Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường sắp xếp tổ chức, tinh giản bộ máy hoàn thành sớm hơn một năm

Lê Hoàn | Thứ Bảy, 03/10/2020 13:24 GMT +7

Trao đổi về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện, bà Vũ Thị Trang – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết: Huyện đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm soát, giải quyết số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức theo đúng quy định hiện hành; giảm tỷ lệ người phục vụ trong từng cơ quan. Thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ theo tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ; thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

1_11
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Tường trao đổi nghiệp vụ, điều hành công việc trên vi tính.
Ảnh: Nguyễn Lượng

Kết quả, Vĩnh Tường đã hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy tổ chức sớm hơn 1 năm so với lộ trình Đề án 01 của của Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Vĩnh Tường đã giảm được 4 đầu mối đơn vị cấp huyện; giải thể 100% chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn; giảm 11 thôn, tổ dân phố, 10 trường học và sáp nhập xong 2 xã Tân Cương và Phú Thịnh thành xã Tân Phú. Vĩnh Tường là địa phương tiên phong của tỉnh tiến hành sáp nhập 3 đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy. Cấp xã giảm 70 biên chế, cấp huyện giảm 180 biên chế thuộc khối đảng, đoàn thể, chính quyền và khối sự nghiệp giáo dục; giảm 1.452/1.446 cán bộ hoạt động không chuyên trách thuộc diện phải giảm và giải quyết hơn 120 trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng. Ước tính tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước so với trước đây khoảng 623 triệu đồng/tháng (gần 7,5 tỷ đồng/năm). 

Trên cơ sở đó, huyện Vĩnh Tường tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về quan điểm, mục tiêu, nội dung, yêu cầu của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị sự nghiệp; thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}