Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Yên Lạc hiệu quả từ cải cách hành chính

Lê Hoàn | Thứ Ba, 09/06/2020 11:23 GMT +7

Huyện Yên Lạc là địa phương dẫn đầu trong bảng đánh giá xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối các huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc trong trong 5 năm liền (2015-2019). Sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng các giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực là “chìa khóa” giúp Yên Lạc thực hiện tốt nhiệm vụ này.

lan

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Giao dịch “một cửa” huyện Yên Lạc. Ảnh: Trần Biển

Trong công bố xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc, trong nhóm UBND các huyện, thành phố, huyện Yên Lạc tiếp tục là đơn vị dẫn đầu (5 năm liên tiếp từ 2015) với 86,12 điểm, tiếp theo là thành phố Phúc Yên đạt 85,97 điểm, thành phố Vĩnh Yên đạt 85,83 điểm.

Ông Nguyễn Xuân Thông - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc cho biết, để thực hiện hiệu quả việc cải cách hành chính trước tiên phải nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu lãnh đạo trong công tác CCHC. Song song với đó, chú trọng đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng được các yêu cầu về CCHC trong giai đoạn mới và phải thực hiện nghiêm việc đánh giá phân loại cán bộ công chức, đảm bảo công bằng, công tâm, khách quan không chạy theo thành tích.

Thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, những năm qua, huyện Yên Lạc đã đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác CCHC; kịp thời cập nhật, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, các thủ tục hành chính mới ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông".

Hiện nay, cùng với duy trì hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, 17/17 xã, thị trấn đều bố trí phòng trực bộ phận "một cửa" có trang bị đầy đủ máy tính, bàn ghế ngồi cho công dân, biển chỉ dẫn và niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, công khai tình hình tiếp nhận và trả kết quả cho công dân biết khi đến giải quyết thủ tục hành chính. Cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông được thực hiện đã phát huy hiệu quả nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ tồn đọng; tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, thuận lợi. Bên cạnh đó, đã tác động đến tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Trong năm 2019, tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện đã giải quyết hồ sơ về lĩnh vực công thương, xây dựng đúng hạn 30/30 hồ sơ; Về lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường giải quyết đúng hạn 8469/8481 hồ sơ, bằng 99,9%; Về lĩnh vực đăng ký, cấp phép kinh doanh giải quyết đúng hạn 950/950 hồ sơ...Tại bộ phận “một cửa” UBND các xã, thị trấn giải quyết hồ sơ về quản lý đất đai đạt 99%. Các hồ sơ về lĩnh vực xây dựng cơ bản, hộ khẩu, hộ tịch, chứng thực đều đạt 100%. Việc giải quyết các thủ tục đảm bảo nhanh, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của huyện đó là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, UBND huyện đã rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của UBND cấp huyện để kiện toàn lại cho phù hợp với yêu cầu Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

Huyện đã hoàn thành sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện; sáp nhập Đài Truyền thanh vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; hợp nhất lại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình và Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện thành Ban Quản lý Dự án xây dựng và Phát triển cụm công nghiệp huyện Yên Lạc. Đồng thời, thực hiện điều chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ về Trung tâm Y tế huyện quản lý; bãi bỏ Phòng Y tế huyện, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện; tiến hành sáp nhập các đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo, các tổ chức hội…

Để công tác CCHC đạt hiệu quả cao hơn, tạo tiền đề phục vụ tốt cho sự phát triển KT – XH, UBND huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ đạo và điều hành công tác CCHC từ huyện tới cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, phân công phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trụ sở hành chính của các địa phương để đảm bảo tiêu chuẩn quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, từng bước hướng đến hiện đại hóa nền hành chính theo hướng hiện đại, đồng bộ, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}