Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 22)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Bảy, 15/08/2020 07:45 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập V " NỘI CHIẾN TRỊNH – NGUYỄN VÀ NHÀ TÂY SƠN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.

Một góc thành Quy Nhơn. (Ảnh từ binhdinh.gov.vn)

KỲ22

III

Tháng 11 năm 1773, trời mùa đông của xứ Thuận Hóa mây u ám, gió se lạnh. Núi Ngự Bình phủ đầy sương bay vật vờ bảng lảng soi mình xuống sông Hương xanh ngắt lững lờ trôi. Phủ chúa Nguyễn xa hoa lộng lẫy lầu son gác tía cũng mang một màu buồn bã.

Nhìn lại quá khứ năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Thái dời phủ từ làng Kim Long về làng Phú Xuân, huyện Hương Trà. Năm 1712 chúa Nguyễn Phúc Chu lại dời phủ về làng Bác Vọng, huyện Quảng Điền. Năm 1738, Nguyễn Phúc Khoát ngồi vào ghế chúa lại dời phủ từ  Bác Vọng về lại Phú Xuân. Phủ chúa nhìn ra sông Hương uốn khúc, mộng mơ, có núi Ngự Bình cao 25 trượng tọa lạc giữa vùng đồng bằng với đỉnh núi bằng phẳng, mây bay phủ sớm chiều. Hai bên là cồn Hến, cồn Dã Viên tạo nên tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ cho phủ chúa. Sông Hương nằm giữa hai cồn cong như cánh cung mang lại sinh khí cho đô thành.
Trong phủ mùa đông năm 1773, chúa Định Vương Nguyễn Phúc Thuần cùng quyền thần Quốc phó Trương Phúc Loan đang thiết triều. Ngồi dưới là đông đủ bá quan văn võ. Trương Phúc Loan với bộ mặt béo phị, đôi mắt ti hí gian manh nhìn khắp lượt bá quan văn võ, hắng giọng và nói thay chúa Nguyễn Phúc Thuần.

-Bá quan văn võ có biết tình hình nguy cấp của đất nước không? Ở ấp Tây Sơn, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ do Nguyễn Nhạc cầm đầu nổi loạn từ năm 1771. Nguyễn Nhạc tự xưng là Tây Sơn Vương. Bọn giặc cỏ đã đánh chiếm các huyện Tuy Viễn, Phù Ly, Bồng Sơn. Năm nay, chúng đã đánh chiếm phủ thành Quy Nhơn, một địa điểm trọng yếu về kinh tế, quân sự của nước nhà. Chúng đã tiến quân về phía Nam đánh chiếm ba phủ Phú Yên, Diên Khánh và Bình Thuận. Chúng đang chuẩn bị lực lượng tấn công ra Bắc Quy Nhơn, chiếm các phủ Quảng Ngãi và Quảng Nam. Nay để tiêu trừ giặc cỏ, thay mặt chúa công ta cử binh như sau:

-Phò mã Chưởng cơ Nguyễn Hữu Thống.

-Dạ có mạt tướng.

-Cai cơ Phan Tiến.

-Dạ có mạt tướng.

-Cai đội Nguyễn Vệ.

-Dạ có mạt tướng.

-Tổng nhung Tôn Sùng.

-Dạ có mạt tướng.

-Tán Lý Đỗ Văn Hoảng.

-Dạ có mạt tướng.

-Tướng quân Nguyễn Hữu Sách.

-Dạ có mạt tướng.

-Các tướng quân đem 7 vạn quân, 200 chiến thuyền vào Quy Nhơn, diệt bọn giặc cỏ phản tặc Tây Sơn.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh chúa công, tuân lệnh Quốc phó.

Hôm sau quân Nguyễn chia làm hai đạo. Đạo bộ binh do Chưởng cơ Nguyễn Vệ chỉ huy, thủy binh do Tổng Nhung Tôn Sùng chỉ huy rầm rộ tiến vào Quy Nhơn. Quân bộ đi rung chuyển đường đất, cờ vàng bay rợp trời. Ngoài biển các chiến thuyền đè sóng, rẽ nước tiến xuống phương Nam.

Tại phủ thành Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc được tin thám mã cấp báo:
-Dạ bẩm chúa công, 7 vạn quân Nguyễn đã tiến vào Quảng Nam, đang tiến vào đánh Quy Nhơn.

-Dạ bẩm chúa công, 200 chiến thuyền quân Nguyễn đang tiến xuống phía Nam chuẩn bị đánh Quy Nhơn.

Nguyễn Nhạc nói:

-Cho gọi tướng quân Lý Tài, Tập Đình, Nguyễn Tằng Long và Phan Văn Lân vào đây.

-Dạ, tuân lệnh chúa công.

Lý Tài, Tập Đình, Nguyễn Tằng Long và Phan Văn Lân vào:

-Chúa công, chúng mạt tướng có mặt.

Nguyễn Nhạc ra lệnh:

-Tướng quân Tập Đình nghe lệnh:

-Dạ, có mạt tướng.

-Tướng quân cùng với tướng quân Phan Văn Lân đem 2 vạn quân đi tả quân theo đường thiên lý tiến ra Quảng Ngãi diệt địch.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh.
-Tướng quân Lý Tài.

-Tướng quân cùng tướng Nguyễn Tằng Long đem 2 vạn quân đi cánh hữu theo đường thiên lý ra Quảng Ngãi diệt địch.

-Chúng mạt tướng tuân lệnh.

-Ta sẽ chỉ huy 3 vạn quân chi viện cho cánh tả hữu. Các tướng quân cho quân sĩ xuất phát ngay hôm nay.

-Dạ, chúng mạt tướng tuân lệnh chúa công.

Nguyễn Nhạc cưỡi voi, các tướng đi ngựa. Bảy vạn quân quân phục nâu, đầu buộc khăn đỏ, cờ đỏ rợp trời. Khí thế đội quân nông dân vùng lên thật là hùng tráng.

Buổi chiều trên đoạn đường thiên lý ở đoạn Bình Đê, giữa Quảng Ngãi và Quy Nhơn, quân Lý Tài và Tập Đình gặp quân của Nguyễn Vệ. Lý Tài, Tập Đình không cần dàn trận ra lệnh:

-Xông lên giết.

Quân Tây Sơn đánh trống trận to như sấm, tiếng reo hò vang động một vùng xông vào chém giết. Hai đạo quân Trung Nghĩa và Hòa Nghĩa vóc dáng cao lớn dữ tợn lao lên làm quân Nguyễn khiếp sợ bỏ chạy. Quân Tây Sơn đuổi theo thả sức chém giết, thây đổ như chuối, máu chảy đầm đìa như sông. 5 vạn quân Nguyễn bị tiêu diệt. Chưởng cơ Nguyễn Vệ và hầu hết tướng lĩnh tử trận. Tàn quân Nguyễn chạy về Quảng Nam, bỏ lại 4 thớt voi và nhiều quân lương, vũ khí.

Đạo thủy binh do Tổng nhung Tôn Sùng chỉ huy giữa đường gặp bão lớn chìm hết, còn một chiến thuyền trôi dạt vào cửa sông Trà Khúc bị quân Tây Sơn bắt gọn cùng 50 thủy binh và 3 đại bác. Quân Tây Sơn chiếm Quảng Ngãi. Nguyễn Nhạc trong tổng hành dinh nói:

-Tướng quân Nguyễn Văn Xuân.

-Dạ có mạt tướng.

-Tướng quân điều 1 vạn quân đắp chiến lũy ở Bến Ván, Bình Sơn để ngăn quân Nguyễn. Đắp xong chiến lũy, tướng quân chấn giữ tại đó.
-Mạt tướng tuân lệnh.

Tháng 12 năm Quý Tỵ 1773, tại kinh đô Phú Xuân, chúa Nguyễn Phúc Thuần và Quốc phó Trương Phúc Loan thiết triều, chợt có thám mã về báo:

-Dạ bẩm Định Vương, bẩm Quốc phó, đạo bộ binh của Chưởng cơ Nguyễn Vệ bị quân Tây Sơn tiêu diệt gần hết ở Bình Đệ. Nguyễn Vệ và các tùy tướng đã tử trận. Đạo thủy binh bị bão đắm hết chiến thuyền, chỉ còn 1 chiếc dạt vào cửa sông Trà Khúc bị Tây Sơn bắt 50 thủy binh, thu 3 đại bác.

Lại có thám mã về báo:
-Bẩm Định Vương, bẩm Quốc phó, quân Tây Sơn đã chiếm Quảng Ngãi.
Cả triều đình kinh hãi:

-Hả, bọn giặc cỏ nông dân mà mạnh như vậy sao?

Nguyễn Phúc Thuần hoảng sợ hỏi Trương Phúc Loan:

-Làm sao đây Quốc phó?

Trương Phúc Loan nói:

-Chúa thượng yên tâm, ta sẽ dẹp tan bọn giặc cỏ này. Bay đâu?

-Dạ, Quốc phó.

-Cho gọi tướng Tôn Thất Hưng, Tổng nhung Thành và Tán Lý Đản vào triều.

-Dạ. Tuân lệnh Quốc phó.

Tôn Thất Hưng, Tổng nhung Thành, Tán Lý Đản bước vào:
-Định Vương thiên, thiên tuế.

-Miễn lễ.

-Đa tạ Định Vương, kính chào Quốc phó.

-Miễn lễ.

-Đa tạ Quốc phó.

(Còn nữa)

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}