…

Nguyễn Khắc Liệt bị lôi xa khỏi Nghị Sự Đường mà tiếng thét kêu oan vẫn vang vọng vào. Bá quan văn võ ngồi lặng im, mặt mày xanh xám. Thực ra họ thấy chúa Trịnh Tráng xử Nguyễn Khắc Liệt tội chết cũng không thỏa đáng. Ở góc độ làm phản thì không có bằng chứng xác đáng, còn tội làm mất Bắc-Nam Bố Chính thì chiến tranh được thua là chuyện thường tình của nhà binh. Ví như Trịnh Tráng đã thua hai trận lớn ở sông Linh Giang, Nhật Lệ, làm chết vài vạn quân thì sao? Ai hỏi tội chúa đây? Khi tiếng kêu của Nguyễn Khắc Liệt xa dần rồi mất hẳn, Trịnh Tráng nói:

-Năm 1634, quân sư Đàng Trong là Đào Duy Từ đã mất, năm 1635 đến lượt Nguyễn Phúc Nguyên mất, hai cây cột lớn của Thuận Hóa không còn, Nguyễn Phúc Lan lên thay. Trong hoàn cảnh đó đáng lý ta phải chiến thắng mới phải, lại mất thêm Bắc và Nam Bố Chính, thật không thể chịu nổi.

-Thân vương Trịnh Lê đâu?

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem hai vạn quân đi tiên phong tiến đánh Bắc Bố Chính.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Các tướng Phạm Công Trứ, nguyễn Danh Thọ.
-Dạ, có mạt tướng.

-Hai tướng đem 3 vạn quân đi trung quân.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Tướng quân Nguyễn Quang Minh đâu?

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân đem 2 vạn quân đi hậu quân.

-Dạ, mạt tướng tuân lệnh.

-Thế tử Trịnh Tạc đâu?

-Dạ, có nhi thần.

-Thế từ làm thống lĩnh ba quân tiến đánh lấy lại Bắc và Nam Bố Chính.

-Nhi thần tuân lệnh.

Bảy ngày  sau, quân Trịnh đến cuối Nghệ An, đầu Bố Chính. Trịnh Tạc và Trịnh Lệ đã gặp 2 vạn quân tiên phong của quân Nguyễn do tướng Bùi Công Thắng chỉ huy. Quân Nguyễn dàn hàng ngang trên một bãi đất rộng. Trịnh Tạc trên mình con ngựa đen cao lớn trỏ gươm thét:

-Ai ra bắt thằng giặc kia cho ta?

-Có mạt tướng.

Trịnh Lê trên mình con ngựa trắng múa kiếm xông ra. Bên quân Nguyễn có Nguyễn Hữu Dật và Bùi Công Thắng cưỡi ngựa đứng trước hàng quân. Bùi Công Thắng múa đại đao xông ra chặn Trịnh Lê. Hai bên đánh nhau hơn 50 hiệp, gươm chạm đại đao tóe lửa, tiếng reo hò, tiếng trống thúc vang động, cờ vàng bay phấp phới. Thốt nhiên Bùi Công Thắng bị Trịnh Lê đâm một nhát gươm vào sườn, Thắng lăn xuống ngựa chết. Quân Trịnh hò reo xông lên thì Nguyễn Hữu Dật ra lệnh:

-Bắn hỏa mai và ném tạc đạn.

Một vạn khẩu hỏa mai đồng loạt nổ, hàng nghìn quả tạc đạn tung vào quân Trịnh, tiếng nổ như sấm tóe lửa, hàng nghìn quân Trịnh đổ gục vì đạn hỏa mai và tạc đạn. Quân Trịnh cũng ném tạc đạn và bắn hỏa mai sang quân Nguyễn. Đến lượt quân Nguyễn chết như ngả rạ, xác tan từng mảnh tung lên không trung, tiếng nổ chát chúa vang vọng cả vùng Hoành Sơn. Quân Trịnh đông như kiến cỏ xông lên. Nguyễn Hữu Dật ra lệnh:

-Toàn quân rút lui.

Nguyễn Hữu Dật cùng các tùy tướng phi ngựa chạy trước, quân sĩ ào ào theo sau nhưng vẫn quay lại ném tạc đạn vào quân Trịnh. Quân Trịnh vừa truy kích vừa ném tạc đạn theo. Xác quân Trịnh và quân Nguyễn rải theo đường thiên lý đến tận bờ Bắc sông Linh Giang. 200 chiến thuyền quân Nguyễn ghé vào bờ Bắc Linh Giang đón bộ binh, phần lớn bộ binh tháo chạy theo cầu phao. Qua được sông, quân Nguyễn ném tạc đạn phá cầu phao. Quân Trịnh đành dừng lại bờ Bắc sông Linh Giang. Dù sao Trịnh Tạc cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ do Trịnh Tráng giao cho là giải phóng Bắc và Nam Bố Chính.

(Còn nữa)

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}