Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Vật thể:

 

Vĩnh Phúc: UBND TP Phúc Yên trả lời về di tích lịch sử văn hóa đình Hiển Lễ bị sập

Phúc Vĩnh | Thứ Tư, 07/10/2020 06:38 GMT +7

Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Vanhien.vn) nhận được công văn số 1309/UBND-VH&TT do Phó Chủ tịch UBND Tp Phúc Yên (Vĩnh Phúc) Đào Anh Dũng ký ngày 6/10/2020 trả lời những câu hỏi phỏng vấn của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam gửi ngày 25/9/2020 liên quan đến bảo tồn di tích lịch sử văn hóa đình Hiển Lễ, xã Cao Minh, Tp Phúc Yên.

Di tích lịch sử đình Hiển Lễ bị sập

Trước hết, xin hoan nghênh UBND thành phố Phúc Yên trả lời dù chậm những câu hỏi của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam về bảo tồn di tích lịch sử văn hóa đình Hiển Lễ được xây dựng hơn 300 năm đã bị sập trên 70%. Tạp chí xin đăng những câu hỏi phỏng vấn và  trả lời trong Công văn số 1309/UBND-VH&TT của UBND Tp Phúc Yên (Vĩnh Phúc) liên quan đến di tích lịch sử văn hóa đình Hiển Lễ bị sập như sau:

Câu hỏi 1: UBND thành phố Phúc Yên cho biết tại sao lại chậm trễ trong việc làm thủ tục hạ giải đình khiến hiện vật của di tích bị hư hỏng nặng (phần cột, kèo khu vực tiền bái) trong khi đó sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi UBND thành phố Phúc Yên văn bản số 1018 ngày 21/10/2019, về việc hạ giải đình Hiển Lễ. Nếu các hiện vật của di tích bị hư hỏng do hạ giải chậm thì trách nhiệm thuộc về ai? Đối với các hiện vật đã hư hỏng và không còn khả năng khắc phục thì lỗi này do ai?

Trả lời: Ngày 7 tháng 10 năm 2019 UBND thành phố Phúc Yên có văn bản số 1130/UBND-VH&TT về việc xin hạ giải di tích lịch sử - văn hóa đình Hiển Lễ, xã Cao Minh.

Ngày 21/10/2019 Sở Văn hóa thể thao và du lịch có công văn số 1018/SVH,TT&DL- QLDT về việc hạ giải đình Hiển lễ, thôn Hiển Lễ xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên trong đó có nêu:

“Đình Hiển Lễ, thôn Hiển Lễ, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên là di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng cấp tỉnh tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 27/01/2003. Chủ trương tu bổ di tích đình Hiển Lễ đã được chấp thuận tại văn bản số 1409/UBND-VX3 ngày 03/3/2019 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo phòng VH&TT hướng dẫn UBND xã Cao Minh (chủ đầu tư) lập dự án tu bổ, tôn tạo đình Hiển Lễ gửi về Sở VH,TT&DL thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.”

Theo quy định của pháp luật việc hạ giải di tích chỉ được thực hiện sau khi dự án được phê duyệt. Do dự án tu bổ, tôn tạo đình Hiển Lễ đang trong quá trình chuẩn bị trình tỉnh phê duyệt nên việc hạ giải di tích chưa được thực hiện.

UBND thành phố đã có văn bản số 1050/UBND-VH&TT ngày 20/9/2019 về việc giao UBND xã Cao Minh chủ trì, hướng dẫn ban quản lý di tích đình Hiển Lễ xây nhà tạm, di chuyển đồ thờ, hiện vật ra khỏi đình về nhà tạm để bảo quản và duy trì hoạt động tín ngưỡng nhằm đáp ứng một phần nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh của Nhân dân.

UBND xã Cao Minh cùng tiểu ban quản lý di tích đình Hiển Lễ đã làm nhà tạm để di chuyển hiện vật và đồ thờ sang nhà tạm để bảo quản và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.

Nếu các hiện vật bị hư hỏng ...trách nhiệm thuộc về chính quyền xã Cao Minh và tiểu ban quản lý di tích đình Hiển Lễ chưa quyết liệt thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ di tích.


Câu hỏi 2: Hiện đình Hiển Lễ đã sập đổ trên 70% thì UBND thành phố đã có phương án nào để bảo vệ hiện vật gắn với lịch sử của đình? Nếu có xin thông tin cụ thể.


Trả lời: UBND thành phố đã có văn bản số 1050/UBND-VH&TT ngày 20/9/2019 về việc giao UBND xã Cao Minh chủ trì, hướng dẫn ban quản lý di tích đình Hiển Lễ xây nhà tạm, di chuyển đồ thờ, hiện vật ra khỏi đình về nhà tạm để bảo quản và duy trì hoạt động tín ngưỡng nhằm đáp ứng một phần nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh của Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Phúc Yên, UBND xã Cao Minh cùng tiểu ban quản lý di tích đình Hiển Lễ đã tiến hành xây dựng nhà tạm ngay trước đình Hiển Lễ để di chuyển hiện vật, đồ thờ để bảo quản và duy trì hoạt động tín ngưỡng của Nhân dân.

Sau khi sập 1 phần mái UBND thành phố đã chủ động phối hợp với Sở VH,TT & DL tiến hành kiểm kê đánh giá hiện trạng đình Hiển Lễ ngay trong ngày thứ 7(26/9/2020) đồng thời đề nghị ban tiểu ban quản lý di tích đình Hiển Lễ tháo dỡ bức đại tự ... chuyển đến nhà bảo quản để bảo vệ và lưu giữ.


Câu hỏi 3: Từ năm 2013, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có công văn số 6386/UBND-VX1 đồng ý chủ trương, tu bổ đình Hiển Lễ, xã Cao Minh, Phúc Yên và gia cho UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố) khi di tích mới bắt đầu xuống cấp, thời điểm này phần mái chưa bị sụp và có thể bảo vệ tới mức tốt nhất các hiện vật, tại sao UBND thành phố lại không có phương án bảo vệ dẫn đến tình trạng sập đổ trên 70% như hiện nay.

Trả lời: Tỉnh đồng ý chủ trương tu bổ đình Hiển Lễ giao cho UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố) là chủ đầu tư nhưng dự án vẫn chưa được duyệt do không bố trí được nguồn vốn thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích đình Hiển Lễ, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên.

Vì vậy Sở VH,TT&DL đã tham mưu với tỉnh đưa dự án tu bổ tôn tạo DTLS đình Hiển Lễ vào danh sách đầu tư năm 2021 theo Nghị quyết 71/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 23/10/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định cơ chế đầu tư, tu bổ hệ thống DTLSVH được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025.

Trong quá trình hoàn thiện thủ tục dự án để tỉnh phê duyệt, UBND xã Cao Minh và tiểu ban quản lý di tích đã chủ động thực hiện nhiều lần việc chằng, chống, gia cố, gia cường, ... và bảo vệ các hiện vật, đồ thờ của đình Hiển Lễ.


Câu hỏi 4: Gần đây nhất là ngày 24/9/2020, sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc đã gửi công văn số 956/SVH,TT&DL-QLDT đến UBND tỉnh Vĩnh Phúc để sớm tu bổ đình Hiển Lễ như lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và dự án tu bổ, tôn tạo đình Hiển Lễ. Xin UBND thành phố Phúc Yên cho biết thêm thông tin về việc triển khai trên?


Trả lời: Ngày 24/9/2020 sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 956/SVH,TT&DL-QLDT đến UBND tỉnh để sớm tu bổ đình Hiển Lễ theo Nghị quyết 71 của HĐND tỉnh. UBND thành phố Phúc Yên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, tu bổ, tôn tạo đình Hiển Lễ gửi các sở, ngành liên quan và trình UBND tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo ngày 25/9/2020 của đ/c Vũ Việt Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Phúc Yên, UBND xã Cao Minh về việc kiểm tra đánh giá hiện trạng di tích đình Hiển Lễ xã Cao Minh. Ngày 26/9/2020 UBND thành phố Phúc Yên, UBND xã Cao Minh cùng tiểu ban di tích đình Hiển Lễ phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm kê đánh giá hiện trạng cấu kiện thành phần kiến trúc và hệ thống hiện vật đồ thờ thuộc di tích đình Hiển Lễ làm cơ sở cần thiết cho việc hạ giải đình Hiển Lễ. (có biên bản kiểm kê đánh giá hiện trạng đình Hiển Lễ ngày 26/9/2020).


Câu hỏi 5: Trước đó ngày 21/10/2019, sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc gửi văn bản số 1018 tới UBND thành phố Phúc Yên, nội dung văn bản cửa sở lưu ý rất rõ, để an toàn cho người và tài sản, hiện vật, đồ thờ trong di tích có các biện pháp chằng chống, gia cố, gia cường để bảo vệ kết cấu kiến trúc gỗ của di tích nhưng những hiện vật ở phần mái như kèo, thượng lương vẫn bị hư hỏng do thời tiết. Xin UBND thành phố thông tin rõ về vấn đề này.


Trả lời: UBND thành phố Phúc Yên giao cho UBND xã Cao Minh chủ trì, hướng dẫn ban quản lý di tích đình Hiển Lễ xây nhà tạm, di chuyển đồ thờ, hiện vật ra khỏi đình về nhà tạm để bảo quản và duy trì hoạt động tín ngưỡng nhằm đáp ứng một phần nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh của Nhân dân.

UBND xã Cao Minh chủ trì cùng tiểu ban quản lý di tích đình Hiển Lễ đã xây dựng nhà tạm để chuyển hiện vật và đồ thờ sang nhà tạm vừa để bảo vệ và vừa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân. Hầu hết hiện vật và đồ thờ đã được bảo quản, lưu giữ cẩn thận trong tình trạng bình thường đang được sử dụng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân chỉ có 1 số ít bị hư hỏng nhưng chưa đến mức nghiêm trọng (theo biên bản kiểm kê đánh giá hiện trạng đình Hiển Lễ xã Cao Minh ngày 26/9/2020). Về phần mái (hoành, dui) bị mục nát, bị sụt do công trình đã xuống cấp nhiều năm nhân dân đã chằng, chống, gia cố, gia cường bằng các loại gỗ, tre...nay đã bị yếu và mối mọt nhiều.

Hệ thống ngói lót và ngói lợp: Chắp vá, nhiều loại ngói...do Nhân dân đã gia cố lợp lại nhiều lần để tránh dột .... đã xuống cấp. Tháng 9/2020 khi bị sập phần mái, các đồ thờ và hiện vật đã được chuyển đến nhà tạm trước đình vào tháng 12 năm 2019. Phần thượng lương của đình hiện nay vẫn còn tuy nhiên đã xuống cấp do thời gian đình đã có trên 300 năm.

Tiểu ban quản lý di tích đã tháo dỡ và bảo quản cuốn thư và đại tự tại nhà bảo quản trước đình. UBND xã Cao Minh có biển cảnh báo nguy hiểm có rào chắn trước đình để tránh thiệt hại tổn thất về người và tài sản có thể xảy ra.

UBND thành phố Phúc Yên đang khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban liên quan hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Nhà nước để hạ giải đình Hiển Lễ nhằm bảo vệ phần kiến trúc gốc của di tích, đồng thời tích cực chuẩn bị lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 71 của HĐND tỉnh để đình Hiển Lễ sớm được tu bổ, tôn tạo vào năm 2021 nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}