Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả đầu tư

Lê Hoàn - Tiến Dũng | Thứ Hai, 17/10/2016 15:30 GMT +7

Vĩnh Phúc tích cực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" nhằm đơn giản hóa TTHC, tạo cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư.

39

 Cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" đơn giản hóa TTHC.

Ngay từ đầu năm 2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đại  xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác CCHC, trong đó chú trọng rà soát TTHC, xây dựng phương án rút ngắn thời gian thực hiện TTHC. Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, quán triệt đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cùng “chung tay cải cách TTHC” với tinh thần, trách nhiệm cao. Công tác CCHC được triển khai trên nhiều nội dung như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa nền hành chính... Qua đó bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả trong giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người dân và các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao tính minh bạch, dân chủ trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

Trong 9 tháng của năm 2016, tổng số tiếp nhận của các Sở, ngành là 1.433 hồ sơ. Trong đó có 1.150 Hồ sơ dự án đầu tư công và 283 Hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp. Đến nay, tổng số hồ sơ phải giải quyết của các Sở, ngành là 1.251 (chiếm 87,3%), tổng số hồ sơ chưa chết hạn xử lý là 182 hồ sơ (chiếm 12,7%), đã trả trước và đúng hạn 1.158 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 92,5%). Bên cạnh đó, chất lượng thẩm định hồ sơ dự án ngày càng nâng cao; các dự án trọng điểm đều được giải quyết vượt tiến độ, có dự án giảm còn 2/3 thời gian so với quy định.

Việc thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả các thủ tục đầu tư giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án,tính khả thi cao và nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa liên thông" của tỉnh theo nguyên tắc đầu mối.

Các hoạt động đầu tư, kinh doanh đều phải qua “cửa” của bộ máy hành chính nhà nước trước khi được triển khai thực hiện trên thực tế, vì vậy nếu không kịp thời đổi mới hoạt động hành chính thì các hoạt động này có thể bị trì trệ, kém hiệu quả hoặc không thể triển khai thực hiện.

Chính vì vậy, trong năm 2016 và các năm tiếp theo, trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn thách thức; Vĩnh Phúc đã xác định cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, tập trung vào các vấn đề chính sau đây: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, đặc biệt là các thủ tục hành chính lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế...

Đồng thời, Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại”, trong đó đặc biệt chú trọng việc phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính. Chú trọng nâng cao trình độ, từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và công chức làm việc tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nhằm giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp được chính xác và nhanh chóng. Đẩy mạnh thực hiện áp dụng dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong thực hiện triển khai các thủ tục hành chính. Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về đầu tư, thu hút đầu tư; Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đang hoạt động tại Vĩnh Phúc để thu hút các nhà đầu tư khác đến đầu tư tại tỉnh. Tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành, thực hiện đầu tư để có biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}