Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Vượt thử thách để phát triển vững mạnh

Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy Công ty Apatit Việt Nam | Thứ Bảy, 20/06/2020 08:32 GMT +7

Những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, trong đó có yếu tố tác động trực tiếp, là thử thách lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

kinh te lao cai

Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, tăng năng suất, hiệu quả

Cụ thể, các đơn vị sản xuất phân bón gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh mạnh với phân bón nhập khẩu; chi phí sản xuất phốt pho tăng cao trong khi giá bán thấp khiến nhu cầu tiêu thụ quặng apatit cũng sụt giảm mạnh. Về chính sách cũng có nhiều thay đổi khi các loại thuế, phí tăng, nhiều doanh nghiệp ngoài Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) được cấp phép thăm dò, khai thác quặng apatit khiến môi trường cạnh tranh khốc liệt và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của thành phần doanh nghiệp nhà nước, trong đó có công ty. Ngoài ra, công ty còn chịu tác động bởi những khó khăn như các khai trường đã khai thác nhiều năm ngày càng khó khăn, phức tạp, hệ số bóc đất đá lớn, công tác đền bù giải phóng mặt bằng có nhiều vướng mắc và một số khó khăn nội tại của doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã đoàn kết, thống nhất, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện. Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, Đảng ủy Công ty đã ban hành chương trình công tác trọng tâm, chương trình công tác kiểm tra toàn khóa, quy chế làm việc của Đảng ủy và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các ủy viên. Kết quả, Đảng bộ đã lãnh đạo duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, cung cấp đủ nguyên liệu quặng apatit cho nền kinh tế quốc dân; đảm bảo việc làm và đời sống cán bộ, công nhân viên tương đối ổn định; nguồn vốn, thiết bị, máy móc được bảo toàn.

Một số chỉ tiêu phấn đấu của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trong nhiệm kỳ tới
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp từ 3,5%/năm trở lên.
- Tổng doanh thu tiêu thụ tăng bình quân từ 5%/năm trở lên.
- Tổng lợi nhuận (trước thuế) đạt trên 100 tỷ đồng/năm.
- Thu nhập bình quân của người lao động trên 9 triệu đồng/người/tháng.
- Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 100 đảng viên trở lên; 100% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty hằng năm hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Cụ thể, công tác dự tính, dự báo thị trường được quan tâm, công ty tiếp tục ưu tiên cung cấp quặng apatit cho khách hàng truyền thống là các đơn vị trong tập đoàn. Trước những biến động về thị trường, đơn vị đã chủ động đề xuất việc xuất khẩu lượng quặng apatit tồn kho và loại quặng loại 2 dạng bột khi trong nước chưa có nhu cầu sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hoạt động của 3 nhà máy tuyển được duy trì với công suất đạt và vượt thiết kế với mức 1.370.000 tấn/năm, việc điều chỉnh hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật phù hợp với các điều kiện sản xuất được đẩy mạnh.

Về cấp độ chiến lược, hoạt động chế biến sâu nguồn quặng được triển khai quyết liệt ngay đầu nhiệm kỳ, trong đó có sự chủ động liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, điển hình là sự phối hợp với hãng Outotec (Phần Lan) nghiên cứu tính khả tuyển của quặng 3 tại khu Bắc Nhạc Sơn. Việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đồng bộ hóa thiết bị, sử dụng thiết bị công nghệ có năng suất cao, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp vào sản xuất được coi trọng. Hiệu quả là năng suất của công nghệ, dây chuyền, thiết bị được phát huy, giá thành sản phẩm giảm, tiết kiện 5 đến 10% lượng điện năng tiêu thụ. Hiệu quả về mặt kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ là 3,23%; trong nhiệm kỳ, công ty nộp ngân sách nhà nước 480 tỷ đồng/năm (gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước), tổng lợi nhuận trước thuế đạt 227 tỷ đồng/năm; bảo đảm đủ việc làm cho cán bộ, nhân viên, lao động với mức thu nhập bình quân 11,73 triệu đồng/tháng. Vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, trong nhiệm kỳ qua, vốn nhà nước giao công ty liên tục phát triển, tăng từ 1.500 tỷ đồng (năm 2015) lên 1.814 tỷ đồng (năm 2019), tỉ suất lợi nhuận/doanh thu đạt mức bình quân 6,2%, công ty nộp lợi nhuận cho VINACHEM trong 5 năm qua là 319,6 tỷ đồng.

Thực hiện yêu cầu đổi mới toàn diện, tổ chức sản xuất - kinh doanh của công ty đã và đang được thực hiện theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, điều hành, giảm tỷ lệ gián tiếp. Để tái cơ cấu, công ty đã giảm số phòng, ban tại các chi nhánh từ 4 đến 5 xuống còn 2 phòng, khối khai thác giảm từ 4 xuống còn 3 chi nhánh. Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, việc chăm lo đời sống mọi mặt của người lao động được đảm bảo thực hiện tốt.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Công ty thực hiện toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Đối với công tác chính trị, tư tưởng là việc tăng cường tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, lao động trong công ty. Đảng ủy Công ty lãnh đạo sát sao việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Công ty không ngừng đổi mới trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ủy không can thiệp sâu vào công việc của chuyên môn và các đoàn thể nhưng không buông lỏng lãnh đạo, qua đó giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong doanh nghiệp. Công tác đảng viên đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng về học vấn, trình độ lý luận chính trị, ý thức tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, sai phạm.

Trong nhiệm kỳ tới, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty có một số thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Bởi vậy, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh tăng trưởng ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên apatit phục vụ phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân. Chú trọng nghiên cứu, triển khai các dự án chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, tiên phong của đơn vị anh hùng, Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXII, tiếp tục xây dựng Công ty Apatit Việt Nam phát triển vững mạnh, xứng đáng là “cánh chim đầu đàn” của VINACHEM và doanh nghiệp nhà nước tại Lào Cai.

 

Nguồn: Báo Lào Cai

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}