Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 47- Hết)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Tư, 09/09/2020 08:25 GMT +7
Trân trọng giới thiệu tiếp Tập V " NỘI CHIẾN TRỊNH – NGUYỄN VÀ NHÀ TÂY SƠN" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2020.
 
Tranh minh hoa: Gia Long sinh ngày 8/2/1762, mất ngày 3/2/1820), tên húy là Nguyễn Phúc Ánh, thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh, là vị hoàng đế sáng lập nhà Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820. Trong suốt thời gian trị vì ông chỉ sử dụng một niên hiệu là Gia Long. Nguồn: Internet.
 
Kỳ 47.
 
-100 chiến thuyền do tướng Đặng Văn Tất, đô đốc Lực chỉ huy chặn cửa sông Linh Giang, đề phòng thủy quan Nguyễn vào sông đánh tạp hậu phía Bắc quân ta.
 
-Thần tuân chỉ.
 
-Đô Đốc Bùi Thị Xuân và 5000 nữ binh hộ giá.
 
-Thần tuân chỉ.
 
Vua Bửu Hưng dứt lời, 3 vạn quân Tây Sơn vượt cầu phao qua sông Linh Giang tiến về sông Nhật Lệ. Quân Tây Sơn cờ đỏ rợp chiến trường xông lên bắn vào lũy Đâu Mâu và lũy Trấn Ninh. Chiến  lũy quá kiên cố. Mấy trăm năm trước, trong chiến tranh Trịnh- Nguyễn, quân Nguyễn đã dựa vào chiến lũy này mà đánh bại 6 lần tấn công của quân Trịnh binh hùng tướng giỏi. Trong lịch sử, lũy Thầy chỉ có hai lần thất thủ, lần năm 1773 khi Hoàng Ngũ Phúc từ Băc tấn công vào lấy được lũy là do quân Nguyễn mở cửa thành đầu hàng, lần thứ hai năm 1786 khi Nguyễn Lữ tấn công thì quân Trịnh cũng tự mở cửa lũy đầu hàng. Cho nên khi nghe tin 3 vạn quân Tây Sơn từ Bắc vào, Nguyễn Phúc Ánh đã cho chiếm giữ lũy Thầy và phòng thủ chắc chắn. Lần này quân Tây Sơn xông lên lại phải nằm xuống do đại bác trên chiến lũy bắn dữ dội. Hàng nghìn quân Tây Sơn tử trận, xác người chồng chất, máu chảy như suối. Một ngày chiến đấu trôi qua, xác quân Tây Sơn chồng chất, máu chan hòa mặt đất. Vua Tây Sơn nản chí định rút lui. Bùi Thị Xuân nói:
 
-Hoàng thượng cố đánh, hai canh giờ nữa quân Nguyễn sẽ hết đạn.
 
Quả nhiên đại bác trên chiến lũy bắn thưa thớt dần. Bùi Thị Xuân nhân lúc súng quân Nguyễn thưa thớt thì thúc trống liên hồi hô quân tiến lên. Quân Tây Sơn lại xông lên như vũ bão. Đại Bác trên lũy lại nổ nhưng thưa thớt. Bùi Thị Xuân nhân cơ hội dẫn 5000 nữ binh vào sát chân lũy Đâu Mâu, cứ một người nhảy lên vai một người và phi thân lên mặt chiến lũy, bằng võ nghệ của Tây Sơn lao vào giết lính Nguyễn trên mặt thành. Quân Nguyễn và lũy Đâu Mâu đã đến hồi nguy ngập. Đang lúc đó, có tên lính Nguyễn chạy và hô to để đánh lừa quân Tây Sơn:
 
-Thủy binh Tây Sơn đã bị tiêu diệt, quân ta đang đổ bộ vây giặc ở bờ Bắc sông Linh Giang.
 
Quân Tây Sơn nghe nói bị bao vây hoảng loạn tháo chạy khỏi chiến trường. Cả Nguyễn Quang Thùy cũng ra lệnh rút, cả vua Bửu Hưng cũng hoảng loạn tháo chạy. Quân Tây Sơn qua cầu phao sông Linh Giang tranh nhau chạy rơi xuống sông chết vô kể. Trên chiến lũy, Bùi Thị Xuân đang nắm chắc phần thắng, lũy Đâu Mâu sắp thất thủ nhưng khi quay đầu nhìn xuống, quân Tây Sơn không còn ai nữa, cờ đỏ vứt ngổn ngang với xác chết đầy ắp Nam sông Linh Giang. Bùi Thị Xuân uất hận:
 
-Đại quân chạy hết, ta có lấy được Đâu Mâu cũng chẳng để làm gì. Các muội rút lui.
 
-Dạ, tuân lệnh.
 
Các nữ binh từ trên mặt chiến lũy cao ngất phi thân như bay xuống mặt đất và rút chạy trước sự kinh hoàng thán phục của quân Nguyễn. Một người lính nói:
 
-Nghe danh nữ tướng Tây Sơn từ lâu nay mới được  chứng kiến. Bái phục, bái phục.
 
Tháng 3 năm 1801, Quy Nhơn một buổi sáng, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Bùi Hữu Hiếu đang vây đánh thành, Võ Tánh và Ngô Tùng Châu đang rất nguy khốn, hết lương thực, đạn dược. Bỗng nhiên từ trong thành bốc lên ngọn khói và cửa thành Quy Nhơn mở, quân Nguyễn tay cầm cờ trắng kéo ra đầu hàng. Một tùy tướng của Võ Tánh tay cầm một phong thư nói:
-Cho mạt tướng gặp tướng quân Trần Quang Diệu.
 
-Ta đây. Sao trong thành lại bốc khói. Chủ tướng Võ Tánh và Ngô Tùng Châu của ngươi đâu, không ra đầu hàng?
 
Viên tùy tướng vội quỳ và đáp:
 
-Dạ, bẩm tướng quân, chủ tướng Thường hầu Quán Hội Quận Công Võ Tánh cùng Lễ bộ Thượng thư Ngô Tùng Châu biết thành sắp mất nên đã tự thiêu chết rồi ạ, lửa thiêu hai tướng đã làm cháy trụi cung Bát Giác nên bốc khói ạ.
 
Trần Quang Diệu mở thư của Võ Tánh đọc, thư viết: “Thành mất, tướng quân vào thành hãy mở lượng từ bi không nên giết bách tính và quân Nguyễn. Họ chỉ là những người đáng thương. Vĩnh biệt tướng quân”.
 
Trần Quang Diệu đang định cho quân tiến vào thành thì có thám mã về báo:
 
-Dạ, nguy cấp, thành Phú Xuân đã bị Nguyễn Phúc Ánh lấy. Nữ tướng Bùi Thị Xuân đã hộ giá vua Cảnh Thịnh chạy ra Bắc, đem 3 vạn quân về đánh lũy Thầy để tiến về lấy lại Phú Xuân ạ. Chiến sự đang rất ác liệt ở bờ Bắc sông Nhật Lệ ạ.
 
Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Bùi Hữu Hiếu đều bàng hoàng trước tin dữ. Trần Quang Diệu nói:
 
-Chúng ta sai rồi. Mải mê đánh Quy Nhơn không để quân chủ lực và tướng giỏi phòng thủ kinnh thành. Chúng ta phải nhanh chóng ra  đánh lấy lại Phú Xuân. Tướng quân Nguyễn Văn Long đâu.
 
-Dạ, có mạt tướng.
 
-Tướng quân lĩnh 1 vạn quân giữ Quy Nhơn. Ta với Võ tướng quân, Bùi tướng quân về đánh lấy lại Phú Xuân.
 
-Mạt tướng tuân lệnh.
Rồi Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Bùi Hữu Hiếu dẫn 3 vạn quân đi theo đường thiên lý về Phú Xuân. Đến một đoạn đường hiểm trở gần đèo Hải Vân, thốt nhiên một phát hỏa pháo bắn lên trời, tiếp đó súng và cung tên,tạc đạn ném, bắn vào quân Tây Sơn như mưa. Quân Tây Sơn đã bị quân Nguyễn do Đắc Lộc Hầu Nguyễn Đình Đắc mai phục. Bị bất ngờ, quân Tây Sơn gục xuống hàng nghìn. Tiếp đó quân Nguyễn bốn bên xông ra chém giết. Quân Tây Sơn chống cự ngoan cường nhưng phần lớn hy sinh. Xác quân Nguyễn cùng quân Tây Sơn chồng chất, máu ngập đường thiên lý vài dặm, Trần Quang Diệu, Bùi Hữu Hiếu, Võ Văn Dũng mở đường máu chạy lên đường thượng đạo, tìm đường về Bắc sông Linh Giang. Bỗng có thám mã về báo:
 
-Dạ bẩm Thiếu phó, quân ta đã bại trận ở Nhật Lệ, Nghệ An cũng đã mất tháng 5 năm 1802. Nguyễn Quang Bàn, Nguyễn Văn Thận, Đặng Xuân Đằng ở Thanh Hóa đã đầu hàng Nguyễn Phúc Ánh, Thăng Long mất vào tay quân Nguyễn tháng 6 năm 1802. Hoàng thượng Bửu Hưng, Nguyễn Quang Thùy chạy lên phía Bắc, bây giờ không biết ở đâu ạ.
 
Trần Quang Diệu hỏi:
 
-Tướng quân có biết nữ tướng Bùi Thị Xuân giờ ở đâu không ?
 
-Đô Đốc Bùi Thị Xuân giờ vẫn ở Nghệ An, chắc là chờ Thiếu phó.
 
Bùi Hữu Hiếu nói:
 
-Đại cục đã sụp đổ, Thiếu phó và Đại Đô đốc hãy cùng  về miền quê Nông Cống hẻo lánh của mạt tướng may ra tránh được sự truy lùng gắt gao của quân Nguyễn.
Trần Quang Diệu nói:
 
-Ta không thể bỏ mặc thê tử của mình được. Ta phải về Nghệ An để tìm. Võ Đại Đô đốc đi với Bùi tướng quân đi.
 
Ba người nắm tay nhau bùi ngùi:
 
-Cáo biệt Thái phó.
 
-Cáo biệt Võ Đại đô đốc, Bùi Đại đô đốc.
 
Rừng Nghệ An trút lá vàng, gió xạc xào buồn nẫu ruột trước cuộc chia ly không bao giờ gặp lại.           
 
Ngày 1 tháng 6 năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế. Mấy ngày sau, tại Phú Xuân, Trong điện Trung Hòa, Nguyễn Phúc Ánh đầu đội vương miện màu vàng, những dây ngọc của vương miện rủ xuống hai vai lấp lánh lung linh, áo bào vàng rộng thùng thình vẽ hai con rồng uốn quanh rất dữ tợn và châu đầu vào hình tròn tượng trưng cho mặt trời, hai chân đi hài vàng. Nguyễn Phúc Ánh nói:
 
-Nhờ sự cố gắng chiến đấu của các tướng lĩnh, nay đã lật đổ được nhà Tây Sơn. Nước một ngày không thể không có vua, tuân theo mệnh trời và lòng mong mỏi của các tướng lĩnh, của ba quân, nay ta  đăng quang hoàng đế, lấy đế hiệu Gia Long, Kinh đô Phú Xuân, Quốc hiệu Việt Nam, còn có thể gọi là  Đại Nam. 
 
Bá quan văn võ vội quỳ hành lễ:
 
-Chúc mừng hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
 
-Miễn lễ, các ái khanh bình thân.
 
-Đa tạ hoàng thượng.
 
Gia Long nói tiếp:
 
-Nay ta tuyên bố tăng thuế và sưu lên nhiều lần để bù vào những tổn thất sau nhiều năm chiến tranh, để xây dựng lăng tẩm, hoàng thành, Tử Cấm thành ở Phú Xuân sao cho nguy nga tráng lệ như Tử Cấm thành của nhà Minh -Thanh ở Đại Đô.
 
-Xóa bỏ tất cả những chính sách mà nhà Tây Sơn đã thi hành. Xóa bỏ tất cả nhưng di tích văn hóa, sách vở, lăng mộ bia, đền chùa của nhà Tây Sơn và những đền miếu thờ Tây Sơn.
-Khai quật lăng mộ của nhà Tây Sơn, đặc biệt là mộ Nguyễn Nhạc, Nguyễn Hụệ, Nguyễn Lữ. 
 
-Tiêu diệt tất cả những anh em thuộc dòng họ Tây Sơn, những gia đình dòng họ các tướng lĩnh Tây Sơn hoặc có dính líu đến Tây Sơn.
 
-Quân ta đã bắt được Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Quang Thùy ở Kinh Bắc, Nguyễn Quang Bàn ở Thanh Hóa dù đã dầu hàng nhưng vẫn không được tha. Nay ta  xuống chỉ đem tất cả những người con của Nguyễn Huệ ra pháp trường, cứ một tội đồ cho 5 voi xé xác.
 
-Quân ta đã bắt được thê tử Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và con gái ở Nghệ An. Nay ta truyền chỉ đem Trần Quang Diệu xử lột da, đem Bùi Thị Xuân và con gái cho voi xé xác.
 
-Rất nhiều tướng lĩnh của Tây Sơn đã tháo chạy còn chưa bắt được như Tây Sơn thất hổ tướng: gồm Lý Văn Bưu, Võ Văn Dũng, Võ Đình Tú, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Lộc mà nay mới chỉ bắt được mỗi Trần Quang Diệu. Nay ta xuống chỉ truy lùng gắt gao bắt các tướng lĩnh Tây Sơn đang lẩn trốn đem về trị tội. Các khanh nên nhớ rằng ta vì chín đời chúa mà trả thù cho nên không thể lơ là, không thể nương tay. Ai chứa chấp cũng như là giặc Tây Sơn, giết.
 
Bá quan văn võ trong điện Trung Hòa vội quỳ xuống hô:
 
-Hoàng thượng anh minh, chúng thần tuân chỉ.
 
Trời Phú Xuân bỗng nhiên tối xầm lại, gió như bão và bắt đầu mưa. Những hạt mưa đỏ như máu dội xuống ào ào lênh láng cả hoàng thành, cả kinh thành. Lá cờ vàng trên đỉnh nóc điện Trung Hòa đổ gục xuống. Một triều đại mới bắt đầu, nội chiến tương tàn đã chấm dứt, hoàn thiện việc thống nhất đất nước mà Tây Sơn đã đặt nền tảng.
 
Nhưng Gia Long đã thiết lập một chế độ phong kiến chuyên chế cực đoan, với bộ máy quan lại tha hóa, độc ác, bóc lột dân nghèo xơ xác, kìm hãm đất nước trong vòng lạc hậu về tư tưởng, kinh tế, quốc phòng. Kết quả 60 năm sau, Việt Nam thất bại trong cuộc chiến tranh Việt- Pháp (1858-1884), triều đình Huế ký hàng ước Patonot bán nước. Việt Nam bị biến thành thuộc địa của Pháp. Máu của bá tính dân lành vẫn tiếp tục tuôn chảy trên con đường lịch sử thăng trầm đầy máu lửa của dân tộc Việt.
 
(Hết)
CVL
 12-5-2020
 
Đón đọc bài: "Vài cảm nhận về bộ tiểu thuyết lịch sử 5 tập 'Việt Nam diễn nghĩa' "
 
 
                                                            CÙNG MỘT TÁC GIẢ
PGS TS Cao Văn Liên
1.Cao Văn Liên-Hải đoàn cảm tử-NXB Trẻ-1994.
2.Cao Văn Liên-Thơ tình không gửi-NXB Lao Động-HN-1998
3.TS Cao Văn Liên-Tìm hiểu các nước và các hình thức nhà nước trên thế giới-NXBThanh Niên-HN-2003
4.TS Cao Văn Liên-Pháp luật các triều đại Việt Nam và các nước-NXB Thanh Niên-HN-2004.
5.TS. Cao Văn Liên-Phong trào Tây Sơn và Đại Đô đốc Bùi Hữu Hiếu-NXB Thanh Niên-HN-2005
6.PGSTS. Cao Văn Liên-Phác thảo Lịch sử Việt Nam-NXB Lý Luận Chính Trị -HN-2008
7.PGSTS Cao Văn Liên: Hỏi -đáp môn tư tưởng Hồ Chí Minh-NXB Đại Học Quốc Gia-HN-2009
8.PGSTS. Cao Văn Liên-Lịch sử Việt Nam (Từ tiền sử đến năm 2007)-NXB Thanh Niên-HN-2009
9. PGSTS Cao Văn Liên. Lịch sử Hệ thống chính trị Việt Nam-HN-2009-chưa in
10.PGSTS Cao Văn Liên. Cuộc đời hoạt động và tư tưởng Hồ Chí Minh-HN-2009-chưa in
11.PGSTS Cao Văn Liên-Những Thảm họa đã xẩy ra với Thăng Long- Hà Nội-NXb Thanh Niên-HN-2010.
12.TS. Cao Văn Liên-Phác thảo Lịch sử thế giới-NXB Thanh Niên-HN-2010
13.PGSTS Cao Văn Liên-36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long-Hà Nội-NXB Thanh Niên-2010
14.TS Cao Văn Liên-Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới-NXB Thời Đại-HN-2011
15.PGSTS Cao Văn Liên-Một số chuyên đề Lịch sử thế giới-NXB Chính Trị-Hành Chính-HN-2012
16.PGSTS Cao Văn Liên-Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử-NXB Chính Trị Quốc Gia-HN-2012
17.Cao Văn Liên-Đoàn tàu huyền thoại-NXB Kim Đồng-HN-2013
18.PGSTS Vai trò của thủy quân Việt Nam trong lịch sử dân tộc-NXB Thanh Niên-HN-2016
19.Cao Văn Liên.Lang Thang lữ thứ (Thơ)-NXB Hồng Đức-HN-2017
20.Cao Văn Liên-Thủy hải chiến Việt Nam-NXB Thanh Niên-HN-2017.
21. Cao Văn Liên-Sử thi Đại Việt-NXB Thanh Niên-HN-2017
22.PGSTS Cao Văn Liên-Sử Thi Việt Nam-NXB Thanh Niên-HN-2017
23.Cao Văn Liên. Hồi Ký (1946-2016)-NXB Thanh Niên-HN-2017
24.PGSTS Cao Văn Liên-Những vẫn đề Lịch sử thế giới-NXB Hồng Đức-HN-2018.
25.PGSTS Cao Văn Liên.Những vấn đề lịch sử Trung Đông và châu Phi.NXB Hồng Đức-HN-2018
26.PGSTS Cao Văn Liên-Những vấn đề lịch sử Việt Nam-chưa in
27.Cao Văn Liên.Cổ Loa Thành thất thủ-(Tiểu thuyết Lịch sử)-NXB Thanh Niên-HN-2019
28.PGSTS Cao Văn Liên:40 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học Nghiên cứu Lịch sử, Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, Nghiên cứu châu Âu, Nghiên cứu Đông Nam Á từ 1985 đến 2018
29.Cao Văn Liên-Lang thang lữ thứ II (Chưa in)
30.PGSTS Cao Văn Liên-Lịch sử Việt Nam từ tiền sử đến 2016-Cty Cổ phần Tri thức văn hóa sách Việt Nam. 
31.PGSTS Cao Văn Liên. Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam. Cty Cổ phần Tri thức văn hóa sách Việt Nam.
32.PGSTS Cao Văn Liên. Lịch sử chính quyền nhà nước Việt Nam. Cty Cổ phần Tri thức văn hóa sách Việt Nam.
33.Cao Văn Liên. Việt Nam diễn nghĩa. (Tiểu thuyết Lịch sử).Tập I-Nghìn năm bất khuất-NXB Hồng Đức-HN-2019.
34. Cao Văn Liên-Việt Nam diễn nghĩa (Tiểu thuyết Lịch sử)-Tập II-Ba triều dựng nước (Ngô-Đinh-Tiền Lê)-NXB Hồng Đức-HN-2019.
35. Cao Văn Liên-Việt Nam diễn nghĩa (Tiểu thuyết Lịch sử)-Tập III-Những khúc  ca Khải hoàn-NXB Hồng Đức-  HN. 2019.
36.Cao văn Liên-Việt Nam diễn Nghĩa (Tiểu thuyết Lịch sử)-Tập IV-Nội chiến Nam-Bắc triều-NXB Hồng Đức-HN-2020.
37.Cao văn Liên.Việt Nam diễn nghĩa (tiểu thuyết Lịch sử).Tập 5. Nội chiến Trịnh –Nguyễn  và nhà Tây Sơn.NXB Hồng Đức-HN-2020.
38. Cao Văn Liên-Lang thang lữ thứ II (Thơ)-NXB Hồng Đức –HN-2020
 
SÁCH VIẾT CHUNG:
 
Cao Văn Liên và nhiều tác giả.
1.Phương pháp giảng dạy môn Lịch sử thế giới-NXB Đại Học Sư Phạm-HN-1
 2.Lịch sử Truyền thống phụ nữ huyện Thanh Trì 1930-2000-NXB Văn Hóa -Thông Tin-HN-2000.
3.Tự Hào Việt Nam-NXB Thông Tin và Truyền Thông-HN-2015.
4.Vì một Việt Nam Thịnh Vượng-NXB Thông Tin  và Truyền Thông-HN-2016.                
                             
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}